1. Sınıf Matematik Müfredat 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 1. sınıf matematik müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 1. sınıf matematik konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

1. sınıf matematik müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

 1. Sınıf Matematik Müfredatı ve Konuları
 1. Ünite 
 1-1 Uzlamsal İlişkiler
 1-2 Doğal Sayılar
 1-2-1 Rakamlar
 1-2-2 20’ye Kadar Olan İki Basamaklı Doğal Sayılar
 1-2-3 Birer Ritmik Sayma
 1-2-4 Onar Ritmik Sayma
 2. Ünite 
 2-1 Doğal Sayılar
 2-1-1 İkişer Ritmik Sayma
 2-1-2 Beşer Ritmik Sayma
 2-1-3 Geriye Doğru Birer Ritmik Sayma
 2-1-4 Nesne Sayılarını 10 ile Karşılaştırma
 2-1-5 Onluk ve Birliklerine Ayırma
 2-1-6 Nesne Sayılarını Karşılaştırma
 2-1-7 Sıra Bildiren Sayılar
 2-2 Zaman Ölçme
 2-2-1 Tam ve Yarım Saatler
 3. Ünite
 3-1 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 3-1-1 Toplama İşlemini Tanıyalım
 3-1-2 Toplama İşlemi
 3-2 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 3-2-1 Belirtilen Sayı Kadarını Ayırma
 3-2-2 Çıkarma İşlemini Tanıyalım
 3-2-3 Çıkarma İşlemi
 3-3 Paralarımız
 3-3-1 Paralarımızı Tanıyalım
 4. Ünite 
 4-1 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 4-1-1 Toplama İşleminde Sıfırın Etkisi
 4-1-2 Verilmeyen Toplananı Bulma
 4-1-3 Toplananların Yer Değiştirmesi
 4-1-3 Zihinden Toplama İşlemi
 4-2 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 4-2-1 Toplama ve Çıkarma Arasındaki İlişki
 4-2-2 Zihinden Çıkarma İşlemi
 4-3 Zaman Ölçme
 5. Ünite 
 5-1 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 5-2 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 5-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller
 5-3-1 Geometrik Şekilleri kenar Sayılarına Göre Sınıflandırma
 5-3-2 Günlük Hayatta Kullanılan Basit cisimleri Özelliklerine Göre
Sınıflandırma
 5-3-3 Geometrik Cisimler İle Şekilleri İlişkilendirme
 5-4 Geometrik Örüntüler
 5-4-1 Örüntüyü Tanıyalım
 5-5 Ölçme
 5-5-1 Nesneleri Uzunlukları Yönünden Karşılaştırma
 5-5-2 Standart Olmayan Ölçme Araçları İle Ölçme Yapma ve Tahmin Etme
 6. Ünite 
 6-1 Veri
 6-1-1 Tabloları Okuma
 6-1-2 Nesne Grafiği Oluşturma
 6-2 Kesirler
 6-2-1 Bütün, Yarım, Çeyrek
 6-3 Ölçme
 6-3-1 Nesneleri Ağırlık Yönünden Karşılaştırma
 6-3-2 Nesnelerin Ağırlıklarını Standart Olmayan Birimlerle Ölçme
 6-3-3 Standart Olmayan Birimler ile Sıvıları Ölçme
 6-3-4 Sıvı Miktarlarını Karşılaştırma
 6-4 Sayı Örüntüleri
 6-4-1 Sayı Örüntüsünü Tanıyalım