10. Sınıf Matematik Müfredatı 2017-2018

SAYILAR VE CEBİR
1. ÜNİTE BÖLÜNEBİLME
# Bölünebilme Kuralları

2. ÜNİTE FONKSİYONLARDA İŞLEMLER
# İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

3. ÜNİTE POLİNOMLAR
# Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
# Polinomların Çarpanlara Ayrılması

GEOMETRİ
4. ÜNİTE TRİGONOMETRİ
# Birim Çemberde Trigonometrik Oranlar

5. ÜNİTE ANALİTİK GEOMETRİ
# Doğrunun Analitik İncelemesi

SAYILAR VE CEBİR
6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
# İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

GEOMETRİ
7. ÜNİTE DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER
# Çokgenler
# Dörtgenler ve Özellikleri
# Özel Dörtgenler

8. ÜNİTE UZAY GEOMETRİ
# Katı Cisimler