4. Sınıf Matematik Müfredat 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 4. sınıf matematik müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 4. sınıf matematik konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

4. sınıf matematik müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

 4. Sınıf Matematik Müfredatı ve Konuları
 1. Ünite : Dünyamızı Şekillendiren Geometri
 1-1 Açıların Özellikleri
 1-2 Açı Ölçü Birimleri
 1-3 Açıların Çizimi ve Ölçümü
 1-4 Ölçülerine Göre Açı Çeşitleri
 1-5 Dikdörtgen, Kare ve Üçgen
 1-6 Köşegenin Belirlenmesi
 1-7 Açılarına Göre Üçgenler
 1-8 Kare ve Dikdörtgenin Kenar ve Açı Özellikleri
 1-9 Dik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Çizimi
 1-10 Simetri
 1-11 Örüntü ve Süslemele
 2. Ünite : Doğal Sayılara Yolculuk
 2-1 Sayılarla Örüntü
 2-2 Sütun Grafiği
 2-3 4,5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar
 2-4 Doğal Sayılarda Çözümleme
 2-5 Doğal Sayıların Sıralanması
 2-6 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 2-7 Toplama İşlemi ile İlgili Problemler Çözme
 2-8 Toplama İşlemi ile İlgili Problemler Kurma
 2-9 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 2-10 Çıkarma İşlemi ile İlgili Problemler Çözme
 2-11 Çıkarma İşlemi ile İlgili Problemler Kurma
 3. Ünite : Tonu Keşfetme
 3-1 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
 3-2 Çarpma İşleminde Verilmeyenleri Bulma
 3-3 10,100 ve 1000 ile Zihinden Çarpma İşlemi
 3-4 İki Doğal Sayının Çarpımını Tahmin Etme
 3-5 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
 3-6 10,100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Bölme
 3-7 Bölümün Tahmini ve Basamak Sayısı
 3-8 Tartma
 3-9 Tartma ile İlgili Problemler Çözme
 3-10 Tartma ile İlgili Problemler Kurma
 3-11 Yuvarlama ve Tahmin
 3-12 100’ün Katlarıyla Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi
 4. Ünite : Zaman İçinde Ölçme 
 4-1 Litre ve Mililitre Arasındaki İlişkiler
 4-2 Sıvıların Miktarını Tahmin Etme
 4-3 Sıvılar ile İlgili Problemler Çözme
 4-4 Sıvılar ile İlgili Problemler Kurma
 4-5 Kesirleri İsimlendirme ve Sayı Doğrusunda Gösterme
 4-6 Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama
 4-7 Bir Çokluğun Verilen Bir Kesir Kadarını Bulma
 4-8 Saat, Dakika ve Saniye Arasındaki İlişkiler
 4-9 Yıl-Ay-Hafta-Gün Arasındaki İlişkiler
 4-10 Zaman Birimleri ile İlgili Problemler Çözme
 4-11 Zaman Birimleri ile İlgili Problemler Kurma
 4-12 Birim Kareler
 5. Ünite : Uzunlukları Ölçme, Eşit Parçalara Bölme
 5-1 Ölçme Birimlerinde Yeniliğin Gerekliliği
 5-2 Uzunluk Ölçü Birimleri ve Aralarındaki İlişki
 5-3 Bir Uzunluğu En Uygun Ölçme Birimiyle Tahmin Etme
 5-4 Uzunluk Ölçme ile İlgili Problemler Çözme
 5-5 Uzunluk Ölçme ile İlgili Problemler Kurma
 5-6 Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandırma
 5-7 Ondalık Kesirleri Keşfetme
 5-8 Ondalık Kesirleri Karşılaştırma
 5-9 Paydaları Eşit Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 5-10 Kesirler ile İlgili Problemler Çözme
 5-11 Kesirler ile İlgili Problemler Kurma
 6. Ünite : Çevre Uzunluklarını Hesaplama 
 6-1 Olasılık
 6-2 Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması
 6-3 Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları
 6-4 Aynı Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Geometrik Şekiller
 6-5 Çevre Uzunlukları ile İlgili Problemler Çözme
 6-6 Çevre Uzunlukları ile İlgili Problemler Kurma 1
 6-7 Eş Küpler
 6-8 5, 25 ve 50 ile Kısa Yoldan Çarpma İşlemi
 6-9 Üç Doğal Sayı ile Çarpma İşlemi
 6-10 İki Adımlı İşlemler
 6-11 Çarpma veya Bölme İşlemi Gerektiren Problemler Çözme
 6-12 Çarpma veya Bölme İşlemi Gerektiren Problemler Kurma