5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Zamanı Ölçme Konu Anlatımı

Zaman ölçüsü birimi SAAT’tir. Saat kısaca “sa” sembolü ile gösterilir. Saatten küçük ölçü birimleri dakika ve saniyedir.

Saatten küçük ölçü birimleri dakika ve saniyedir.

Dakika : Saatin altmışta birine DAKİKA denir. Dakika kısaca “dk” sembolü ile gösterilir.

1 sa = 60 dk veya 1 dk = 1/60 sa’tir.

Saniye : Dakikanın altmışta birine SANİYE denir. Saniye kısaca “sn” sembolü ile gösterilir.

1 dk = 60 sn veya 1 sn = 1/60 dk’dır.

Saatten büyük zaman ölçüleri

Saatten daha büyük zaman ölçüleri gün, hafta, ay, yıl ve yüzyıldır.

Gün : Dünya’nın kendi ekseni  etrafında bir defa tam dönmesinde geçen süreye 1 GÜN denir.

1 GÜN = 24 SAAT

1 HAFTA = 7 GÜN 40,

1 AY = 30 veya 31 gündür. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 gün sürer. Şubat ayı 28 gündür. 4 yılda bir şubat ayı 29 gündür.

1 YIL = 365 gündür. Dört yılda bir 366 gün olur.  Yüzyıl “y.y” sembolü ile gösterilir.

1 YÜZYIL = 100 YILDIR

Örnek : Pazar günü 2 saat 16 dakika 56 sn ders çalışan Gülnaz toplam kaç saniye ders çalışmıştır?

Çözüm : 2 saat = 2 X 60 = 120 dk

= 120 X 60 = 7200 sn

16 dakika = 16 X 60 = 960 sn

Şimdi hepsini toplayalım.

7200 sn + 960 sn + 56 sn = 8216 sn olur.