5. Sınıf Matematik Müfredatı 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 5. sınıf matematik müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 5. sınıf matematik konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

5. sınıf matematik müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

5. Sınıf Matematik Müfredatı ve Konuları
1. Ünite Doğal Sayılar ve İşlemler
 1-1 Örüntüler
 1-2 Milyonlar
 1-2-1 Milyon ne kadar büyük?
 1-2-2 Büyük sayıların okunuşu
 1-2-3 Büyük sayıların karşılaştırılması
 1-3 Doğal Sayılarla İşlemler
 1-3-1 Toplama ve çıkarma işlemleri
 1-3-2 Toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin
 1-3-2 Çarpma işlemi
 1-3-3 Bölme işlemi
 1-3-4 Çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin
 1-3-5 Bölme işleminde kalan
 1-4 Parantezli işlemler
 1-5 Zihinden İşlemler
 1-5-1 Zihinden toplama ve çıkarma işlemleri
 1-5-2 Zihinden toplama ve çıkarma işlemleri
 1-6 Bir Sayının Karesi ve Küpü
 1-6-1 Bir sayının karesi
 1-6-2 Bir sayının küpü
 1-7 Problemler
 1-7-1 İki adımlı problemler
 1-7-2 Üç adımlı problemler
 1-8 Zaman Ölçme
 1-8-1 Zaman ölçü birimleri
 1-8-2 Zaman ölçü birimlerini birbirine dönüştürme
 1-8-3 Zaman ölçme problemleri
 2. Ünite Veri İşleme
 2-1 Araştırma Sorusu Oluşturma ve Veri Toplama
 2-1-1 Araştırma sorusu oluşturma
 2-1-2 Veri toplama
 2-2 Verileri Düzenleme ve Yorumlama
 2-3 Ağaç Şeması
 3. Ünite Geometri
 3-1 Noktaların Birbirine Göre Konumları
 3-2 Doğru, Işın ve Doğru Parçası
 3-2-1 İki doğrunun birbirine göre durumları
 3-3 Paralel Doğru Parçası Çizme
 3-4 Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme
 3-5 Açı Oluşturma
 3-5-1 Açı çeşitleri
 3-5-2 Açılar
 3-6 Çokgenler
 3-6-1 Üçgen ve çeşitleri
 4. Ünite : Kesirler, Ondalık Gösterim ve Yüzde
 4-1 Birim Kesirleri Sıralama
 4-1-1 Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme
 4-2 Tam Sayılı Kesirleri Tanıyalım
 4-2-1 Tam sayılı kesirlerin bileşik kesir olarak gösterimi
 4-2-2 Bileşik kesirlerin tam sayılı kesir olarak gösterimi
 4-2-3 Bileşik ve tam sayılı kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi
 4-2-4 Doğal sayı ile bileşik kesri karşılaştırma
 4-3 Denk Kesirler
 4-3-1 Paydaları eşit kesirleri sıralama
 4-3-2 Paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralama
 4-4 Bir Çokluğun İstenen Kesir Kadarını Hesaplama
 4-4-1 Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını hesaplama
 4-5 Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 4-5-1 Paydaları eşit olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi
 4-5-2 Bir doğal sayı ile bir kesrin toplamı ve farkı
 4-5-3 Tam sayılı kesirlerin toplanması ve çıkarılması
 4-5-4 Paydaları farklı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
 4-6 Ondalık Gösterimler
 4-6-1 Ondalık gösterimlerde basamak adları ve basamak değerleri
 4-7 Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 4-8 Yüzdeler
 4-8-1 Yüzde, kesir ve ondalık gösterim ilişkisi
 4-8-2 Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırma
 4-8-3 Bir çokluğun yüzdesini bulma
 5. Ünite Geometri ve Ölçme
 5-1 Dörtgenler
 5-1-1 Dikdörtgen
 5-1-2 Dikdörtgen oluşturma
 5-1-3 Paralelkenar
 5-1-4 Paralelkenar oluşturma
 5-1-5 Eşkenar dörtgen
 5-1-6 Eşkenar dörtgen oluşturma
 5-1-7 Yamuk
 5-1-8 Yamuk oluşturma
 5-2 Uzunluk Ölçme
 5-2-1 Uzunluk ölçme birimleri
 5-2-2 Uzunlukları tahmin etme
 5-2-3 Uzunluk ölçülerinde dönüşümler
 5-2-4 Uzunluk ölçme problemleri
 5-3 Çevre Uzunluğu
 5-3-1 Dikdörtgenin çevre uzunluğu
 5-3-2 Karenin çevre uzunluğu
 5-3-3 Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun çevre uzunluğu
 5-3-4 Farklı geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplama
 5-3-5 Çevre uzunluğunu tahmin etme
 5-3-5 Belli bir çevre uzunluğuna sahip çokgenler oluşturma
 5-4 Üçgende ve Dörtgende Açılar
 5-4-1 Üçgende açılar
 5-4-2 Dörtgende açılar
 5-5 Alan Ölçme
 5-5-1 Dikdörtgenin alanı
 5-5-2 Metrekare ve santimetrekare ile alan hesaplama
 5-5-3 Farklı geometrik şekillerin alanlarını hesaplama
 5-5-4 Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma
 5-6 Geometrik cisimler
 5-6-1 Dikdörtgenler prizması
 5-6-2 Kare prizma
 5-6-3 Küp
 5-6-4 Dikdörtgenler prizmasının açınımı
 5-6-5 Küpün açınımı
 5-6-7 Açınımdan dikdörtgenler prizması oluşturma
 5-6-8 Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı