6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Müfredatı 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı ve Konuları
 ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
 1.ÜNİTE: PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
 1. Bölüm : Peygamber ve Peygamberlere İman
 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
 Peygamberlerin Nitelikleri
 Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
 2. Bölüm : İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman
 Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
 İlahî Kitaplar
 3. Bölüm : Asr Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: İBADET
 2.ÜNİTE: NAMAZ İBADETİ
 1. Bölüm : Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
 2. Bölüm : Namazın Şartları
 Namaza Hazırlık Şartları
 Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
 Namaza Hazırlığın Diğer Şartları
 Namazın Kılınış Şartları
 3. Bölüm : Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
 4. Bölüm : Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
 5. Bölüm : Cemaatle Namaz
 6. Bölüm : Cuma Namazı
 7. Bölüm : Bayram Namazı
 8. Bölüm : Cenaze Namazı
 9. Bölüm : Teravih Namazı
 10. Bölüm : Namazı Bozan Durumlar
 11. Bölüm : Namazın İnsana Kazandırdıkları
 12. Bölüm : Kunut Duaları ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED (SAV)
 3.ÜNİTE: SON PEYGAMBER HZ MUHAMMED
 1. Bölüm : Hz Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
 İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
 Yakın Çevreye Çağrı
 Çağrının Yaygınlaşması
 Hicret Olayı
 2. Bölüm : Hz Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
 Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
 Toplumsal Barışın Kurulması
 3. Bölüm : Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
 4. Bölüm : Veda Hutbesi
 5. Bölüm : Hz Muhammed’in Vefatı
 6. Bölüm : Nasr Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
 4.ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI
 1. Bölüm : Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
 İnanç
 İbadet
 Ahlak
 Kıssalar
 Sabır Örneği: Hz Eyüp
 2. Bölüm : Kureyş Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: AHLAK
 5.ÜNİTE: İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
 1. Bölüm : Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
 2. Bölüm : Gıybet ve İftira
 3. Bölüm : Hırsızlık
 4. Bölüm : Haset Etmek
 5. Bölüm : Alay Etmek
 6. Bölüm : Büyüklenmek (Kibir)
 7. Bölüm : Kötü Zanda Bulunmak
 8. Bölüm : Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
 9. Bölüm : Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
 10. Bölüm : Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
 11. Bölüm : Felâk Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR
 6.ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER
 1. Bölüm : Türklerin Müslüman Oluşu
 2. Bölüm : Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
 Ebu Hanife
 Maturidi
 Ali er- Rıza
 Ahmet Yesevi
 Ahi Evran
 Hacı Bektaş Veli
 Mevlânâ Celâleddin-i Rumi
 Yunus Emre
 3. Bölüm : Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi
 4. Bölüm : Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
 5. Bölüm : Türklerin Bilime Katkıları