6. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 6. sınıf fen bilimleri müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 6. sınıf fen bilimleri konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

6. sınıf fen bilimleri müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

 6. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı ve Konuları
 1. ÜNITE: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
 1. BÖLÜM: HÜCRE
 Canlıların temel yapı birimi: Hücre
 Hücrenin kısımları
 Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
 Gelişen teknoloji ve hücre
 Çok hücreli canlılarda hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi
 2. BÖLÜM: DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
 Destek ve hareket sistemi
 İskelet sistemi
 Kıkırdak doku
 Kemiğin yapısı
 Eklemlerimiz ve eklem çeşitleri
 Kaslarımız ve kas çeşitleri
 3. BÖLÜM: SOLUNUM SİSTEMİ
 Solunum
 Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar
 Soluk alıp verme mekanizması
 Solunum sisteminin sağlığını koruyalım
 4. BÖLÜM: DOLAŞIM SİSTEMİ
 Dolaşım sistemi
 Kanın vücutta dolaşımı
 Kan grupları ve kan alışverişi
 Kan bağışının toplum açısından önemi
 Lenf dolaşımı
 Dolaşım sisteminin sağlığını koruyalım
 2. ÜNITE: KUVVET VE HAREKET
 1. BÖLÜM: BİLEŞKE KUVVET
 Kuvvetin etkileri
 Kuvvetin özellikleri
 Bileşke kuvvet
 Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler
 2. BÖLÜM: SABİT SÜRATLİ HAREKET
 Sürat
 Sabit süratli hareket
 3. ÜNITE: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
 1. BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
 Maddenin tanecikli yapısı
 Katı maddelerin tanecikleri
 Sıvı maddelerin tanecikleri
 Gaz maddelerin tanecikleri
 Hâl değişimi ve tanecikler
 2. BÖLÜM: FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞMELER
 Fiziksel ve kimyasal değişmeler
 Fiziksel değişim
 Kimyasal değişim
 3. BÖLÜM: YOĞUNLUK
 Yoğunluk
 Yoğunluğun hesaplanması
 Yoğunlukların karşılaştırılması
 Suyun yoğunluğu ve canlılar için önemi
 4. ÜNITE: IŞIK VE SES
 1. BÖLÜM: IŞIĞIN YANSIMASI
 Işığın yansıması
 Düzgün ve dağınık yansıma
 2. BÖLÜM: SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ
 Ses madde ile karşılaşırsa ne olur?
 Sesin yansıması
 Sesin yansımasının güzel bir sonucu: Yankı
 Sesin yansımasının teknolojik uygulamaları
 Sesin soğrulması
 Sesin yalıtımı
 5. ÜNITE: BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
 1. BÖLÜM: BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
 Üreme
 Eşeysiz üreme
 Eşeyli üreme
 Bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme
 Çiçekten tohuma
 Tohumlar uzaklara nasıl taşınır?
 Tohumun uyanışı
 Bebek bitkimizden fasulye meyvesi ve tohumu üretelim
 Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme
 Başkalaşım
 6. ÜNITE: MADDE VE ISI
 1. BÖLÜM: MADDE VE ISI
 Madde ve Isı
 Isı iletkenliği
 Isı yalıtkanlığı
 Isı yalıtımı
 2. BÖLÜM:YAKITLAR
 Yakıtlar
 Fosil yakıtlar ve çevre
 Yenilenebilir enerji kaynakları
 Enerji kaynakları ve küresel ısınma
 Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri
 Neler öğrendik?
 7. ÜNITE: ELEKTRİĞİN İLETİMİ
 1. BÖLÜM:İLETKEN VE YALITKAN MADDELER
 İletken ve yalıtkan maddeler
 İletken ve yalıtkan maddeler nerelerde kullanılır?
 2. BÖLÜM:ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLERI
 Elektriksel direnç
 Reosta
 Elektriksel direnç nelere bağlıdır?
 Elektriksel direncin ölçülmesi
 Ampulün de bir direnci vardır
 8. ÜNITE: DÜNYA’MIZ, AY VE YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
 1. BÖLÜM: DÜNYA, GÜNEŞ VE AY’IN ŞEKİL VE BÜYÜKLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklükleri
 2. BÖLÜM: DÜNYA’MIZIN KATMAN MODELİ
 Dünya’mızın katmanları
 3. BÖLÜM: DÜNYA’MIZIN UYDUSU AY
 Dünya’mızın uydusu Ay
 Ay’ın evreleri