6. Sınıf Matematik Müfredatı 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 6. sınıf matematik müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 6. sınıf matematik konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

6. sınıf matematik müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

 6. Sınıf Matematik Müfredatı ve Konuları
 1. Ünite Doğal Sayılar ve İşlemler
 1-1 Üslü Nicelikler
 1-2 Doğal Sayılarla Dört İşlem
 1-3 Ortak Çarpan ve Dağılma Özelliği
 1-4 Doğal Sayılarla Dört İşlem Problemleri
 1-2 Çarpanlar ve Katlar
 1-2-1 Doğal sayıların çarpanları ve katları
 1-2-2 Kalansız bölünebilme kuralları
 1-2-3 Asal sayılar
 1-2-4 Doğal sayıların asal çarpanları
 1-2-5 İki doğal sayının ortak katları
 1-2-6 İki doğal sayının ortak bölenleri
 2. Ünite Kesirlerle İşlemler, Ondalık Gösterim ve Oran
 2-1 Kesirle İşlemler
 2-1-1 Kesirlerde Sıralama
 2-1-2 Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
 2-1-3 Kesirlerde Çarpma İşlemi
 2-1-4 Kesirlerde Bölme İşlemi
 2-1-5 Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
 2-1-6 Kesirlerde Problem Çözme
 2-2 Ondalık Gösterim
 2-2-1 Kesirlerle Bölme ve Ondalık Gösterim
 2-2-2 Ondalık Gösterimi Verilen Sayıları Çözümleme
 2-2-3 Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarda Yuvarlama
 2-2-4 Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi
 2-2-5 Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarla Bölme İşlemi
 2-2-6 Ondalık Gösterimi Verilen Sayıları 10,100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme
 2-2-7 İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
 2-2-8 Ondalık Gösterimlerle Problem Çözme
 2-3 Oran
 2-3-1 Çoklukları Oran ile Karşılaştırma ve Farklı Biçimlerde Gösterme
 2-3-2 Aynı veya Farklı Birime Sahip Çoklukları Oran ile Karşılaştırma
 3. Ünite Veri İşleme
 3-1 Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme
 3-1-1 İki Veri Grubuna Ait Araştırma Sorusu Oluşturma
 3-1-2 İki Gruba Ait Veri Toplama ve Düzenleme
 3-1-3 İkili Sıklık Tablosu ve İkili Sütun Grafiği
 3-2 Veri Analizi
 3-2-1 Bir Veri Grubuna Ait Aritmetik Ortalama
 3-2-2 Bir Veri Grubunun Açıklığı
 3-2-3 İki Gruba Ait Verileri Karşılaştırmada Aritmetik Ortalama ve Açıklığı Kullanma
 4. Ünite Tam Sayılar ve Cebirsel İfadeler
 4-1 Tam Sayılar
 4-1-1 Tam Sayılar ve Sayı Doğrusunda Gösterimi
 4-1-2 Bir Tam Sayının Mutlak Değeri
 4-1-3 Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
 4-1-4 Tam Sayılarda Toplama İşlemi Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi
 4-1-5 Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemleri Arasındaki İlişki
 4-1-6 Tam Sayılarda Toplama İşleminin Özellikleri
 4-2 Cebirsel İfadeler
 4-2-1 Örüntüden Sayılara
 4-2-2 Cebirsel İfadeler
 4-2-3 Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma
 4-2-4 Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadenin Çarpımı
 5. Ünite Geometri ve Ölçme
 5-1 Alan Ölçme
 5-1-1 Paralelkenarın Yüksekliğini Çizme
 5-1-2 Paralelkenarın Alanı
 5-1-3 Üçgenin Yüksekliğini Çizme
 5-1-4 Üçgenin Alanı
 5-1-5 Alan Ölçme Birimleri
 5-1-6 Arazi Ölçme Birimleri
 5-1-7 Alan Ölçme Problemleri
 5-2 Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
 5-2-1 Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi
 5-2-2 Aynı Hacme Sahip Prizmalar
 5-2-3 Hacim Ölçme Problemleri
 5-2-4 Hacim Ölçme Birimleri
 5-2-5 Hacim Ölçülerinde Dönüşümler
 5-3 Sıvıları Ölçme
 5-3-1 Sıvı Ölçme Birimleri
 5-3-2 Sıvı Ölçülerinde Dönüşümler
 5-3-3 Hacim Ölçme Birimleri ile Sıvı Ölçme Birimlerinin İlişkisi
 5-3-4 Sıvı Ölçme Problemleri
 5-4 Çember
 5-4-1 Çember Çizme
 5-4-2 Çember ve Daire