6. Sınıf Matematik Mutlak Değer Konu Anlatımı

Mutlak Değer

6-sinif-matematik-mutlak-deger-1

Doğu – Batı doğrultusunda sıralanmış A ve B şehirlerinin tam ortasında bulunan Ali’nin iki şehre de uzaklığı 10’ar km’dir. Doğuyu pozitif yön, Ali’yi de başlangıç noktası olarak düşünelim.

6-sinif-matematik-mutlak-deger-2

Ali’nin A ve B şehirlerine olan uzaklıkları aynı ve 10 km’dir. Bunu sayı doğrusunda, -10 ve +10’un sıfıra olan uzaklığı 10 birim olarak söyleriz ve sembolle

|-10| = |+10| şeklinde gösteririz.

“-10’un mutlak değeri, +10’un mutlak değerine eşittir” diye okuruz.

 

Mutlak değer bir uzaklık belirtir, fakat bu uzaklığın yönü önemli değildir.

Bu yüzden, mutlak değer daima pozitiftir.

 

Örnek : -3 ve +5 sayılarının mutlak değerlerini karşılaştıralım.

|-3| = 3 ve |+5| = 5’tir.

-3 < +5 iken |-3| < |+5| olur.

Bu sıralama her zaman geçerli değildir.

 

Örnek : -6 ve +4 sayılarının mutlak değerlerini karşılaştıralım.

|-6| = 6 ve |+4| = 4’tür.

-6 < +4 iken |-6| > |+4| olur.

Sonuç olarak, a ve b birer tam sayı olmak üzere,

a < b iken |a| < |b| sıralaması her zaman doğru değildir.


6. Sınıf Mutlak Değer Açıklama Test Linki
1. Mutlak Değer 6. Sınıf Matematik Mutlak Değer Testleri  Teste Başla
2. Mutlak Değer 6. Sınıf Matematik Mutlak Değer Test  Teste Başla