7. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 7. sınıf fen bilimleri müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 7. sınıf fen bilimleri konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

7. sınıf fen bilimleri müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

 7. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı ve Konuları
 1. ÜNİTE: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
 1. SİNDİRİM SİSTEMİ
 SİNDİRİM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN YAPI VE ORGANLAR
 FİZİKSEL VE KİMYASAL SİNDİRİM
 ENZİMLERİN KİMYASAL SİNDİRİMDEKİ ROLÜ
 SİNDİRİM SİSTEMİNİN SAĞLIĞI
 2. BOŞALTIM SİSTEMİ
 BOŞALTIM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN YAPI VE ORGANLAR
 BOŞALTIM SİSTEMİNİN SAĞLIĞI
 3. DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
 MERKEZÎ VE ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ
 İÇ SALGI BEZLERİNİN VÜCUTTAKİ YERİ VE GÖREVLERİ
 İÇ SALGI BEZLERİNİN SAĞLIĞI
 DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLERİN VÜCUTTAKİ DİĞER SİSTEMLERE ETKİS
 4. DUYU ORGANLARI
 DUYU ORGANLARINI TANIYALIM
 KOKU VE TAT ALMA DUYULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 DUYU ORGANLARININ SAĞLIĞI
DUYU ORGANLARIMIZIN SAĞLIĞI, BU ALANDA ÇALIŞANLAR VE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
 5. ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİ
 ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNİN TOPLUMSAL AÇIDAN ÖNEMİ
 2. ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ
 1. KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ
 AĞIRLIK BİR KUVVETTİR
 KÜTLE VE AĞIRLIK FARKLI KAVRAMLARDIR
 2. KUVVET-KATI BASINCI İLİŞKİSİ
 KATI BASINCINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER
 SIVI BASINCINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER
 KATI, SIVI VE GAZ BASINCININ GÜNLÜK HAYATTAKİ KULLANIM ALANLARI
 3. KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ
 İŞ NEDİR?
 İŞ VE ENERJİ
 4. ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
 KİNETİK VE POTANSİYEL ENERJİNİN BİRBİRİNE DÖNÜŞÜMÜ
 SÜRTÜNME KUVVETİNİN, KİNETİK ENERJİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
 1. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
 ATOMUN YAPISI
 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATOMUN YAPISI HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER
 İYONLARIN OLUŞUMU, ANYONLAR VE KATYONLAR
 MOLEKÜLLERİN OLUŞUMU
 MOLEKÜL MODELLERİ
 2. SAF MADDELER
 SAF MADDELER, ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER
 PERİYODİK SİSTEMDE İLK ON SEKİZ ELEMENT
 BAZI BİLEŞİKLERİN VE İYONLARIN FORMÜLLERİ VE İSİMLERİ
 3. KARIŞIMLAR
 HOMOJEN VE HETEROJEN KARIŞIMLAR
 ÇÖZELTİ HAZIRLAYALIM
 ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİ GÖZLEMLEYELİM
 4. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI
 KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER
 5. EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM
 GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANABİLEN MADDELER NELERDİR?
 GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ TASARLAYALIM
 GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ
 ATIK SULARIN ARITIMI İÇİN MODEL OLUŞTURALIM
 GERİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİYE KATKISI
 KULLANILABİLİR EŞYALARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRALIM
 6. KİMYA ENDÜSTRİSİ
 KİMYA ENDÜSTRİSİNDEKİ İŞLETMELERİN TOPLUM VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI
 KİMYA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
 4. ÜNİTE: AYNALARDA YANSIMA VE IŞIĞIN SOĞRULMASI
 1. AYNALAR
 AYNALAR VE AYNALARIN KULLANIM ALANLARI
 AYNALARDA GÖRÜNTÜ OLUŞUMU
 2. IŞIĞIN SOĞRULMASI
 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
 BEYAZ IŞIK, TÜM RENKLERİ İÇERİR
 IŞIĞIN YANSIMASI VE SOĞRULMASI
 GÜNEŞ ENERJİSİNİN ÖNEMİ
 5. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
 1. EKOSİSTEMLER
 TÜR, HABİTAT, POPÜLASYON VE EKOSİSTEM
 2. BİYO-ÇEŞİTLİLİK
 BİYO-ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ
 BİYO-ÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER
 NESLİ TÜKENEN VE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN CANLILAR
 6. ÜNİTE: ELEKTRİK ENERJİSİ
 1. AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ
 ELEKTRİK DEVRELERİNDE SERİ VE PARALEL BAĞLAMA
 AMPULLERİN DEVREYE BAĞLANMA ŞEKLİNİN AMPUL PARLAKLIĞINA ETKİS
 AMPERMETRE VE VOLTMETRENİN ELEKTRİK DEVRESİNE BAĞLANMASI
 DEVRE ELEMANLARINDA GERİLİM VE AKIM ARASINDAKİ İLİŞKİ
 2. ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ
 ELEKTRİK ENERJİSİNİN ISI VE IŞIK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜ
 ELEKTRİK ENERJİSİNİN ISI VE IŞIK ETKİSİNİN TEKNOLOJİDEKİ KULLANIM ALANLARI
 ELEKTRİK ENERJİSİNİN HAREKET ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜ
 ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİMİ
 ELEKTRİK ENERJİSİNİN TASARRUFLU KULLANILMASININ ÖNEMİ
 7. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
 1. GÖK CİSİMLERİ
 GÖK CİSİMLERİNİ GÖZLEMLEYELİM
 TAKIMYILDIZLAR
 YILDIZLAR VE GEZEGENLER
 2. GÜNEŞ SİSTEMİ
 GÜNEŞ SİSTEMİ
 GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLERİ KARŞILAŞTIRALIM
 3. UZAY ARAŞTIRMALARI
 GÖK BİLİMİN GELİŞİMİ
 UZAY TEKNOLOJİLERİ
 UZAY KİRLİLİĞİ