7. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 2. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Biographies ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak geçmişte yaşamış sanatçılar ve bilim adamlarının biyografileri ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 2. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 2. Ünite Anlamları
 know  bilmek
 painting  tablo
 occupation  meslek
 born  doğmak
 died  ölmüş, ölmek
 famous works  ünlü eserler
 style  tarz
 period  dönem
 painter  ressam
 sculptor  heykeltraş
 writer  yazar
 june  haziran
 spain  ispanya
 may  mayıs
 january  ocak
 february  şubat
 the scream  çığlık
 modern art  modern sanat
 realism  gerçekcilik
 classical art  klasik sanat
 suitable  uygun
 title  başlık
 grow up  büyümek, yetişmek
 strict  katı
 kinder  yumuşak
 encourage  desteklemek
 love for art  sanat aşkı
 drawing  çizim
 outdoor  dışarı
 scene  manzara, görünüm
 sailboat  yelkenli
 portrait  portre
 academy of fine arts  güzel sanatlar akademisi
 cultural movement  kültürel hareket
 believe  inanmak
 the surreal  gerçeküstü
 shocking  hayrete düşürücü
 just  sadece
 weird  tuhaf, garip
 desert  çöl
 landscape  manzara
 melting  eriyen
 watch  saat
 cover  kaplamak
 marry  evlenmek
 after  sonra
 once  bir keresinde, bir zamanlar
 movie director  film yönetmeni
 admire  hayran olmak
 scientist  bilim adamı
 table  tablo
 march  mart
 parents  ebeveyn
 make contribution  katkı yapmak
 maths  matematik
 equation  denklem
 also  ayrı, de, hem de
 known for  bilinmek
 theory of relavity  izafiyet teorisi
 nobel prize  nobel ödülü
 extraordinary  olağan dışı
 achievements  başarılar, kazanımlar
 extensive  geniş çaplı
 receive  almak
 order  sıralamak
 subject  konu
 research  araştırmak
 suddenly  aniden
 dialogue  karşılıklı konuşma
 treadmill  yürüyüş, koşu bandı

Biographies İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

2. Unit Biographies Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Biographies Test Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Biographies Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Biographies Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Biographies Sıralama Testi Çöz