7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 4. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Wild Animals ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak vahşi doğada ve yaşam alanlarında yaşayan hayvanlarla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 4. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Anlamları
 each  her, her bir
 favourite  favori
 habitat  doğal ortam
 forest  orman
 feeling  duygu, his
 angry  kızgın
 match  eşleştirmek
 highlighted  vurgulanan
 phrase  sözcük grubu, ifade
 non-domesticated  evcil olmayan
 specy  tür
 rainforest  yağmur ormanı
 plain  düzlük
 grassland  otlak
 area  alan
 type  tip, tür
 feather  tüy
 wing  kanat
 mammal  memeli
 give birth  doğurmak
 baby  bebek
 feed  beslemek
 reptile  sürüngen
 scaly  pullu
 skin  deri
 lay egg  yumurtlamak
 herbivore  otçul
 carnivore  etçil
 insect  böcek
 endangered  soyu tükenmekte olan
 extinction  soyu tükenen
 overkilling, overhunting  aşırı öldürme, aşırı avlanma
 including  içeren
 turtle  kaplumbağa
 pet  evcil hayvan
 monkey  maymun
 parrot  papağan
 fur  kürk
 lower  azaltmak
 population  nüfus
 medicine  ilaç
 trade  ticaret
 agriculture  tarım
 deforestation  ormansızlaştırma
 right now  derhal, şimdi
 meaning  anlam
 removal  yok etme, temizleme
 camel  deve
 middle east  orta doğu
 sand  kum
 feet  ayak
 tiger  kaplan
 lizard  kertenkele
 lion  aslan
 giraffe  zürafa
 hippo  su aygırı
 shark  köpek balığı
 snake  yılan
 gorilla  goril
 jungle  balta girmemiş orman
 lake  göl
 arctic  kutup
 river  ırmak
 savannah  ağaçlı bozkır
 enormous  devasa
 sharp  keskin
 scale  pul
 ear  kulak
 beak  gaga
 teeth  diş
 claw  pençce
 tail  kuyruk
 tusk  fildişi
 trunk  fil hortumu
 leaflet  kitapçık, broşür
 narrate  anlatmak
 island  ada
 settling  yerleşme
 foreign  yabancı
 native  yerli

Wild Animals İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

4. Unit Wild Animals Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Online Test Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Sıralama Testi Çöz