7. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 5. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Television ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak televizyon konusu ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 5. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 5. Ünite Anlamları
 ancient egyt  antik mısır
 hieroglyphics  hiyeroglif
 unusual  olağandışı
 check  kontrol etmek
 hero  kahraman
 documentary  belgesel
 news  haberler
 blanks  boşluklar
 description  açıklama
 guest  misafir
 personal live  özel hayat
 social  sosyal
 political  siyasi
 subject  konu
 factual  gerçeğe dayanan
 manner  durum
 prize  ödül
 two dimensional  iki boyutlu
 draw  çizmek
 line  çizgi
 amusing  eğlendiren
 nonsense  anlamsız
 prefer  tercih etmek
 expand  büyütmek, genişletmek
 awareness  farkındalık
 around me  etrafımdaki
 questionnaire  anket
 complain  şikayet
 channel  kanal
 evaluation  değerlendirme
 addict  bağımlı
 support  desteklemek
 visual  görsel
 behaviour  davranış
 violence  şiddet
 educator  eğitici
 entertainer  eğlendirici
 spend  harcamak, geçirmek
 scary  korkunç
 act  davranış, hareket
 fear  korkmak
 thought  düşünce
 craft  el sanatı

Television İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

5. Unit Television Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Television Test Çöz Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Television Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Television Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Television Sıralama Testi Çöz