7. Sınıf Matematik Müfredatı 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 7. sınıf matematik müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 7. sınıf matematik konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

7. sınıf matematik müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

 7. Sınıf Matematik Müfredatı ve Konuları
 1. Ünite
 1-1 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
 1-1-1 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
 1-1-2 Tam Sayılarla İşlemler ve Yapmayı Gerektiren Problemler
 1-1-3 Tam Sayıların Kuvveti
 1-2 Rasyonel Sayılar
 1-2-1 Rasyonel Sayılar Ve Sayı Doğrusunda Gösterimi
 1-2-2 Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
 1-2-3 Devirli Olmayan Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayı Olarak İfade Etme
 1-2-4 Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
 1-3 Rasyonel Sayılarla İşlemler
 1-3-1 Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 1-3-2 Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
 1-3-3 Rasyonel Sayıların Karelerini ve Küplerini Hesaplama
 1-3-4 Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler
 1-3-5 Rasyonel Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler
 2. Ünite
 2-1 Eşitlik ve Denklem
 2-1-1 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Kurma
 2-1-2 Denklemlerde Eşitliğin Korunumu İlkesi
 2-1-3 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü
 2-1-4 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma ve Çözme
 2-2 Doğrusal Denklemler
 2-2-1 Koordinat Sistemi ve Sıralı İkililer
 2-2-2 İki Değişken Arasındaki Doğrusal İlişki
 2-2-3 Doğrusal Denklemlerin Grafiği
 3. Ünite
 3-1 Proje
 3-2 Oran ve Orantı
 3-2-1 Oran Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değer
 3-2-2 Orantı
 3-2-3 Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki
 3-2-4 Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti
 3-2-5 Ters Orantı
 3-2-6 Doğru ve Ters Orantıyla İlgili Problemler
 3-3 Yüzdeler
 3-3-1 Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini ve Yüzdesi Verilen Çokluğu Bulma
 3-3-2 Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
 3-3-3 Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde İle Arttırma veya Azaltmaya Yönelik Hesaplamalar
 3-3-4 Yüzde İle İlgili Problemler
 4. Ünite
 4-1 Doğrular ve Açılar
 4-1-1 Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme
 4-1-2 Bir Açının Açıortayı
 4-1-3 İki Paralel Doğruyla Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar
 4-2 Çember ve Daire
 4-2-1 Çemberde Merkez Açı
 4-2-2 Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
 4-2-3 Dairenin ve Daire Diliminin Alanı
 4-3 Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama
 4-3-1 Bir Veri Grubuna Ait Daire Grafiği
 4-3-2 Verilere İlişkin Çizgi Grafiği
 4-3-3 Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
 4-3-4 Verilerin Uygunluğuna Göre Grafik Çeşitleri
 5. Ünite
 5-1 Çokgenler
 5-1-1 Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları
 5-1-2 Düzgün Çokgenler
 5-1-3 Dörtgenler
 5-1-4 Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı
 5-1-5 Alan ile İlgili Problemler
 5-2 Dönüşüm Geometrisi
 5-2-1 Eş Şekiller
 5-2-2 Öteleme
 5-2-3 Ötelenen Şekil ve Görüntüsünü Karşılaştırma
 5-2-4 Yansıma
 5-2-5 Yansıtılan Şekil ile Görüntüsünü Karşılaştırma
 5-2-6 Ardışık Ötelemeler ve Yansımaların Görünümleri
 5-2-7 Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma