7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Müfredatı 2017-2018

1. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ’İN MEKKE YILLARI
1. Peygamberimiz’in Çocukluk ve Gençlik Yılları
2. İlk Vahyin Gelişi
3. İlk Çağrı ve İlk Müslümanlar
4. Çağrının Yaygınlaşması ve Sonuçları
5. Taif’e Yolculuk
6. İsra ve Miraç olayı
7. Yeni Yurt Arayışları ve Yesrib’e Hicret
8. Peygamberimiz’in Medine Yılları
9. Bir Hadis Öğreniyorum

2. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ VE YAKIN ÇEVRESİ
1. İdeal Bir Eş Olarak Peygamberimiz
2. Şefkatli Bir Baba Olarak Peygamberimiz
3. Vefalı Bir Akraba Olarak Peygamberimiz
4. Hayırlı Bir Komşu Olarak Peygamberimiz
5. Bir Hadis Öğreniyorum

3. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ’İN EVRENSEL MESAJLARI
1. Can, Din, Namus ve Mal Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi
2. Adaletin Gözetilmesi
3. Kul Hakkının Gözetilmesi
4. Emanetin Gözetilmesi
5. Bir Hadis Öğreniyorum

4. ÜNİTE EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
1. Peygamberimiz’in Kulluk Bilinci
2. Peygamberimiz’in Hayatında Ramazan ve Oruç
3. Peygamberimiz’in Giyim Kuşamı
4. Peygamberimiz’in Nezaket ve Hilmi
5. Bir Hadis Öğreniyorum

5. ÜNİTE SAHABÎLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
1. Sahabenin Cesaret ve Sadakati
2. Sahabenin Dayanışması
3. Sahabenin Azmi ve Fedakarlığı
4. Bir Hadis Öğreniyorum

6. ÜNİTE EDEBİYATIMIZDA PEYGAMBERİMİZ
1. Şiirlerde Peygamberimiz
2. Musikide Peygamberimiz
3. Atasözlerinde Peygamberimiz
4. Bir Hadis Öğreniyorum