7. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 7. sınıf sosyal bilgiler dersi müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 7. sınıf sosyal bilgiler konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

7. sınıf sosyal bilgiler müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Konuları
 1. ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 
 1. Bölüm : İLETİŞİM BİR SANATTIR!
 2. Bölüm : BİR TUŞLA DÜNYA EVİMİZE GELDİ!
 3. Bölüm : ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR!
 4. Bölüm : HERKESİ AYRI AYRI DİNLEMEKTEN ZEVK ALIRIM
 2. ÜNİTE ÜLKEMİZDE NÜFUS
 1. Bölüm : YAŞADIĞIMIZ YERLER
 Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler
 2. Bölüm : TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ
 Nüfus Sayımları ve Nüfus Artışı
 Türkiye’de Nüfusun Yaş ve Cinsiyetine İlişkin Bilgiler
 Kır ve Kent Nüfusu
 Nüfusun Eğitim Durumu
 Nüfusun Çalışma Durumu
 3. Bölüm : GÖÇÜN NEDEN VE SONUÇLARI
 4. Bölüm : EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI
 5. Bölüm : YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ
 3. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK 
 1. Bölüm : TÜRKLERİN YENİ YURDU ANADOLU
 Anadolu’da İlk Türk Devleti ve Beylikler Kuruluyor
 Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu’da Siyasi Birliği Kuruyor
 Siyasi Birlikten Yeniden Beyliklere
 2. Bölüm : BEYLİKTEN DEVLETE: OSMANLI’NIN KURULUŞU
 Kayılar Söğüt’te
 Anadolu’dan Rumeli’ye Geçiş
 3. Bölüm : KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI
 Osmanlı Yeni Başkentine Kavuşuyor
 Sınırlar Genişliyor
 Osmanlı Ordusu
 Denizlerdeki Savaşlar
 4. Bölüm : FARKLILIKLARA RAĞMEN
 5. Bölüm : GEZ DÜNYA’YI GÖR KONYA’YI
 6. Bölüm : NASIL ETKİLEDİK, ETKİLENDİK?
 Avrupa’da Türk Modası
 Lale Devri: Avrupa’ya Açılan Kapı
 7. Bölüm : SEYYAHLARIN DİLİNDEN OSMANLI KÜLTÜRÜ
 8. Bölüm : YENİ KURUMLARLA DEĞİŞEN TOPLUM HAYATI
 4. ÜNİTE ZAMAN İÇİNDE BİLİM 
 1. Bölüm : HER BİLİMSEL BULUŞ YENİ BİR BAŞARIDIR
 İlk Uygarlıklar ve Teknolojisi Sergisi
 2. Bölüm : SÖZ UÇAR YAZI KALIR
 Sümer ve Hititlerde Yazı
 Eski Mısır’da Yazı
 Fenike’den Günümüze Yazı
 3. Bölüm : TÜRK VE İSLAM DEVLETLERİNDE YETİŞEN BİLGİNLER
 4. Bölüm : BİLİMSEL BİRİKİM NASIL OLUŞTU?
 Coğrafi Keşifler
 Yeniden Doğuş: Rönesans
 Dinde Reform
 Aydınlanma Çağı
 Buharın Gücü: Sanayi İnkılabı
 5. Bölüm : DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BİLİM
 5. ÜNİTE EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT
 1. Bölüm : TOPRAĞIN GÜCÜ
 2. Bölüm : DEVLETLER GELİŞİYOR
 Kaynaklar, Ürünler ve Ticaret Yolları
 İki Dünyanın Anahtarı Türk Boğazları
 3. Bölüm : İNSAN GÜCÜNDEN MAKİNEYE
 4. Bölüm : SOSYAL YAŞAMDA VAKIFLAR
 5. Bölüm : NASIL EĞİTİM GÖRDÜLER?
 Medrese
 Enderun Mektebi
 Ahilik Teşkilatı
 6. Bölüm : MESLEĞİMİ NASIL SEÇMELİYİM?
 6. ÜNİTE YAŞAYAN DEMOKRASİ
 1. Bölüm : KURULTAYDAN MECLİSE
 Kurultay
 Divan
 Tanzimat Fermanı
 Cumhuriyet
 2. Bölüm : YÖNETİMİN ÖZÜ
 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Nitelikleri
 Demokratik Devlet
 Laik Devlet
 Sosyal Devlet
 Hukuk Devleti
 3. Bölüm : KUVVETLER AYRILIĞI
 Yasama Yetkisi
 Yürütme Yetkisi
 Bakanlar Kurulu
 Yargı Yetkisi
 Vatandaş Olma Sorumluluğu
 4. Bölüm : KAMUOYU VE BASIN
 Ülkemizin Geleceğinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi
 Çevre Yasası Hepimizin Tasası
 Atatürk ve Türk Basını
 5. Bölüm : ÖRNEK YURTTAŞ
 7. ÜNİTE ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER 
 1. Bölüm : BİR “DÜNYA” SAVAŞI
 Savaşa Giden Yol
 Savaşın Başlaması
 Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi
 Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
 Çanakkale Cephesi
 Dünyaya Barış Hâkim Olsun
 2. Bölüm : KÜRESEL SORUNLARA KÜRESEL ÇÖZÜMLER
 3. Bölüm : İNSANLIĞIN SORUMLULUĞU