8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Müfredatı 2016-2017

Bu sene 2016-2017 yıllarına ait meb’in yayınladığı 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatı değişti. Bu sene işlenecek 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi konuları alt konuları dahil aşağıda listelenmiştir.

8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatı indirmek için buraya tıklayınız

 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı ve Konuları
 ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
 1.ÜNİTE: KAZA VE KADER
 1. Bölüm : Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
 2. Bölüm : Kader ve Evrendeki Yasalar
 3. Bölüm : İnsan İradesi ve Kader
 İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
 İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
 Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
 4. Bölüm : Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
 5. Bölüm : Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: İBADET
 2.ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
 1. Bölüm : İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
 2. Bölüm : İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 3. Bölüm : Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
 4. Bölüm : Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
 5. Bölüm : Yardımlaşma Kurumlarımız
 6. Bölüm : Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
 7. Bölüm : Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
 8. Bölüm : Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
 9. Bölüm : Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
 ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED (SAV)
 3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
 1. Bölüm : Hz Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
 2. Bölüm : Hz Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
 3. Bölüm : Hz Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
 4. Bölüm : Hz Muhammed Danışarak İş Yapardı
 5. Bölüm : Hz Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
 6. Bölüm : Hz Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
 7. Bölüm : Hz Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
 8. Bölüm : Hz Muhammed Hakkı Gözetirdi
 9. Bölüm : Hz Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
 ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
 4.ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ
 1. Bölüm : Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
 2. Bölüm : Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
 3. Bölüm : Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
 4. Bölüm : Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
 5. Bölüm : Bilgi Taassubu Önler
 6. Bölüm : Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz Yusuf
 ÖĞRENME ALANI: AHLAK
 5.ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
 1. Bölüm : Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak
 2. Bölüm : Kumar Oynamak
 3. Bölüm : Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
 4. Bölüm : Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
 5. Bölüm : Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
 ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR
 6.ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
 1. Bölüm : Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
 2. Bölüm : Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
 Hinduizm ve Budizm
 Yahudilik
 Hristiyanlık
 İslam
 3. Bölüm : Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
 Doğruluk
 Temizlik
 İyilik ve Yardımseverlik
 Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek
 Hayvanlara İyi Davranmak
 Çevreyi Korumak
 Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak
 Başkalarına Zarar Vermemek
 4. Bölüm : Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak