8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 8. sınıf ingilizce 1. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Friendship ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak friendship yani arkadaşlık ile ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 8. sınıf ingilizce 1. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeler  8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Anlamları
 friendship  arkadaşlık
 check  kontrol etmek / tik işareti koymak
 with  ile, birlikte (edat)
 then  daha sonra
 share  paylaşmak
 classmate  sınıf arkadaşı
 example  örnek
 eat out  dışarda yemek
 shopping malls  büyük alışveriş merkezi
 just sit and chit-chat  oturup muhabbet etmek
 point  işaret etmek, göstermek
 match  eşleştirmek
 poster  afiş
 movie types  film türleri
 conversation  konuşma
 practise  pratik yapmak, alıştırma yapmak
 come over  gelmek, uğramak
 sci-fi  bilim kurgu
 thrillers  gerilim filmi
 take care  kendine iyi bak
 visit  ziyaret etmek
 wash  yıkamak
 accept  kabul etme
 invitation  davet, davetiye
 sentence  cümle
 box  kutu
 refuse  reddetme
 cousin  kuzen
 talking about  hakkında konuşmak
 arrangement  düzenleme, planlama
 match  maç, karşılaşma
 for each  her biri
 further information  daha fazla bilgi
 town  kasaba
 relative  akraba
 uncle  amca
 aunt  teyze
 compare  karşılaştırmak
 nature walking  doğa yürüyüşü
 bicycle race  bisiklet yarışı
 join  katılmak
 comple  tamamlamak
 chart  tablo, grafik
 circle  yuvarlamak içine almak
 correct  doğru
 line  satır
 work in pairs  ikili gruplar halinde çalışan
 role card  rol kartı
 ready  hazır
 as in the example  örnekte olduğu gibi
 give an excuse  mazaret bildirmek
 sound  kulağa gelmek (eğlenceli)
 letter  mektup
 sender  gönderen
 all is well  herşey yolunda
 place  yer
 guess  tahmin etmek
 know  bilmek
 ave (avenue)  bulvar
 get off  inmek
 forest  orman
 road  yol
 cheers  iyi dilekler dilemek, şerefe
 reply letter  cevap mektubu
 read it out  sesli okumak
 imagine  hayal etmek
 state  belirtmek
 attend  katılmak
 sure  emin
 greet  selamlamak
 beginning  başlangıç
 end  son
 scan  taramak
 email  e posta
 event  olay, duru
 see you soon  yakında görüşürüz
 organise  düzenlemek, organize etmek
 competition  turnuva tarzı karşılaşma
 racket  tenis raketi
 appear  görünmek
 date  tarih, randevu
 request  istek
 use  kullanmak
 definition  tanım
 have something in common  ortak nokta
 back up  destek çıkmak
 stranger  yabancı
 count on someone  birine güvenmek
 buddy  yakın arkadaş, ahbap
 get on well with someone  biriyle iyi anlaşmak, bağdaşmak
 depend on someone  birine güvenmek
 have the same interests  aynı şeylere ilgi duymak
 come into our live  hayatımıza girmek
 lie  yalan söylemek
 argue  tartışmak
 proverb  atasözü
 self-assessment  öz değerlendirme
 mate  ahbap
 secret  gizem, sır
 sleepover  pijama partisi, yatıya kalmak
 support  desteklemek
 awesome  korkunç, harika
 laid-back  rahat geniş insan
 slumber party  pijama partisi
 graduation party  mezuniyet partisi
 feel like  canı çekmek
 promise  söz vermek, yemin etmek

Friendship İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

1. Unit Friendship Videolu Konu Anlatımı Video İzle
8. Sınıf İngilizce Friendship Testleri (1) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Friendship İle İlgili Sorular (2) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Friendship Boşluk Doldurma (3) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Friendship Boşluk Doldurma 2 (4) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Friendship Dialog (5) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Friendship Sıralama (6) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Friendship Sıralama (7) Testi Çöz