8. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 8. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Natural Forces ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak natural forces yani bilimle ilgili kelimeleri öğrenip cümle içinde kullanacağız. Aşağıdaki 8. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 8. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeler  8. Sınıf İngilizce 10. Ünite Anlamları
 aftershock  artçı
 air conditioner  klima
 authority  yetki
 avalanche  çığ
 bin  çöp kutusu
 break  mola
 burn calories  kalori yakmak
 campaign  kampanya
 cause  sebep olmak
 circular  dairesel, yuvarlak
 cloth  bez, kumaş, kıyafet
 compact  kompakt, yoğun
 cone  koni, külah
 cover  kapak
 crash  kilitlenme, kaza
 crawl  emeklemek, yavaş ilerlemek
 crops  ekin, ekmek
 dam  baraj
 damage  zarar
 debris  enkaz, döküntü
 desert  çöl
 disaster  afet, yıkım
 double-sided  çift taraflı
 drought  kuraklık
 dust  toz
 Earth  Dünya
 earthquake  deprem
 eco-conscious  çevre bilinci
 eco-friendly  çevre dostu
 electric wire  elektrik kablosu
 elevator  asansör
 extremely  son derece
 flood  sel, taşkın
 forest  orman
 frighten  korkunç
 gather  toplamak
 glass  cam
 greenhouse gases  sera gazları
 homeless  evsiz
 hurricane  kasırga
 immediately  hemen
 improve  geliştirmek
 include  içermek
 inhale  solumak
 injured  yaralı
 injury  yara
 knowledge  bilgi
 landslide  heyelan
 local  yerel
 magnitude  kadir, büyüklük
 make noise  gürültü yapmak
 make suggestion  öneride bulunmak
 mass  kitle
 massive  masif
 metal  maden, metal
 meteor  meteor
 movement  hareket
 occur  meydana gelmek
 overflow  taşma
 plastic  plastik
 pollution  kirlilik
 precious  değerli, kıymetli
 priority  öncelik
 public transportation  toplu taşıma
 recycle  geri dönüşüm
 reduce  azaltmak
 remain  kalmak, sürdürmek
 rescue  kurtarmak
 result  sonuç
 reuse  yeniden
 Richter scale  richter ölçeği
 safe-room  güvenli oda
 save  kurtarmak, korumak
 separate  ayrı
 shake  sallamak
 soda can  soda kutusu
 speed  hız
 spin  dönme
 sprinkler system  yağmurlama sistemi
 stay away  uzak dur
 strike  grev
 sturdy  sağlam
 suburb  banliyö, varoş, kenar mahalle
 support  desteklemek
 surface  yüzey
 take place  gerçekleşmek
 tornado  kasırga
 trapped  tuzağa düşmek
 travel  seyahat etmek
 tsunami  tsunami
 turn off  kapamak
 unplug  fişini çekmek
 upside-down  ters
 violent  şiddetli, sert
 volcanic eruption  volkanik püskürme
 waste  atık
 water shortage  su kıtlığı
 wave  dalga
 wind  rüzgar
 slope  yamaç, yokuş

Natural Forces İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

10. Unit Natural Forces Konu Anlatımı Video İzle
8. Sınıf İngilizce Natural Forces Testleri (1) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Natural Forces Boşluk Doldurma (2) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Natural Forces Dialog (3) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Natural Forces Sıralama (4) Testi Çöz