8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 8. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Science ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak science yani bilimle ilgili kelimeleri öğrenip present continuous tense yani şimdiki zaman yapısıyla kullanacağız. Aşağıdaki 8. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeler  8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Anlamları
 accelerate  hızlandırmak
 achievement  başarı
 amount  miktar
 astonishing  şaşırtıcı
 astronomy  astronomi
 award  ödül
 bacteria  bakteri
 breakthrough  buluş
 cancer  kanser
 cell  hücre
 chemical substance  kimyasal madde
 chemist  kimyager
 compass  pusula
 cosmos  kozmos
 description  açıklama
 design  dizayn
 destroy  yok etmek
 develop  geliştirmek
 diagnose  teşhis etmek
 discover  keşfetmek
 discoverer  kaşif
 discovery  keşif
 discussion  tartışma
 DNA computer  DNA bilgisayarı
 drug  ilaç
 ecosystem  ekosistem
 electricity  elektrik
 environmental engineering  çevre mühendisliği
 genetic  genetik
 glacier melts  buzulların erimesi
 global worming  küresel ısınma
 humanity  insanlık
 imagine  hayal etmek
 include  içermek
 inform  bilgilendirmek
 innovation  yenilik
 interactive  interaktif
 invent  icat etmek
 invention  buluş
 inventor  mucit
 investigator  araştırmacı
 light bulb  ampul
 major diseases  önemli hastalıklar
 material  malzeme, madde
 mechanical computer  mekanik bilgisayar
 medicine  tıp
 micro-device  mikro cihaz
 motion picture camera  sinema kamerası
 nanomedicine  nanotıp
 nanotechnology  nanoteknoloji
 operate  işletmek, çalıştırmak
 organism  organizma
 outstanding  seçkin
 patient  hasta
 phonograph  fonograf
 powered aircraft  motorlu uçaklar
 practical  pratik
 principle  prensip, ilke
 prototype  prototip
 science museum  bilim müzesi
 science show  bilim gösterisi
 scientific  bilimsel
 scientist  bilim adamı
 specific  belirli
 spectacular  muhteşem
 steel  çelik
 store  mağaza
 successfully  başarılı
 surgery  ameliyathane
 synthetic  sentetik
 technician  teknisyen
 telescope  teleskop
 test tube  test tüpü
 thesis  tez, sav
 ultra-delicate  ultra-ince
 universe  evren
 unlimited  limitsiz
 vaccinate  aşı yapmak, aşılamak
 vaccine  aşı
 volunteer  gönüllü

Science İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

9. Unit Science Videolu Konu Anlatımı Video İzle
8. Sınıf İngilizce Science Testleri (1) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Science Boşluk Doldurma (2) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Science Dialog (3) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Science Sıralama (4) Testi Çöz