8. Sınıf Matematik Denklemler Konu Anlatımı

Denklemler

Saatteki hızı belli olan bir aracın iki şehir arasında kaç kilometre yol aldığı bilindiğinde yolculuğun kaç saat sürdüğü hesaplanabilir.

Aralarındaki ardışık fark bilinen sayıların toplamı verildiğinde en küçük veya en büyük sayıyı bulmak kolaydır.

a + 4 = 5 -> I. Dereceden bilinmeyenli denklem

2a – 3 = a + 4 -> I. Dereceden bir bilinmeyenli denklem

İki kardeşin yaşları toplamı ve farkı bilindiğinde yaşları bulunabilir. İki işçinin bir işi yapma süreleri verildiğinde bu işi birlikte ne kadar sürede yapılabilecekleri belirlenebilir.

Nicelikler arasında ilişkilerden yararlanarak bilinmeyen değerlere denklemler yoluyla ulaşılabilir.

X2 – 2x – 3 = 0 -> II. dereceden bir bilinmeyenli denklem

X + 4y = 5 -> I. Dereceden iki bilinmeyenli denklem

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem : a, b ∈ R ve a≠0 olmak üzere ax+b = 0 biçimindeki denklemdir.

Denklemin Kökü : Denklemi sağlayan değerlerdir.

Denklemin Çözümü : Denklemin kökünü bulmak için yapılan işlemlerdir.

Çözüm (Doğruluk) Kümesi : Elemanları denklemin kökleri olan kümedir. Ç ile gösterilir.

Denklem Çözümlerinde Bilinmesi Gereken Özellikler

  1. a, b, c ∈ R ve c ≠ 0 olmak üzere eşitliğin her iki tarafında aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa eşitlik bozulmaz.

A + c = b + c

A – c = b – c

  1. Eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitlik bozulmaz.

A . c = b . c

A : c = b : c

  1. Bir denklemde herhangi bir t erim, eşitliğin bir tarafından diğer tarafına geçilirken işaret değiştirir.

8. Sınıf Denklemler Açıklama Test Linki
1. Denklemler 8. Sınıf Matematik Denklemler Testleri  Teste Başla
2. Denklemler 8. Sınıf Matematik Denklemler Test  Teste Başla
3. Denklemler 8. Sınıf Matematik Denklemler Testi  Teste Başla
4. Denklemler 8. Sınıf Matematik Denklemler Online Test  Teste Başla
5. Denklemler 8. Sınıf Matematik Denklemler Test Çöz  Teste Başla
6. Denklemler 8. Sınıf Matematik Denklemler Problemleri  Teste Başla
7. Denklemler 8. Sınıf Matematik Denklemler Soruları  Teste Başla
8. Denklemler 8. Sınıf Denklemler İle İlgili Sorular  Teste Başla
9. Denklemler 8. Sınıf Denklemler İle İlgili Test Çöz  Teste Başla
10. Denklemler 8. Sınıf Denklemler Soru Çöz  Teste Başla
11. Denklemler 8. Sınıf Denklemler Genel Değerlendirme  Teste Başla
12. Denklemler 8. Sınıf Denklemler Konu Tarama  Teste Başla
13. Denklemler 8. Sınıf Denklemler Konu Tarama 2  Teste Başla
14. Denklemler 8. Sınıf Denklemler Konu Tarama 3  Teste Başla
15. Denklemler 8. Sınıf Denklemler Konu Tarama 4  Teste Başla
16. Denklemler 8. Sınıf Denklemler Deneme Sınavı  Teste Başla
17. Denklemler 8. Sınıf Denklemler Deneme Sınavı 2  Teste Başla