8. Sınıf Matematik Küreyi Tanıyalım Konu Anlatımı

Küreyi Tanıyalım

Futbol topu, yer küre, bilyeler … küre biçimindeki nesnelerdir.
Kürenin yüzeyindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası kürenin kirişleri, merkezden geçen kiriş kürenin çapıdır. Kürenin merkezinden geçen bir düzlemde kürenin ara kesitinden oluşan çember kürenin büyük çemberidir.

8-sinif-matematik-kureyi-taniyalim-konu-anlatimi-1

Kürenin büyük çemberinin yarıçapı, kürenin yarıçapına eşittir.
[KM] : kiriş
[AB] : çap
[OB] : büyük çemberin yarıçapı

Küre ile Düzlemin Ara Kesiti :

Küre yüzeyi ile bir düzlemin ara kesiti bir çemberdir.
Küre ile bir düzlemin ara kesiti bir dairedir.

8-sinif-matematik-kureyi-taniyalim-konu-anlatimi-2

 

Bir küre bir düzlemde kesildiğinde kesit dairenin yarıçapı r, kesit dairenin merkezden uzaklığı d, kürenin yarıçapı R olmak üzere

r2 + d2 = R2 bağıntısı geçerlidir.

Örnek :

8-sinif-matematik-kureyi-taniyalim-konu-anlatimi-3