Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredat ve Konuları

4. Sınıf Din Kültürü Konuları

 1.ÜNİTE: DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?
 1. Bölüm : Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler
 2. Bölüm : Dini Öğrenmenin Önemi
 3. Bölüm : Din Güzel Ahlaktır
 4. Bölüm : Sübhâneke Duası ve Anlamı
 2.ÜNİTE: TEMİZ OLALIM
 1. Bölüm : Dinim Temiz Olmamı İstiyor
 2. Bölüm : Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak
 3. Bölüm :Fâtiha Suresi ve Anlamı
 3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED’İ TANIYALIM
 1. Bölüm : Hz Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
 2. Bölüm : Hz Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
 3. Bölüm : Hz Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
 4. Bölüm : Hz Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
 5. Bölüm : Kevser Suresi ve Anlamı
 4.ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
 1. Bölüm : Son İlahî Kitap Kur’an-ı Kerim
 2. Bölüm : Kur’an-ı Kerim’in Hz Muhammed’e İndirilişi
 3. Bölüm : Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
 4. Bölüm : Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni
 5. Bölüm : Bilge İnsan: Hz Lokman
 5.ÜNİTE: SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
 1. Bölüm : Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtır
 2. Bölüm : Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir
 3. Bölüm : Allah Yarattıklarını Sever
 4. Bölüm : Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
 5. Bölüm : İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
 6.ÜNİTE: AİLE VE DİN
 1. Bölüm : Aile Toplumun Temelidir
 2. Bölüm : Anne ve Babam Benim İyiliğimi İster
 3. Bölüm : Kardeşlerimle İyi Geçinirim
 4. Bölüm : Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz
 5. Bölüm : Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz
 6. Bölüm : Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam’ın Öğütleri

5. Sınıf Din Kültürü Konuları

 1.ÜNİTE: ALLAH İNANCI
 1. Bölüm : İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır
 2. Bölüm : Evrende Bir Düzen Vardır
 3. Bölüm : Allah Vardır ve Birdir
 4. Bölüm : Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
 5. Bölüm : İhlâs Suresi ve Anlamı
 2.ÜNİTE: İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
 1. Bölüm : İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?
 2. Bölüm : İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet
 3. Bölüm : Başlıca İbadetler
 4. Bölüm : Camiyi Tanıyalım
 5. Bölüm : Dua
 6. Bölüm : Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel
 7. Bölüm : İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir
 8. Bölüm : Rabbenâ Duaları ve Anlamı
 3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED VE AİLE HAYATI
 1. Bölüm : Hz Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
 2. Bölüm : Hz Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
 3. Bölüm : Hz Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları
 4. Bölüm : Salavat Duaları ve Anlamı
 4.ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
 1. Bölüm : İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an
 2. Bölüm : Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır
 3. Bölüm : Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
 4. Bölüm : Allah’ı Arayan İnsan: Hz İbrahim
 5. Bölüm : Fil Suresi ve Anlamı
 5.ÜNİTE: SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM
 1. Bölüm : Paylaşmak Niçin Önemlidir?
 2. Bölüm : Sevinçlerimizi Paylaşalım
 3. Bölüm : Üzüntülerimizi Paylaşalım

7. Sınıf Din Kültürü Konuları

 1.ÜNİTE: MELEK VE AHİRET İNANCI
 1. Bölüm : Varlıklar Âlemi
 2. Bölüm : Meleklere İman
 3. Bölüm : Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
 4. Bölüm : Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
 5. Bölüm : Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
 6. Bölüm : Ahirete İman
 7. Bölüm : Kıyamet ve Yeniden Dirilme
 8. Bölüm : Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
 9. Bölüm : Nâs Suresi ve Anlamı
 2.ÜNİTE: ORUÇ İBADETİ
 1. Bölüm : Ramazan Ayı ve Önemi
 2. Bölüm : Ramazan Orucu
 3. Bölüm : Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
 4. Bölüm : Muharrem Orucu
 5. Bölüm : Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 6. Bölüm : Orucu Bozan Durumlar
 7. Bölüm : Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
 8. Bölüm : Ramazan Bayramı Sevinci
 9. Bölüm : Mâ’ûn Suresi ve Anlamı
 3.ÜNİTE: BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ MUHAMMED
 1. Bölüm : Hz Muhammed’in İnsani Yönü
 2. Bölüm : Hz Muhammed’in Peygamberlik Yönü
 4.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
 1. Bölüm : Din ve Din Anlayışı
 2. Bölüm : Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
 3. Bölüm : İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
 4. Bölüm : Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
 5. Bölüm : Dinde Zorlama Yoktur
 5.ÜNİTE: DİN VE GÜZEL AHLAK
 1. Bölüm : Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?
 2. Bölüm : İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 6.ÜNİTE: KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
 1. Bölüm : Kültür ve Kültürün Ögeleri
 2. Bölüm : Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
 3. Bölüm : Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir

8. Sınıf Din Kültürü Konuları

 1.ÜNİTE: KAZA VE KADER
 1. Bölüm : Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
 2. Bölüm : Kader ve Evrendeki Yasalar
 3. Bölüm : İnsan İradesi ve Kader
 4. Bölüm : Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
 5. Bölüm : Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
 2.ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
 1. Bölüm : İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
 2. Bölüm : İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 3. Bölüm : Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
 4. Bölüm : Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
 5. Bölüm : Yardımlaşma Kurumlarımız
 6. Bölüm : Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
 7. Bölüm : Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
 8. Bölüm : Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
 9. Bölüm : Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
 3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
 1. Bölüm : Hz Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
 2. Bölüm : Hz Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
 3. Bölüm : Hz Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
 4. Bölüm : Hz Muhammed Danışarak İş Yapardı
 5. Bölüm : Hz Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
 6. Bölüm : Hz Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
 7. Bölüm : Hz Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
 8. Bölüm : Hz Muhammed Hakkı Gözetirdi
 9. Bölüm : Hz Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
 4.ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ
 1. Bölüm : Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
 2. Bölüm : Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
 3. Bölüm : Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
 4. Bölüm : Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
 5. Bölüm : Bilgi Taassubu Önler
 6. Bölüm : Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz Yusuf
 5.ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
 1. Bölüm : Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak
 2. Bölüm : Kumar Oynamak
 3. Bölüm : Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
 4. Bölüm : Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
 5. Bölüm : Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
 6.ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
 1. Bölüm : Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
 2. Bölüm : Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
 3. Bölüm : Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
 4. Bölüm : Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak