İngilizce Müfredat ve Konular 2017-2018

2. Sınıf İngilizce Konular

1. Ünite Words – Kelimeler

2. Ünite Friends – Arkadaşlar

3. Ünite In The Classroom – Sınıfta

4. Ünite Numbers – Rakamlar

5. Ünite Colors – Renkler

6. Ünite At The Playground – Oyun Parkında

7. Ünite Body Parts – Vücudun Bölümleri

8. Ünite Pets – Evcil Hayvanlar

9. Ünite Fruits – Meyveler

10. Ünite Animals – Hayvanlar

3. Sınıf İngilizce Konular

1. Ünite Greeting – Selamlama

2. Ünite My Family – Ailem

3. Ünite People I Love – Sevdiğim İnsanlar

4. Ünite Feelings – Duygular

5. Ünite Toys and Games – Oyuncaklar ve Oyunlar

6. Ünite My House – Evim

7. Ünite In My City – Şehrimde

8. Ünite Transportation – Ulaşım

9. Ünite Weather – Hava

10. Ünite Nature – Doğa

4. Sınıf İngilizce Konular

1. Ünite Classroom Rules – Sınıf Kuralları

2. Ünite Nationality – Millet

3. Ünite Free Time – Boş Zaman

4. Ünite Cartoon Characters – Çizgi Film Karakterleri

5. Ünite My Day – Günüm

6. Ünite Doing Experiments – Deney Yapmak

7. Ünite Jobs – Meslekler

8. Ünite My Clothes – Kıyafetlerim

9. Ünite My Friends – Arkadaşlarım

10. Ünite Food and Drinks – Yiyecek ve İçecekler

5. Sınıf İngilizce Konular

1. Ünite Hello! – Merhaba!

2. Ünite My Town – Kasabam

3. Ünite My Daily Routine – Günlük Rutinim

4. Ünite Games and Hobbies – Oyunlar ve Hobiler

5. Ünite Health – Sağlık

6. Ünite Movies – Filmler

7. Ünite Party Time – Parti Zamanı

8. Ünite Fitness – Fitness

9. Ünite The Animal Shelter – Hayvan Barınağı

10. Ünite Festivals – Festivaller

6. Sınıf İngilizce Konular

1. Ünite Life – Hayat

2. Ünite Yummy Breakfast – Lezzetli Kahvaltı

3. Ünite Downtown – Şehir Merkezi

4. Ünite Weather and Emotions – Hava ve Duygular

5. Ünite At the Fair – Fuarda

6. Ünite Occupations – Meslekler

7. Ünite Holidays – Tatiller

8. Ünite Book Worms – Kitap Kurtları

9. Ünite Saving the Planet – Gezegeni Kurtarmak

10. Ünite Democracy – Demokrasi

7. Sınıf İngilizce Konular

1. Ünite Appearance And Personality – Dış Görünüş ve Kişilik

2. Ünite Biographies – Biyografiler

3. Ünite Sports – Spor

4. Ünite Wild Animals – Vahşi Hayvanlar

5. Ünite Television – Televizyon

6. Ünite Celebrations – Kutlamalar

7. Ünite Dreams – Hayaller

8. Ünite Public Buildings – Kamu Binaları

9. Ünite Environment – Çevre

10. Ünite Planets – Gezegenler

8. Sınıf İngilizce Konular

1. Ünite Friendship – Arkadaşlık

2. Ünite Teen Life – Genç Hayatı

3. Ünite Cooking –  Yemek Yapma

4. Ünite On The Phone – Telefonda

5. Ünite The Internet – İnternet

6. Ünite Adventures – Maceralar

7. Ünite Tourism – Turizm

8. Ünite Chores – Ev İşleri

9. Ünite Science – Bilim

10. Ünite Natural Forces – Doğal Afetler

9. Sınıf A1 – A2 İngilizce Konular

1. Ünite Studying Abroad – Yurtdışında Okumak

2. Ünite My Environment – Çevrem

3. Ünite Movies – Filmler

4. Ünite Human In Nature – Doğada İnsan

5. Ünite Celebrities – Ünlüler

6. Ünite Bridging Cultures – Kültürleri Köprülemek

7. Ünite Seven Wonders – 7 Harika

8. Ünite Emergency and Health Problems- Acil Durum ve Sağlık Problemleri

9. Ünite Invitations and Celebrations – Davetler ve Kutlamalar

10. Ünite Television and Social Media – Televizyon ve Sosyal Medya

10. Sınıf A2+ – B1 İngilizce Konular

1. Ünite School Life – Okul Hayatı

2. Ünite Future Plans – Gelecek Planları

3. Ünite Legendary Figures – Efsanevi Figürler

4. Ünite Traditions – Gelenekler

5. Ünite Travel – Seyahat

6. Ünite Helpful Tips – Yardımcı İpuçlar

7. Ünite Food and Festivals – Yemek ve Festivaller

8. Ünite Digital Era – Dijital Çağ

9. Ünite Modern Heroes and Heroines – Modern Erkek ve Kadın Kahramanlar

10. Ünite Shopping – Alışveriş

11. Sınıf B1+ – B2 İngilizce Konular

1. Ünite Future Jobs – Geleceğin Meslekleri

2. Ünite Hobbies and Skills – Hobiler ve Yetenekler

3. Ünite Hard Times – Zor Zamanlar

4. Ünite What A Life – Nasıl Bir Hayat

5. Ünite Back To The Past – Geçmişe Dönüş

6. Ünite Open Your Heart – Kalbini Aç

7. Ünite Facts About Turkey – Türkiye Hakkında Gerçekler

8. Ünite Sports – Sporlar

9. Ünite My Friends – Arkadaşlarım

10. Ünite Values and Norms – Değerler ve Normlar

12. Sınıf B2 – B2+ İngilizce Konular

1. Ünite Music – Müzik

2. Ünite Friendship – Arkadaşlık

3. Ünite Human Rights – İnsan Hakları

4. Ünite Coming Soon – Yakında

5. Ünite Psychology – Psikoloji

6. Ünite Favors – İyilik

7. Ünite News Stories – Haber Hikayeleri

8. Ünite Alternative Energy – Alternatif Enerji

9. Ünite Technology – Teknoloji

10. Ünite Manners – Davranış, Tutum