Sponsorlu Bağlantılar

Matematik

7. Sınıf Matematik Eşlik ve Benzerlik Konu Anlatımı

Eşlik ve Benzerlik

Üst üste konan kağıtların hepsi birlikte kapalı düzlemsel şekil oluşturacak şekilde kesilirse bu şekillerin çakışık oldukları gözlenir ve oluşan şekiller eştir.

 

7-sinif-eslik-benzerlik-konu-anlatimi-1

Üst üste çakışık durumları gözlenerek eş çokgenlerin karşılıklı kenar ve açılarının eş olduğu görülür.

7-sinif-eslik-benzerlik-konu-anlatimi-2

Herhangi bir çokgenin kenarlarına paralel olan parçalarıyla kendine benzer bir çokgen modeli çizilebilir.

7-sinif-eslik-benzerlik-konu-anlatimi-3

Bu modellerin birer kenarları üst üste konup kaydırılırsa kenar doğrularının da birbirine paralel olduğu fark edilir. Köşe ve kenarlar üst üste geldiğinde açıların eş, ancak kenar uzunluklarının farklı olduğu görülür. Buradan benzer çokgenlerin aynı biçimde, ancak farklı büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Benzerlik için “≈” veya “∼” sembolü kullanılır.

 

Örnek :

7-sinif-eslik-benzerlik-konu-anlatimi-4

 

Yukarıdaki şekillerden;

ABCDE beşgeni ile BCDEF beşgeni,

DEFG dörtgeni ile OPRS dörtgeni,

KLMN dörtgeni ile ABCD dörtgen kenar uzunlukları ve açıları eş olduğundan eştirler.

STUV dörtgeni ile PMNO dörtgeni,

PRSTU beşgeni ile RMNOP beşgeni,

ABC üçgeni ile DEF üçgeni açıları aynı; fakat kenar uzunlukları farklı olduğu için eş değil, benzerdirler.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 24 Temmuz 2015 at 12:59

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7. Sınıf Matematik Örüntü ve Süslemeler Konu Anlatımı

Örüntü ve Süslemeler

Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerinin kullanılmasıyla genişleyen örüntü modelleri oluşturulur.

7-sinif-tam-sayilar-oruntu-ve-suslemeler-konu-1

Bir kağıt kesip yapıştırılarak oluşturulan çokgen modelleriyle süslemeler yapılır.

7-sinif-tam-sayilar-oruntu-ve-suslemeler-konu-2

Oluşturulan bu model çoğaltılarak kağıt veya karton yüzey boşluk bırakmadan döşenir ve renklendirilir.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 24 Temmuz 2015 at 12:48

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7. Sınıf Matematik Çokgenler Konu Anlatımı

Çokgenler

Doğrusal olmayan en az üç noktanın birleştirilmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen denir. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. N kenarlı bir çokgen “n – gen” olarak isimlendirilir. Çokgen üç kenarlı ise üçgen, dört kenarlı ise dörtgen, beş kenarlı ise beşgen, altı kenarlı ise altıgen ……. olarak isimlendirilir.

7-sinif-cokgenler-konu-anlatimi-1

Şekildeki çokgende, A, B, C, D, E çokgenin köşeler; [AB], [BC], [CD], [DE] ve [EA] çokgenin kenarlarıdır. A, B, C, D, E köşelerine ait çokgenin iç bölgesinde kalan açılar çokgenin iç açılarını oluşturur.

Bir kağıt kısa kenarı bir komşu uzun kenar üzerine gelecek şekilde katlanır ve uzun kenarlar üzerine gelen noktalar işaretlenir. Kağıt bu noktalardan kendi üzerine gelecek şekilde yeniden katlanırsa bir “kare” modeli oluşur.

7-sinif-cokgenler-konu-anlatimi-2

Kağıt yardımıyla ikişer ikişer kesişen ve birbirine paralel olmayan üç kat çizgisi ile bir “üçgen” modeli oluşturulur.

7-sinif-cokgenler-konu-anlatimi-3

Uzun bir kağıt şerit düğüm atılarak iki ucundan çekilerek düzlenir. Yandan artan fazla parçalar kesilerek beşgen oluşturulur.

7-sinif-cokgenler-konu-anlatimi-4

Kağıttan iki uzun şerit kesilerek şeritler şekildeki gibi katlanarak karşılıklı yerleştirilir ve iki yandan çekilerek düzlenirse fazla parçalar kesildiğinde ortada “altıgen” modeli oluşturulur.

7-sinif-cokgenler-konu-anlatimi-5

Tüm kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

Örnek : n tane kenarı olan bir çokgenin bir köşesinden n – 3 tane köşegen çizilir.

Altıgenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizilir?

7-sinif-cokgenler-konu-anlatimi-6

Çözüm : n = 6 -> n – 3 = 6 – 3 = 3 tanedir.

Örnek : n tane kenarı olan bir çokgenin aynı köşesinden çizilen köşegenler n – 2 tane üçgen oluşturur.

7-sinif-cokgenler-konu-anlatimi-7

Altıgenin bir köşesinden çizilen köşegenlere altıgenin içinde kaç tane üçgen oluştur?

Çözüm : n = 6 -> n – 2 = 6 – 2 = 4 tane üçgen oluşur.

Örnek : 7-sinif-cokgenler-konu-anlatimi-8

N tane kenarı olan çokgenin iç açıları toplamı 180.(n-2)’dir.

Yedigende x ile gösterilen açının ölçüsünü bulalım.

Çözüm : n = 7 -> iç açıları toplamı 180.(7-2) = 180 . 5 = 900°

Çokgenin verilen iç açıları toplamı = 130 + 115 + 140 + 120 + 135 + 160 = 800°

Verilmeyen açı 900 – 800 = 100°’dir.

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 24 Temmuz 2015 at 12:41

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7. Sınıf Matematik Doğrular ve Açılar Konu Anlatımı

Doğrular ve Açılar

A. Düzlemde Doğrular

1. Bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığı

Bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığı, bu noktadan doğruya çizilen dikmenin uzunluğudur.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-1

Yukarıdaki şekilde [TC] ⊥ d olduğundan T noktasının d doğrusuna en kısa uzaklığı |TC| dir.

2. Bir doğru parçasının orta dikmesi

Bir doğru parçasının orta dikmesi, bu doğru parçasını iki eş parçaya ayırır. Ayrıca orta dikme üzerindeki noktaların doğru parçasının uç noktalarına olan uzaklıkları birbirine eşittir.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-2

Yukarıdaki şekilde [KC] ⊥ [AB] ve |AC| = |CB| olduğundan |TA| = |TB| ve |KA| =|KB| dir.

3. Bir Düzlemde İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Çakışık Doğrular :

Aynı düzlemde ve aynı iki noktadan geçen doğrulara çakışık doğrular denir.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-3

Kesişen Doğrular :

Aynı düzlemde yalnız bir ortak noktası bulunan doğrulara kesişen doğrular denir.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-4

Dik Doğrular :

Aynı düzlem üzerinde bulup, birbirini dik olarak kesen doğrulardır.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-5

Paralel Doğrular :

Aynı düzlem üzerinde bulunan ve birbirlerini hiç kesmeyen, ortak noktası bulunmayan doğrulardır.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-6

4. Bir Düzlemde Farklı Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Bir düzlemde bulunan üç farklı doğru birbirine göre dört farklı durumda bulunurlar.

Bu durumlar,

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-7

b, d ve e doğruları bir A noktasında kesişirler.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-8

m ile n paralel, d doğrusu ise bu iki doğruyu, farklı iki noktadan kesmektedir.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-9

üç doğru birbirini üç farklı noktada keserler.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-10

d, k ve n doğruları paraleldir.

B. Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar

Paralel iki doğruyu üçüncü bir doğrunun kesmesiyle oluşan açılardır.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-11

1. Yöndeş Açılar :

Paralel iki doğruyu üçüncü bir doğrunun kesmesiyle oluşan açılardan aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir.
Şekilde ;

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-12

Yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-13

2. İç Ters Açılar

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-14

 

Şekildeki

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-15

İç ters açılarının ölçüleri birbirine eşittir.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-16

3. Dış Ters Açılar

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-17

Şekilde;

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-18

Dış ters açılarının ölçüleri birbirine eşittir.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-19

4. Karşı Durumlu Açılar

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-20

Şekilde;

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-21

Karşı durumlu açılar bütünler açılardır.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-22

Özel Durumlar

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-23

Şekilde; b = a+c’dir.

İspat : 7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-24

Şekilde görüldüğü gibi B köşesinden d ve d doğrularına paralel d doğrusu çizersek iç ters açılar oluşur. b = a + c olduğu görülür.

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-25

Paralel çizgiler arasında zikzak çizildiğinde, bir tarafa bakan açıların ölçüleri toplamı diğer tarafa bakan açıların ölçüleri toplamına eşittir.

a + b + c = x + y

7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-27

[AB // [DE ise;

a + b + c = 360° dir.

İspat : 7-sinif-matematik-dogrular-ve-acilar-konu-28

[AB ve [DE ye paralel [CF çizilirse iç ters açılardan a + b + c = 360° bulunur.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 24 Temmuz 2015 at 12:33

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7.Sınıf Matematik Yüzde Hesaplamaları Konu Anlatımı

Yüzde Hesaplamaları

Ondalık Kesirleri Yüzde Sembolü İle Gösterme

Ondalık sayı önce kesir şeklinde yazılır. Paydası 100 olacak şekilde pay ve paya aynı sayma sayısı ile genişletilir. Böylece ilk kesre denk bir kesir elde edilmiş olur. Oluşan bu kesir yüzde sembolü kullanılarak yazılır.

Örnek : 7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-1

Örnek : 7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-2

Örnek : 7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-3

Örnek : 2/5 kesrini yüzde sembolü ile gösterelim.

Çözüm : 2/5 kesrini yüzde sembolü ile gösterirken denk kesirlerden yararlanabiliriz.

7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-4

Örnek : 1,16 kesrini yüzlük kartlarla modelleyerek yüzdeye çeviriniz.

7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-5

Yüzde Sembolüyle Verilen İfadenin Ondalık Kesir Şeklinde Yazılması

Örnek : %17 sayısının ondalık kesir olarak yazılışını bulunuz.

7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-6

Sonuç olarak her yüzdelik ifade bir kesir ya da ondalık sayı olarak yazılabilir.

Not : Bir ondalık kesrin paydası 100 ise sembol ile kolayca gösterebiliriz. Ondalık kesrin paydası 100 değil ise pay ve paydası, paydası, paydayı 100 yapacak olan sayma sayısı ile çarpılır.

Eğer paydayı 100 yapacak bir sayma sayısı bulunamıyorsa pay paydaya bölünerek kesri ondalık sayı şeklinde yazmaya çalışırız.

Kesrin ondalık açılımını yazıp virgülü iki basamak sağa kaydırır ve yüzde sembolü kullanarak yazabiliriz.

Şimdi bu son durumu bir örnekle pekiştirelim.

Örnek : 2/3 kesrini yüzde sembolü kullanarak gösteriniz.

7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-7

Yüzde İfadelerinin Karşılaştırılması

Yüzdelik sayıları karşılaştırırken iki yöntem kullanabiliriz.

 1. Yüzdelik kısmı büyük olan yüzde sayısı büyüktür.

Örneğin %50 ile %55 sayısını karşılaştıralım.

Yüzdelik kısımlarına bakarsak

50 ve 55’i 50 < 55 şeklinde sıralayabiliriz.

Dolayısıyla %50 < %55 olur.

Ya da

 1. Yüzdelik sayıyı kesir sayısına çevirerek sıralayabiliriz.

Örneğin; %32 ile %62 yüzdelik sayılarını karşılaştıralım.

%32 = 32/100 , %62 = 62/100

Kesirler konusundan da bildiğimiz gibi paydası eşit olan iki kesrin payı küçük olan küçüktür.

Dolayısıyla 32/100 < 62/100 olur.

Yani %32 < %62 dir.

Örnek : 1,28 ve 1,39 ondalık sayılarını modelleme yöntemi ile yüzdeliğe çeviriniz ve büyüklüklerini karşılaştırınız.

Çözüm : 7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-87-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-9

139 tane yüzde bir 128 tane yüzde birden daha büyüktür. Sembolle gösterirsek %139 > %128 olur.

Örnek : %34 ile %43 yüzdeliklerini yüzlük kartlarla göstererek sıralayınız.

7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-10

%34 lük ve %43 lük dilimleri farklı renklerde boyarız. Sonra bu boyalı kısımları kesip üst üste koyarak büyüklüklerini karşılaştırınız.

Çözüm : 7-sinif-matematik-yuzde-hesaplamalari-11

Yüzlük kartta görüldüğü gibi üst üste konan yüzeyler arasındaki fark farklı tonlarda boyalıdır. Böylece %34’ün %43’ten küçük olduğu şekille de gösterilmiş olur.

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 24 Temmuz 2015 at 12:29

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7. Sınıf Matematik Oran ve Orantı Konu Anlatımı

Oran Orantı

İki çokluğun karşılaştırılmasına oran, iki oranın eşitliğine orantı denir.

Örnek : Mert’in boyu 155 cm, kardeşininki 140 cm ise kardeşinin boyunun, Mert’in boyuna oranını bulalım.

Çözüm : Kardeşinin boyu/Mert’in boyu = 140/155 = 28/31’dir.

Örnek : 3/5 = 9/15 ifadesi bir orantı mıdır?

Çözüm :  7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-1olduğundan bu bir orantıdır.

Orantı Çeşitleri

1 kg elma 2 TL ise 5 kg elma aldığımızda kaç TL ödeneceğini miktar ve fiyata bağlı olarak tabloda gösterelim.

7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-2

Miktarın fiyata oranı 1/2 ‘dir.

7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-3

Orantıda terimlerin çapraz çarpımı birbirine eşittir.

1 . x = 2. 5

X = 10

Aynı sonuç kesirlerin denkliğinden yararlanarak da bulunur.

7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-4

 1. Doğru Orantı : Bir orantıdaki iki çokluktan biri 2, 3, 4, … kat artarken diğer çokluk da 2,3,4, … kat artıyorsa ya da biri belli oranlarda azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu orantıya doğru orantı denir. X ve y birer değişken olmak üzere aralarında y = mx bağıntısı vardır.

Örnek : 2 kg yoğurtta 120 g karbonhidrat bulunmaktadır. Aynı yoğurdun 500 g’ında kaç gram karbonhidrat vardır.

7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-5

 1. Ters Orantı : Bir orantıdaki iki çokluktan biri 2, 3, 4, … kat artarken diğer çokluk 2, 3, 4, … kat azalıyorsa bu orantıya ters orantı denir. X ve y birer değişken olmak üzere aralarında x.y=m bağıntısı vardır.7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-6

Örnek : Bir işçi bir işi tek başına 12 günde tamamlıyor. Aynı koşullarda aynı işi 6 işçi kaç günde tamamlar?

7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-7

 1. Bileşik Orantı

Değerleri eşit üç veya daha fazla orandan oluşan orantıya bileşik orantı denir.

Genel olarak  7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-8

Örnek : 6 işçi günde 4 saat çalışarak 100 m2 kaldırım döşemektedir. Aynı hızla çalışan 4 işçi 200 m2 kaldırım döşemesini günde kaç saat çalışarak yaparlar?

Çözüm : 7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-9

 1. Aynı birimler alt alta yazılır.
 2. Üçlü orandan biri kapatılarak diğerlerinin artıp azalmasına göre orantı çeşidi yazılır.
 3. Ters orantı ile bilinmeyenin üstündeki sayı; doğru orantının altındaki sayı işaretlenir.
 4. İşaretlenen sayılar çarpılıp diğerlerine bölünürse bilinmeyen bulunur.

Örnek : x ile y doğru orantılıdır. X = 4 iken, y = 20 ise, x = 6 iken, y kaç olur?

Çözüm : Doğru orantılı olduğundan y = mx’dir.

Yerine değerleri yazılırsa orantının sabiti bulunur. Cümlenin ikinci yarısında sabit sayı yazılarak y bulunur. Şöyle ki;

7-sinif-oran-oranti-konu-anlatimi-10

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 24 Temmuz 2015 at 12:26

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7. Sınıf Matematik Koordinat Sistemi Konu Anlatımı

Koordinat Sistemi

A. Sayı Doğrusu Üzerinde Bulunan Noktaların Koordinatları

Sayı doğrusu üzerinde her noktaya bir sayı karşılık gelir. Bu sayıya o noktanın koordinatı denir?

7-sinif-koordinat-sistemi-konu-anlatimi-1

O noktasına başlangıç noktası veya orjin denir. Orjinin sağındaki noktalar birer artar, solundaki noktalar birer azalır.

Örnek 1 : Yukarıdaki sayı doğrusunda;

A noktasının koordinatı A(-6)

B noktasının koordinatı B(-3)

C noktasının koordinatı C(+1)

D noktasının koordinatı D(+4)

B. Düzlemde Bir Noktanın Koordinatları

7-sinif-koordinat-sistemi-konu-anlatimi-2

Bir düzlemde başlangıç noktalarında dik kesişen iki sayı doğrusundan yatay olan x x’ sayı doğrusuna x ekseni veya apsis ekseni, düşey olan y y’ sayı doğrusuna da y ekseni veya ordinat ekseni denir.

O noktası başlangıç noktası yani orjin olan dik koordinat eksenlerinin oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi ve sistemin bulunduğu düzleme dik koordinat düzlemi denir.

Koordinat eksenleri koordinat düzlemini 4 bölgeye ayırır.

7-sinif-koordinat-sistemi-konu-anlatimi-3
I. bölge – x pozitif, y pozitif
II. bölge – x negatif, y pozitif
III. bölge – x negatif, y negatif
IV. bölge – x pozitif, y negatif

Dik koordinat sisteminde bir noktanın koordinatları A(x,y) şeklinde yazılır. Burada virgülden önceki sayı apsisi, virgülden sonraki sayı ordinatı gösterir.

 

Örnek 2 : Apsisi +5, ordinatı -3 olan B noktasının koordinatı B(5,-3) şeklinde yazılır.

Apsis ekseni üzerindeki noktaların ordinatları sıfırdır. Bir C noktası x ekseni üzerindeyse koordinatı C(x, 0) olur.

Ordinat ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır. Bir D noktası y ekseni üzerindeyse koordinatı D(0,y) dir.

Başlangıç noktasının koordinatları O(0, 0) dır.

Bir noktanın koordinatının bulunması için noktadan x ve y eksenlerine dikler çizilir.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 24 Temmuz 2015 at 12:09

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7. Sınıf Matematik Denklemler Konu Anlatımı

Denklemler

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin aldığı değere göre doğruluğu sağlanan cebirsel ifadelere denklem denir. İçinde bir bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin derecesi 1 olan denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyeli denklem denir.

Denklemin doğruluğunu sağlayan değerini bulmaya denklemi çözmek denir.

Örnek : 5x + 3 = 18 denklemini sayma pulları ile modelleyelim.

7-sinif-denklemler-konu-anlatimi-1

Çözümün doğruluğunu kontrol edelim.

5x + 3 = 18’de x yerine 3 yazalım.

5 . 3 + 3 = 18

15 + 3 = 18

18 = 18 olduğundan çözüm doğrudur.

5x + 3 = 18 denklemini çözümleyelim.

5x + 3 + (-3) = 18 + (-3) Bir eşitliğin her iki yanı (-3) ile toplanırsa eşitlik değişmez.

5x + 0 = 15 “0 (sıfır)” toplamada etkisiz eleman

7-sinif-denklemler-konu-anlatimi-2

X = 3 sonucu bulunur.

Ç = {3} veya Ç = {x = 3} olur.

 

Denklem çözümündeki kurallar

 • Bir eşitliğin her iki yanı aynı sayı ile toplanır ya da çıkarılırsa eşitlik değişmez.
 • Bir eşitliğin her iki yanı aynı sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitlik değişmez.

Not: Denklemler problem çözümünde kolaylık sağlar. Problem denklemle anlamlandırılarak çözümlenir.

Problem : Cem harçlığında her ay 15 TL biriktirmeye karar veriyor. Cem 300 TL’yi kaç ayda biriktirir?

Çözüm : Problemde bilinmeyene x diyerek soruyu denklemle ifade edelim.

Cem 1 ayda 15 TL biriktiriyorsa x ayda 300 TL biriktirir.

15 . x = 300 denklemiyle ifade edip çözersek;

7-sinif-denklemler-konu-anlatimi-3

X = 20 ay bulunur.

2 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 22 Temmuz 2015 at 23:30

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7. Sınıf Matematik Örüntüler ve İlişkiler Konu Anlatımı

Örüntüler ve İlişkiler

7-sinif-oruntuler-ve-iliskiler-konu-anlatimi-1

 1. Kesme ile 2 tane parça -> 21
 2. Kesme ile 4 tane parça -> 22
 3. Kesme ile 8 tane parça -> 23
 4. Kesme ile 16 tane parça -> 24

.                                                                                   .

.                                                                                    .

 1. kesme ile 2 tane parça 2n parça oluşur.

2 sayısının n defa kendisiyle çarpılmasıyla elde edilen 2 n ifadesi bir üslü ifadedir. Burada 2 taban, n üs (kuvvet) olarak isimlendirilir.

Örneğin, 25 = 2 X 2 X 2 X 2 X

33 = 3 X 3 X 3

74 = 7 X 7 X 7 X 7

106 = 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10

42 = 4 X 4

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 22 Temmuz 2015 at 22:21

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

Cebirsel İfadeler

Etkinlik

7-sinif-cebirsel-ifadeler-konu-anlatimi-1

Kenar uzunlukları a ve b birim olan ABCD dikdörtgenin çevresini 2a + 2b, alanını ise a. b ile ifade edebiliriz.

7-sinif-cebirsel-ifadeler-konu-anlatimi-2

Aynı şekilde, bir kenar uzunluğu x birim olan yandaki ABCD karesinin çevresi 4 . x , alanı x . x = x2 dir.

Yukarıda verdiğimiz örneklerde olduğu gibi anlatmak istediğimiz bir ifadeyi harfler (bilinmeyenler) yardımıyla göstermeye cebirsel ifade denir.

Örnek : 4x, 5a2, 1/3 x.y, -2x3y.z, πr2 … gibi

Not : Matematikte kullanılan bazı sabitlerle cebirsel ifadeler karıştırılmamalıdır. Harfli ifadeler, içinde bulunan değişkenin alacağı değere göre farklı değerler alır; sabitler ise değişmez.

Örneğin, π (pi) sayısı.

Terim : Bir cebirsel ifadede toplama ya da çıkarma yoluyla birbirinden ayrılan ifadelerin her birine terim denir.

Örnek : 3x2 + 4x – 8 ifadesinde 3x2, 4x, 8 ifadelerinin her biri terimdir. Bu ifadede üç terim vardır.

Not : Bir cebirsel ifadede yanında bilinmeyen bulunmayan ifadeye sabit terim denir.

4x3 – 27 ifadesinde (-27) sabit terimdir.

Sizde;

5a + 8x + 9y2 – 13y + 1/3 x3

İfadesinde kaç terim olduğunu, terimleri ayrı ayrı yazarak ve arkadaşlarınızla da tartışarak bulunuz.

Derece : Bir cebirsel ifadede herhangi bir bilinmeyenin kendisiyle kaç defa çarpılacağı gösteren ve bilinmeyenin sağ üst köşesine yazılan sabit sayıya derece denir. Derecesi en yüksek terimin derecesi, cebirsel ifadenin derecesini verir.

Örnek : 4y4 + 3x3 – 5z ifadesinde y nin derecesi 4’tür. En yüksek derece y’nin derecesi olduğundan ifade 4. derecedendir denir.

Katsayı : Cebirsel ifadelerde toplama ya da çıkarma yoluyla ayrılan terimlerin yanında çarpım olarak bulunan sabit sayılara katsayı denir.

Örnek : 16x – 25y2 . z ifadesinde x’in katsayısı 16; y2.z nin katsayısı (-25)’tir.

Not : Reel sayılar kümesi çarpma işlemine göre değişme özelliğine sahip olduğundan katsayı bilinmeyen ifadenin solunda ya da sağında olması ifadenin değerini değiştirmez, ancak işlem kolaylığı açısından katsayı genellikle soluna yazılır.

Katsayı, bir ifadenin kendisiyle kaç defa toplanacağını gösterir.

7-sinif-cebirsel-ifadeler-konu-anlatimi-3

Benzer Terim : Bir cebirsel ifadede aynı dereceli terimlere benzer terim denir.

Örnek : 8x + 16X – 2/3 y2 + 5y2 cebirsel ifadesinde

8x ile 16x, -2/3 y2 ile 5y2 benzer terimlerdir.

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : cem - 22 Temmuz 2015 at 22:18

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »

Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık