Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce occupations ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).
Look at the pictures in activity 1. How many jobs can you name? (Aktivite 1’deki resimleri incelyin. Kaç tane meslek sayabilirsiniz?)

Bildiğiniz mesleklerin isimlerini yazınız.

# 1. Listen to the CD. Point and match.(CD’yi dinleyin. İşaretleyin ve karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-7-unite-cevaplari-1

# 2. Listen to the CD and try to find his or her job. Point to the picture. Tell your friends. (CD’yi dinleyin ve mesleğini bulmaya çalışın. Resme işaretleyin. Arkadaşlarınıza söyleyin.)

1) A teacher
2) A cleaner
3) A mechanic
4) A hairdresser
5) A dentist.
6) A cook

# 3. Read the speech bubbles and match them with the pictures. Then write their jobs under the pictures. (Konuşma balonlarını okuyun ve resimlerle karşılaştırın. Resimler altına işlerini yazın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-7-unite-cevaplari-2

# 4. Tell your friends about people in your life. (Arkadaşlarına hayatındaki insanlardan bahset.)

# Your Friend : What does your father do?
# You : He’s a businessman. He works in a plaza. He manages employees.

 

# 5. Think about one of your family members. Ask and answer about his/her occupation. (Aile üyelerinden birini düşün. İşi hakkında soru sor ve cevapla.)

# Your Friend : What does your mother do?
# You : She’s a saleswoman. She sales dresses.

# 6. Play a miming game. (Sessiz tiyatro oynayın.)

Think about a job. Don’t tell it to your friends. Use your gestures and mimes. And answer with only “Yes or No” to your friends’ questions. (Bir iş düşünün. Arkadaşlarına ne olduğunu söyleme. Mimik ve jestlerini kulln. Arkadaşlarının sorularına sadece Evet ya da Hayır diye cevap ver.)

# Öğrencinin kendi cevabı.

# 7. Look at the picture. Try to guess the woman’s occupation. Then read the dialogue. (Resmi inceleyin. Kadın’ın mesleğini tahmin etmeye çalışın. Sonra diyaloğu okuyun.)

# Beklenen Cevap : She is a saleswoman.

# 8. Read the dialogue again, answer the questions. (Diyaloğu tekrar okuyun, soruları cevaplayın.)

1) She is a saleswoman.
2) Yes, she does.
3) She works on weekdays.
4) Yes, she does. She is a singer.
5) Yes, she does.
6) Singing is more enjoyable for her.

# 9. Describe Mrs Watson’s daily routines and occupation. (Bayan Watson’ın günlük rutinleri ve işlerini anlatın.)
She is a saleswoman.
She works in a department store on weekdays

She helps customers to wear.
She sings at a cafe at weekends.

# 10. Listen to Tom and choose the correct options. (Tom’u dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-7-unite-cevaplari-3

# 11. Tell these years. (Yılları söyleyin.)

# Beklenen cevaplar
1923 : Nineteen twenty three.

1996 : Nineteen ninety six
2000 : Two thousand.

2009 : Two thousand (and) nine.

# 12. Look at the sample dialogue. And work in pairs. Ask and answer as in the example. (Örnek diyaloğu inceleyin. Çift olarak çalışın. Örnekteki gibi soru sorun ve cevaplayın.)

# Beklenen cevaplar
When did you become a doctor?

I became a doctor in 2002.
When did you become an engineer?

I became an engineer in 1989.

When did you become an architect?
I became an architect in 2005
When did you become a lawyer?

I became a lawyer in 2010

# 13. Work with your partner. Choose one of the cards. Follow the instructions on your card and make a dialogue. (Partnerle çalışın. Kartlardan birini seçin. Karttaki talimatları takip edin ve diyalog oluşturun.)

# Öğrencinin cevabı

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Aralık 2017 at 14:45

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce vacation ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).
Answer these questions. (Sorulara cevap verin.)

1) Do you like going on holiday? – Yes, I like.
2) Where do you usually go for holiday? -I usually go Fethiye for holiday.

# 1. Look at the pictures and match them with the words. (Resimleri inceleyin ve kelimelerle onları karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-1

# 2. Work in pairs. Ask and answer about holiday activities. (Çift olarak çalışın. Tatil aktiviteleri hakkında soru sorun ve cevaplayın.)

# You : What do you like doing on holiday?
# Your Friend : I like skiing on holiday.
# You : Do you like swimming on holiday?
# Your Friend : No, I don’t like swimming on holiday.
# You : Do you climb trees and pick fruit?
# Your Friend : Yes, I like.

 

# 3. Look at the pictures and match them with the sentences. (Resimleri inceleyin ve cümlelerle onları karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-2

# 4. Listen to the dialogue and choose the pictures for Andy and Lisa. Write Andy or Lisa under the pictures. (Diyaloğu dinleyin ve Andy ve Lisa için olan resimleri seçin. Resimlerin altına Andy ya da Lisa yazın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-3

# 5. Listen to the dialogue again and complete the sentences with their names. (Diyaloğu tekrar dinleyin ve isimleriyle cümleleri tamamlayın.)

1) Andy went to Antalya
2) Andy stayed at a big hotel
3) Lisa didn’t go to a different place.
4) Lisa was in London.
5) Andy swam a lot.
6) Lisa visited a few museums.
7) Andy played at the beach.
8) Andy went sightseeing.
9) Lisa learned playing tennis.

# 6. Draw pictures or show photographs and talk about your holiday activities. (Resimleri çizin veya fotoğrafları gösterin ve tatil aktivitelerin hakkında konuş.)

# Öğrencinin kendi cevabı. Örnek cevaplar,
I swam and played beach volley at the beach.
I visited Kemer and I met a lot of people.

# 7. Read the dialogues, look at the pictures and find the people. Then write their names. (Diyaloğu oku, resimlere bak ve insanları bul. Sonra isimlerini yaz.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-4

# 8. Complete the table for you and talk about yourself. (Tabloyu kendine göre tamamla ve kendinden bahset.)

I did my homework. I didn’t watch TV.

# 9. Look at the table again. Work in pairs. Make a dialogue with your friend. (Tabloyu tekrar incele. Çift olarak çalış. Arkadaşınla diyalog oluştur.)

# You : Did you draw pictures last Sunday?
# Your Friend : No, I didn’t.
# You : What time did you get up?
# Your Friend : I got up at 10 o’clock.

# You : What time did you do?
# Your Friend : I played with friends.

# 10. Answer about you. Yes or No. (Kendin hakkında cevapla. Evet ya da hayır.)

1) Did you go on holiday last summer? – Yes, I went on holiday last summer.
2) Did you swim in the pool? – Yes , swam in the pool.
3) Did you have a good time? – Yes, I had a good time.

# 11. Read the dialogue and choose the pictures. Write “J” for Jack and “P” for Pam. (Diyaloğu okuyun ve resimleri seçin. Jack için J, Pam için P yazın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-5

# 12. Read the dialogue again and answer the questions. (Diyaloğu tekrar okuyun ve sorulara cevap verin.)

1) Where did Pam go for holiday? – She went to İstanbul.
2) Did she do shopping at the Grand Bazaar? – Yes, she did
3) Where did she visit in İstanbul? – She visited Topkapı Palace.
4) Did Jack go to a skiing holiday? – No, he didn’t
5) Where did he stay? – He stayed in a tent
6) What did he pick? – He picked flowers.
7) Did Jack have a good time on holiday? – Yes, he did.

# 13. Work in pairs. Look at the brochures and make dialogues. (Çift olarak çalışın. Broşürleri inceleyin ve diyaloglar oluşturun.)

# Role Card A
# You : Where did you go for holiday last summer?
# Your friend : I went to Cappadocia.

# You : Where did you visit in Cappadocia?
# Your friend : I visited Göreme open air.

# You : Did you like it?
# Your friend : Yes, I like it.

# Role Card B
# Your friend : Where did you go for holiday last summer?
# You : I went to Fethiye

# Your friend : Where did you visit in Fethiye?
# You : I visited Karaköy.

# Your friend : Did you like it?
# You : Yes, I like it.

# 14. Work in groups. Ask your friends about holiday activities. Take notes and give a presentation to class.(Gruplar halinde çalışın. Arkadaşlarına tatil aktiviteleri hakkında sorular sorun. Notlar alın ve sınıfa sunum yapın.)

# Öğrencinin kendi cevabı. 

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Aralık 2017 at 14:07

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce at the fair ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).

Find the words. (Kelimeleri bulun.)

bored
anxious
excited
scared
moody
sleepy
happy
upset
surprised

# 1. Look at the picture of a fair and match the names of things with the words. (Lunaparktaki resme bakın ve kelimelerle nesnelerin isimlerini karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-5-unite-cevaplari-1

# 2. Look at the pictures and say how they feel. (Resimlere bakın ve nasıl hissetiklerini yazın.)

1) He feels sleepy.
2) He feels excited
3) He feels happy.
4) She feels anxious.

# 3. Look at the picture and choose: “How do they feel?” (Resme bakın ve “Nasıl hissetiklerini” seçin.)

# B : scared 

# 4. Listen to the CD and circle: ”What do they think about the toys at the fair?”. (CD’yi dinleyin ve işaretleyin :”Lunaparktaki oyuncaklar hakkında ne düşünüyorlar.)

Tina thinks the Ferris Wheel is fantastic.
Bill thinks the roller coaster is fantastic.

# 5. Listen to the dialogue one more time and put a tick (✔) or a cross (X) . (Diyaloğu bir kez daha dinleyin ve tik yada çarpı koyun.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-5-unite-cevaplari-2

# 6. Look at the pictures and express your feelings and personel opinions as in the example. Then compare then. (Resimleri inceleyin ve örnekteki gibi hislerinizi ve kişisel düşüncelerinizi ifade edin. Sonra onları karşılaştırın.)

# Öğrencinin kendi cevabı : Örnek cevap

I like roaller coasters. I think they’re fantastic.
I hate roaller coasters. I think they’re boring.
I hate the Ghost Train. I think they are more boring than carousels. I like carousels.

# 7. Work with your partner. Look at the pictures and ask him/her what he/she thinks about them. Use the adjectives in the box. (Partnerinizle birlikte çalışın. Resimleri inceleyiniz ve onlar hakkında ne düşündüğünü sorun. Kutucuklardaki sıfatları kullanın.)

# You : What do you think about ghost train?
# Your Friend : I think they’re frightening.
# You : What do you think about The House of Funny Mirrors?
# Your Friend : I think they’re fantastic.
# You : What do you think about roller coaster?
# Your Friend : I think they’re thrilling.

# 8. Work in groups of three. Read the conversation and choose one of the role cards. Then make similar conversations. (Üç kişilik gruplar halinde çalışın. Konuşmayı okuyun ve rol kartlarından birini seçin. Sonra benzer konuşmalar oluşturun.)

#  Öğrencinin kendi cevabı.

# 9. Read the dialogues and put True (T) or False (F). (Diyalogları okuyun ve Doğru (T) ya  da yanlış (F) koyun.)

1) The boy likes roller coasters. – True
2) The boy wants to buy a ride for the ghost train. – False
3) The man doesn’t sell the ticket because the boy is too young. –  True
4) The girl wants a ride for the roller coaster. – True
5) The girl can get on the roller coaster. – True

# 10. Match the signs with their meanings. (Anlamlarıyla işaretleri karşılaştırın.)

1) Fasten your seat belt.
2) Pets not allowed.
3) Don’t eat or drink
4) For General Audiences.
5) Don’t take photos.
6) No mobile phones.
7) For 13 and over.

# 11. Read the information on the poster and answer the questions. (Afişteki bilgiyi okuyun ve sorulara cevap verin.)

1) In downtown.
2) On 7th-9th July
3) One pound.
4) Student’s own answer.
5) Student’s own answer.

# 12. Make a questionnaire and learn about your classmates’ opinions, likes, and dislikes. Follow the steps below. (Bir anket yapın ve sınıf arkadaşlarının fikirlerini, beğendiklerini ve beğenmediklerini öğrenin. Aşağıdaki adımları takip edin.)

#  Öğrencinin kendi cevabı.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Aralık 2017 at 12:52

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

Sonraki Sayfa »