6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce weather and emotions ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).

Write the months of the year under the correct seasons. And ask and answer about them. (Doğru mevsimlerin altına yılın aylarını yazın. Onlar hakkında sorun ve cevaplayın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-4-unite-cevaplari-1

# 1. Look at the pictures and table. Then ask and answer about weather conditions. (Resimlere ve tabloyu inceleyin. Sonra hava durumu hakkında sorun ve cevaplayın.)

What is the weather like in Ankara?
It is cloudy.
What is the weather like in Erzurum?
It is snowy.
What is the weather like in İzmir?
It is sunny.

# 2. Look at the thermometer and weather table. Complete the table and talk about the weather conditions. Then compare the cities. (Termometre ve hava tablosunu inceleyin. Tabloyu tamamlayın ve hava durumları hakkında konuşun. Sonra şehirleri karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-4-unite-cevaplari-2

Athens is cloudy and cool.
Athens is cooler than Sidney.
Sidney is sunny and hot.
Sidney is hotter than Moscow.
Moscow is snowy and cold.
Moscow is colder than London.

# 3. Read the sample dialogue. And make similar dialogues. Use the information in activity 2. (Örnek diyaloğu okuyun. Ve benzer diyaloglar yapın. Aktivite 2’deki bilgileri kullanın.)

# Father : What is the weather like in Moscow, today?
# Boy : It is snowy and cold.
# Father : What is the temperature?
# Boy : It is 0 °C.

# 4. Read the climate for London. And underline the suitable clothes and the average temperatures for seasons. (Londra için iklimi okuyun. Uygun kıyafetler ve mevsimler için ortalama sıcaklıkların altını çizin.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-3-unite-cevaplari-3

# 5. Read the text again and guess the meanings of the words. (Yazıyı tekrar okuyun ve kelimelerin anlamlarını tahmin edin.)

1) b
2) b
3) a
4) b
5) a

# 6. Read the text again and make dialogues about the suitable clothes for different seasons. (Yazıyı tekrar okuyun ve farklı mevsimler için uygun kıyafetler hakkında diyaloglar yapın.)

# You : What do you need in London in summer?
# Your Friend : I need a cap and sunglasses.

# 7. Listen and point to the countries. (Dinle ve ülkeleri işaretle.)

# Beklenen cevaplar : London/Berlin/Moscow/Ankara

# 8. Listen again and write the names of the cities according to the weather conditions. And write the temperatures. (Tekrar dinleyin ve hava durumuna göre şehirlerin isimlerini yazın. Ve sıcaklığı yazın.)

It is hailing in London.
It is °C.
It is stormy and there is lightning in Berlin.
It is 4 °C.
It is snowy and freezing in Moscow.
It is -15 °C.
It is cloudy and cold in Ankara.
It is 7 °C.

# 9. Listen again and choose the people’s emotions. (Tekrar dinleyin ve insanların duygularını seçin.)

# Helga I feel scared. I don’t like stormy weathers.
# Anton  I am anxious because it’s –15 °C
# Jack London is usually cloudy and I feel moody.
# Zeynep I feel sleepy. I don’t like cloudy weathers.

# 10. Talk to a friend. Look at the map in activity 9 again. Ask and answer about weather conditions and temperatures in other countries. (Bir arkadaşınla konuş. Aktivite 9’daki haritaya tekrar bak. Diğer ülkelerdeki hava durumu ve sıcaklıklar hakkında soru sor ve cevap ver.)

# You : Is it sunny in London?
# Your Friend : No. It’s not sunny in London. It is cloudy.
# You : I don’t understand. Can you repeat, please?
# Your Friend : It is not sunny in the desert. It is cloudy.

# 11. Draw pictures about weather conditions and express your feelings. (Hava durumu hakkında resimler çizin ve duygularınızı ifade edin.)

# Öğrencinin kendi cevabı. Bulutlu bir resim çizip. Kendinizi iyi hissetmediğinizi yazabilirsiniz.

It is cloudy today. I feel moody.

# 12. Read the dialogue and answer the questions. (Diyalogğu okuyun ve sorulara cevap verin.)

1) Who wants to go to the park? – Meg wants to go to the park.
2) Is it sunny outside? – No, it isn’t.
3) Is it raining? – No, it isn’t. 
4) Does Tim like cloudy weather? – No, he doesn’t.
5) How does Tim feel? – He feels sleepy.

# 13. Work with a friend. Make similar dialogues. Express your feelings in different weather conditions. (Arkadaşınla birlikte çalışın. Benzer diyaloglar yapın. Farklı hava koşullarında duygularınızı ifade edin.)

# You : You look happy. How do you feel?
# Your Friend : You are right. I feel happy because it is sunny. I like sunny weather.

# 14. Read your chat friend Matt’s email and answer the questions. (Chat arkadaşın Matt’in emailini oku ve sorulara cevap ver.)

1) Where is Matt now? – He is in Sydney.
2) What is the weather like? – It is hot.
3) Is it cold in December in Sydney? – No, it isn’t.
4) How does Matt feel? – He feels happy.

# 14. Describe your holiday. (Tatilinizi anlatın.)

I was in Antalya for holiday this summer. It was a wonderful place and it is hot. We stayed in a hotel in Kemer. It was sunny and feel very happy.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Aralık 2017 at 10:33

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce a day in my city ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma). Look at the drawings. Describe the locations of the places. (Çizimleri inceleyin. Mekanların yerlerini açıklayın. ) Use these:  (Bunları kullanın:)

between : arasında 
next to : yanında
opposite : karşısında
behinde : arkasında
There is a school opposite the library.
There is a cinema behind the museum.
There is a bus stop next to restaurant.
There is a police station opposite the bank.
There is a cafe between toy shop and post office.
There is a mall behind the car park.

# 1. Listen to the text. Write the numbers on the pictures. Then match them with the words. (Yazıyı dinleyin. Resimdeki numaraları yazın. Sonra kelimelerle onları karşılaştırın.)

hospital –
mall – 8
post office – 4
zoo – 9
bus stop – 5
pharmacy – 1
toy shop – 7
restaurant – 3
cinema – 6

# 2. Answer the questions. (Sorulara cevap verin.)

Soru 1) Where do you live? In a city or in a town?

Cevap 1) I live in a city.
Soru 2) What is your neighbourhood like? Are there any high buildings or green parks?

Cevap 2) Yes, there are high buildings.

# 3. Look at the picture and describe it as in the example. (Resmi inceleyin ve örnekteki gibi tanıtın.)

There’s a boutique next to post office.

There’s a bank opposite the post office.

Two people are looking at patisserie.

There is a motorcycle in the street.

# 4. Listen to the text and label their names. (Yazıyı dinleyin ve isimlerini etiketleyin.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-3-unite-cevaplari-1

# 5. Listen again. Then correct the sentences if it is necessary. (Tekrar dinleyin. Sonra eğer gerekliyse cümleleri düzeltin.)

Doğru Cevaplar

1) Tom is waiting in line in front of the bank.
2) Linda is driving her car.
3) Thomas and his mother Lucy are shopping.
4) Patrick is riding her bicycle.
5) Wilma is selling her flowers.

# 6. Game Time. (Oyun Zamanı.) 

Work in pairs. Look at the picture for one minute. Now ask and answer the questions about “what are the people doing at the moment?” and test your partner’s memory.

Çift olarak çalışın. Bir dakikalığına resmi inceleyin. “Şimdi oradaki insanlar ne yapıyorlar?” hakkında sorular sorun ve cevap verin ve partnerinizin hafızasını test edin.

# You : Are there any people on the bus stop.

# Your Friend : Yes, there are two people.

# You : What are they doing?

# Your Friend : They are waiting bus.

# 7. Play a game. Work in groups of three. Use your mimes and gestures to describe what you are doing. (Oyun oynayın. Üç kişilik grup olarak çalışın. Mimik ve jestlerini kullanarak ne yaptığını anlat.) 

Öğrencinin kendi cevabı.

# 8. Read George and David’s dialogue on the phone. Then answer the questions. (George ve David’in telefondaki diyaloglarını okuyun. Sonra sorulara cevap verin.) 

1) Where does George live? – He lives in New York.
2) Does David like living in a big city? – No, he doesn’t like.
3) Does George like living in a town? – No, he doesn’t like.
4) According to David which is more enjoyable? A city or a town? – A town.
5) According to George, is a big city better than a town? – Yes, a big city is better than a town.

# 9. Look at the example and make similar comparisons. (Örneği inceleyin ve benzer karşılaştırmalar yapın.) 

Living in a city is more enjoyable than living in a town
Towns aren’t more crowded than cities.
Buildings in a city are higher than building in a town.
Streets in a city are more crowded than streets in a town.

# 10. Work with your friend. Look at the pictures. Ask and answer as in the example to compare the two cities. You can use the clues. (Arkadaşınla birlikte çalış. Resimleri incele. İki şehri karşılaştırmak için örnekteki gibi soru sor ve cevapla. İpuçlarını kullanabilirsin.) 

1) Are the buildings in Istanbul higher than the buildings in Zurich? — Yes, they are.
2) Is Zurich colder than Istanbul? (Is the weather in Zurich colder than the weather in Istanbul?) — Yes, it is
3) Is Istanbul hotter than Zurich? (Is the weather in Istanbul hotter than the weather in Zurich?) — Yes, it is.

# 11. Listen to the text. And choose the correct picture. Where does Tom live? (Yazıyı okuyun. Ve doğru resmi seçin. Tom nerede yaşıyor?) 

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-3-unite-cevaplari-2

# 12. Listen again. Then complete the sentences to compare the two pictures. (Tekrar dinleyin. İki resmi karşılaştırarak cümleleri tamamlayın.) 

Skyscrapes in a city are higher than houses in a country. (high)
The streets in a city are more crowded than the streets in a country. (crowded)
The life in a city is more enjoyable than the life in a country. (enjoyable)
The life in a city is healthier than the life in a country. (healthy)
The life in a country is easier than the life in a city. (easy)

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 5 Aralık 2017 at 13:23

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce yummy breakfast ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma). Match the phrases with the pictures and say for yourself. (Resimlerle ifadeleri karşılaştır ve kendin için anlat.)

# a) I have breakfast.

# b) I go to school by bus.

# c) I get dressed.

# d) I get up at 7 o’clock.

# e) I play basketball.

# f) I do homework.

# 1. Listen and match the trays with the names. (Listen and match the trays with the names.)

Martina :  C

Edward :  B

Liz :  A

# 2. Listen again and tick (✔) the names of the foods you hear. (Tekrar dinle ve duyduğun yemek isimlerini işaretle (✔))

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-2-unite-cevaplari-2

# 3. Choose the food items in activity 2 for you. Talk about your likes and dislikes. Then ask your friend. (Aktivite 2’den kendin için yemekler seç. Sevdiklerin ve sevmediklerin hakkında konuş.)

# You : I like cheese and olives at the breakfast. But I don’t like cereal. Do you like cereal?

# Your friend : No, I don’t. I like cereal with jam.

# 4. Read the people’s preferences and write their names on the chairs. (İnsanların tercihlerini oku ve sandalyelere isimlerini yaz.)

# Britta : 6:45’de kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıda omlet, sosis ve peynir yedim. Süt içtim.

# Pierre : 8:00’da kahvaltı yaptım. Kruvasan, tereyağı ve reçel yedim. Ve sıcak çikolata içtim. 

# Sarah : 8:30’da kahvaltı yaptım. Fasulye ve tost yedim. Çay içtim.

# Karl : 7:30’da kahvaltı yaptım. Sütle mısır gevreği yedim. Sosis ve peynir yedim. Portakal suyu içtim.

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-3

# 5. Complete the paragraph for you and say your friends. (Paragrafı kendine göre tamamla ve arkadaşlarına söyle.)

# Ben : I have breakfast at 08:00. I eat butter, jam and bread. I drink orange juice.

# 6. Work with a friend. Ask and answer and make a dialogue. And write. (Bir arkadaşınla çalış. Soru sor ve cevapla ve diyalog oluştur. Ve yaz.)

# You : What time do you have breakfast?

# Your Friend : I have breakfast at 07:00.

# You : What do you eat at breakfast?

# Your Friend : I eat butter and jam. 

# You : What do you drink?

# Your Friend : I drink tea.

# 7. Work in pairs. Ask and answer about the people in activity 4. (Çift olarak çalışın. Aktivite 4’deki insanlar hakkında soru sorun ve cevaplayın.)

# You : Where is Karl from?

# Your Friend : He is from Germany.

# You : What does he eat at breakfast?

# Your Friend : He eats cereal with milk.

# You : What does he drink?

# Your Friend : He drinks orange juice.

# 8. Listen and write “J” for Jimmy, “M” for mother, “F” for father and “L” for Lisa. (Dinle ve Jimmy için “J”, mother için “M”, father için “F” ve Lisa için “L” yaz.)

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-4

# 9. Look at your chart in activity 8. Write Jimmy’s family members’ preferences. Then tell your classmates. (Aktivite 8’deki tabloya bak. Jimmy’nin aile üyelerinin tercihlerini yaz. Sonra sınıf arkadaşlarına anlat.)

# Jimmy : Jimmy eats cereal at breakfast. He sometimes eats a sandwich. He drinks milk.

# His mother : His mother eats croissant and jam. She drinks tea.

# His father : His father eats omelette and bagels. He drinks orange juice.

# His sister : His sister eats pancakes and sausages. She sometimes eats muffins

# 10. Read the dialogue and act it out. (Diyaloğu oku ve canlandır.)

# Alex : Anne. Açım. Kahvaltı yapmak istiyorum.

# Mother : Tamam. Biraz pankek yada muffin istermisin?

# Alex : Lezzetli. Muffinleri severim. Ve biraz süt alabilirmiyim?

# Mother : Tabiki. Süt çok besleyici.

# Alex : Pardon?

# Mother : Besleyici. Sağlığın için çok faydalı demek istedim. Kartonu incele. Kalsiyum ve protein var içinde.

# Alex: Tamam. Sevdim.

# Mother : Tadını çıkar.

# 11. Read the dialogue again and write True (T) or False (F). (Diyaloğu tekrar oku ve Doğru (T) ya da Yanlış (F) yaz.)

1) Alex is thirsty. – F
2) Alex likes muffins. – T
3) Alex wants to drink milk. – T
4) Milk isn’t useful for health. – F
5) There isn’t protein in milk. – F

# 12. Role play. Make similar dialogues. (Rol yapın. Benzer diyaloglar oluşturun.)

Role Card A

# You : What about your food prefences for breakfast?

# Your Friend : I like muffin and drink orange juice. I don’t like butter.

Role Card B

# Your Friend : What about your food prefences for breakfast?

# You : I like toast and drink tea. I don’t like jam.

# 13. Answer the questions. (Sorulara cevap verin.)

Soru 1) What time do you have breakfast?
Cevap 1) I have breakfast at 7:00 o’clock.
Soru 2) Where do you have breakfast? At home or in school canteen?
Cevap 2) I have breakfast at home.

# 14. Listen to the conversation and choose the answer .(Konuşmayı dinleyin ve cevap verin.)

# Are they having (b) their brekfast?

Doğru cevap B şıkkı.

# 15. Listen to the conversation again and find out their favourites. Then complete their speeches. (Konuşmayı tekrar dinleyin ve favorilerini bulun. Sonra konuşmalarını tamamlayın.)

# Pierre : My favourite is coffee.

# Hans : I like cereal at breakfast. It’s my favourite.

# Luisa : Bagels are my favourite.

# 16. Pair work. Complete the dialogue and act out. Then make similar dialogues. (Çift olarak çalışın. Diyaloğu tamamlayın ve canlandırın. Sonra benzer diyaloglar yapın.)

You are a waiter at a cafe. One of your friends is the customer.

# You : Welcome. Can I have your order, please?

# Your Friend : I want some muffins, please.

# You : Do you want some coffee?

# Your Friend : No, thanks. I don’t like coffee. My favourite is hot chocolate. A cup of chocolate, please.

# You : OK. Enjoy it.

 

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 5 Aralık 2017 at 10:46

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »

Test Çöz