7. sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için klavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce wild animals ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1.Kyle and Julia are on a radio programme. Look at the photo and guess. What is the programme about? (Kyle ve Julia radyo programındalar. Fotoğrafa bak ve tahmin et. Program ne hakkında?)

# Cevap : The programme is about animals.

# 2. Listen to Kyle and Julia. Tick (√) the words you hear (Kyle ve Julia’yı dinleyin. Duyduğunuz kelimeleri yazın.)

# Cevaplar : tigers, turtles, pandas, polar bears, rhinos, penguins

# 3. Match the names of the animals you tick (√) in exercise 2 with the pictures below. (Aşağıdaki resimlerle egzersiz 2’de işaretlediğiniz hayvanların isimlerini eşleştirin.)

a) tiger
b) panda
c) polar bear
d) rhino

# 4. Listen again and fill in the blanks with the words below. (Tekrar dinleyin ve aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldurun.)

a) Julia started ‘Caring Hands’ last year.
b) Julia usually visits animal shelters.
c) Julia feeds street animals every day.
d) Julia was the member of ‘Save Future’ three years ago.

# 5. Listen again and fill in the blanks with the words below. (Tekrar dinleyin ve aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldurun.)

a) Is Julia the leader of ‘Caring Hands’? – Yes, she is. 
b) Does ‘Caring Hands ‘ work for wild animals in danger? – No, it doesn’t. 
c) What did ‘Save Future’ work for? – It worked for wild animals in danger. 
d) Did Julia work for wild animals in danger? – Yes, she did. 

# 6. Talk about what Julia does for street animals at ‘Caring Hands’ and what she did for wild animals at ‘Save Future’. (Julia’nın vahşi hayvanlar için “Geleceği Kurtar”da ve sokak hayvanları için “Şefkatli Eller”de neler yaptığı hakkında konuş.)

# Tavsiye Edilen Cevap : She helps street animals such as cats and dogs, she usually visits animal shelters and feeds street animals everyday. She worked for tigers, turtles, pandas, polar bears, rhinos and penguins. She worked at their natural habitats and worked at tigers’ natural habitat.

# 7. Look at the pictures below. What is his job? Where is he? (Aşağıdaki resimlere bakın. Onun işi nedir? Nerede?)

# Öğrencinin Kendi Cevabı : He is an African safari guide and lion expert. He is in Africa.

# 8. Read the text. Put the sentences into the correct places. (Yazıyı okuyun. Cümleleri doğru sırada yerleştirin.)

1) b (I don’t enjoy seeing them in cages or in zoos. )
2) a (They usually hunt at night and they often work together for their prey. )
3) d (The lion attacked her and she got badly injured. )
4) c (I raised my arms and made a loud noise. )

# 9. Read the text again. Answer the questions below. (Yazıyı tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.)

a) What is Walter’s job? – He is an African safari guide and a lion expert. 
b) Why does he love his job? – He loves his job because he likes watching animals in their natural habitat. 
c) What is Walter’s favourite animal? – His favourite animal is a lion. 
d) When did the lion attack the old lady? – The lion attacked the old lady two years ago. 
e) How did Walter stop the lion? – He raised his arms and made a loud noise. 

# 10. Fill in the blanks with the names of the animals as in the example. (Örnekteki gibi hayvanların isimlerini yazarak boşlukları doldurun.)

a) a lion is the king of the jungle with strong claws.
b) a leopard is a wild cat with yellow and black spots.
c) a snake is a long poisonous reptile.
d) a monkey can climb up trees easily. It is an omnivore. It eats plants and meat.
e) a gorilla is bigger than the other monkeys in the forest.
f) a giraffe has got a long neck and it is very tall.
g) a zebra  has got black and white stripes. It is a herbivore. It eats only plants.
h) a crocodile has got green colour and sharp teeth. It eats meat. It is a carnivore.  
i) a hippopotamus is a huge animal with a big mouth. It likes resting in water. 
j) an ostrich is a big bird. It has got wings but it can’t fly.

# 11. Match the animals with the statements in the boxes. (Kutulardaki açıklamalara göre hayvanları karşılaştır.)

1) c –  I’m a dolphin. I’m a friendly mammal and I’m really intelligent. 
2) a – I’m a whale. I’m bigger than the other mammals. I live in the oceans. 
3) b – I’m a shark. I’m a dangerous fish with sharp teeth. 

# 12. Look at exercise 11. Write similar sentences for the animals below. (Egzersiz 11’e bakın. Aşağıdaki hayvanlar için benzer cümleler yazın.)

a) I’m an eagle. I’m a wild bird with sharp eyes. I can fly higher than the other birds.
b) I’m an owl. I’ve got very sensitive ears and I can see well in dark.
c) I’m a parrot. I’m a colourful bird. I like tropical areas. I’m one of the most intelligent birds. I can imitate human voice.

# 13. Jessy and her students are playing ‘What animal is it?’ game. Now it is Jack’s turn. Listen to them and tick (√) Jessy’s answers. (Jessy ve öğrencileri “Hangi hayvan bu?” oyunu oynuyorlar. Şimdi Jack’in sıras. Onları dinle ve Jessy’nin cevaplarını işaretle.)

a) twild
b) carnivore
c) huge
d) not poisonous
e) reptile

# 14. What is your prediction? Why? Tell about it. (Tahminin nedir? Neden? Onun hakkında konuş.)

# Önerilen cevap : a lizard, a crocodile, a turtle

# 15. Listen to the text in activity 13 for more clues. Tick (√) Jessy’s answers. Find the animal. (Daha fazla ipucu için aktivite 13’deki yazıyı dinleyin. Jessy’nin cevaplarını işaretleyin. Hayvanı bul.)

a) jungles
b) swim
c) green

# 16. Choose an animal from exercise 10. Don’t tell its name. Let your classmates ask questions and find the animal. They can ask you for repetitions. (Egzersiz 10’dan bir hayvan seç. İsmini söyleme. Sınıf arkadaşının sorular sormasına izin ver ve hayvanı bulsunlar. Senden taklit etmeni isteyebilirler.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı 

# 17. Look at the information below. Choose an animal. Write a paragraph about it as in the example. (Aşağıdaki bilgiye bakın. Bir hayvan seçin. Örnekteki gibi onun hakkında bir paragraf yazın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı 

# 18. Look at the posters. Guess the messages in them? (Posterlere bakın. Üzerindeki mesajları tahmin edin.)

# Önerilen cevap : It is about animals. / It is about environment. / It is about wild life.

# 19. Miss Colony is working for an organization called ‘Hopes for Future’. She is on a radio programme now. Read the dialogue. Match the sentences in bold with the posters in exercise 18. (Bayan Colony “Gelecek için Umutlar” adlı bir organizasyonda çalışıyor. Diyaloğu okuyun. Egzersiz 18’deki posterlerle koyu yazılan cümleleri karşılaştırın.)

a) 2
b) 1
c) 5
d) 3
e) 4

# 20. Read the text again and answer the questions. (Yazıyı tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.)

a) What does ‘Hopes for Future’ work for? – It works for animals in danger. 
b) Why did some animals become extinct? – Some animals became extinct because people hunted them for different reasons. 
c) What should we do to protect wildlife? – We shouldn’t hunt animals, we should help animals to survive, we should protect forests, we shouldn’t cut down the trees, we should stop water pollution. 

# 21. Work in pairs. Ask and answer. What should /shouldn’t we do to protect animals / forests / wildlife? (Çift olarak çalışın. Sorun ve cevaplayın. Hayvanları, ormanları, vahşi yaşamı korumak için ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyız?)

# Öğrencinin Kendi Cevabı : We should stop wearing fur. We shouldn’t use chemicals. We should stop deforestation.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 9 Kasım 2017 at 13:19

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

7. sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için klavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce sports ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Write the names of sports under the pictures. (Resmin altındaki sporların isimlerini yazın)

1) fencing
2) surfing
3) cycling  
4) tennis
5) handball
6) shooting
7) riding
8) swimming
9) skiing
10) running

# 2. Listen and tick (√) the sports you hear. (Duyduğunuz sporlar dinleyin ve işaretleyin)

Modern pentathlon is an Olympic sport. It first began in 1912 Olympic Games. There are five different games in it. It starts with fencing. The first hit wins the match. The second game is swimming. Competitors swim freestyle for 200 metres. After swimming, riding comes. Competitors ride their horses for 400 metres. Then, shooting follows. They try to hit five targets with a laser. Running is the final game. Competitors run a distance of 4 kilometres. For spectators, it is a lot of fun to watch a pentathlon, but for competitors it is really hard to reach the finish line.

# Cevaplar : fencing / swimming / riding / shooting / running

# 3. Talk about your favourite sport. Which sports do you usually do? (Favori sporlarınız hakkında konuşun. Hangi sporları genellikle yapıyorsunuz?)

# Öğrencinin kendi cevabı. My favourite sport is basketball. I usually play basketball on weekends. 

# 4. Look at the sports in exercise 1. Categorize them. (Egzersiz 1’deki sporlara bakın. Onları kategorilendirin.)

# Indoor Sports : fencing / handball / shooting / tennis / swimming

# Outdoor Sports : surfing / cycling / riding / skiing / running

# 5. Do you prefer indoor or outdoor sports? Why? (Kapalımı yoksa dışarıda yapılan sporlarımı tercih ediyorsunuz? Neden?)

Öğrencinin kendi cevabı. I like outdoor sports. Because it’s more healthier than indoor sports.

# 6. Write two pieces of equipment for each sport. (Her spor için iki malzeme yazın)

a) goggles / swimming cap
b) cleats / football
c) skate / helmet
d) racket / tennis ball

# 7. Fill in the blanks with the words in exercise 6. (Egzersiz 6’daki kelimelerle boşlukları doldurun.)

a) helmet / skate
b) cleats / football
c) swimming cap / goggles
d) racket
e) tennis ball

# 8. Look at the pictures. Do you know these people? (Resimlere bakın. Bu insanların kim olduğunu biliyormusunuz?)

# Merhaba. Benim adım Stephen Curry. Profesyonel basketbol oyuncusuyum. 2014-2015 yıllarında, NBA en değerli oyuncu ödülünü kazandım. Babam’da aynı zamanda bir NBA oyuncusudur. Bu oyunu seviyourm. Genellikle haftada 5 kere antreman yaparım fakat bugün basketbol oynamayacağım. Kızımla beraber bir sohbet programındayım. Sohbet ediyoruz.

# Merhaba. Ben Ana Ivanović. Profesyonel tenis oyuncusuyum. İlk defa beş yaşındayken elime raketi aldım. Kariyerim boyunca bir çok madalya kazandım. Tenis zor bir spor bu yüzden her zaman güçlü ve iyi kondüsyonda olmalısın. Bir maç bazen beş saat sürüyor. Genellikle günde dört saat antreman yapıyorum fakat bugün tenis oynamıyorum. Gitar çalıyorum.

# Merhaba. Benim adım Nazmiye Muslu Muratlı. Profesyonel powerlifter’ım. 2012 Londra Paralimpikte ve 2016 Rio Paralimpikte altın madalya kazandım. Powerlifting gerçekten zor bir spor ve sıkı çalışma gerekiyor. Genellikle günde 3 saat antreman yapıyorum fakat bugün antreman yapmıyorum. Bugün evlilik günümüz ve evliliğimizi kutluyoruz.

# 9. Read the texts in exercise 8. Complete the chart.  (Egzersiz 8’deki yazıları okuyun. Çizelgeyi doldurun.)

# Stephen Curry : basketball player / In 2014-15, he won the NBA Most Valuable Player Award. / He usually trains five days a week. / He is chatting on a talk show.

# Ana Ivanoviç : tennis player / She won a lot of medals. / She usually trains four hours a day. / She is playing the guitar. 

# Nazmiye Muslu Muratlı : powerlifter / She won two gold medals. / She usually trains three hours a day. / They are celebrating their wedding. 

# 10. Choose a famous sports figure and write about him/her.  (Ünlü bir spor şahsı seçin ve onun hakkında yazın.)

Öğrencinin kendi cevabı. I like Ronaldo. Because he’s very special football player. 

# 11. Listen. Who is Şahika Ercümen? (Dinle. Şahika Ercümen kimdir?)

She is a free diver.

# 12. Listen again and fill in the blanks with these words. (Tekrar okuyun ve boşlukları bu kelimelerle doldurun.)

1) achieved
2) always
3) train
4) Three times a week.
5) often

# 13. Read the dialogue in exercise 12. Answer the questions.  (Egzersiz 12’deki diyaloğu okuyun. Soruları cevaplayın.)

a) Has Şahika got any world records? Yes, she has. 
b) How often does she train? She trains three times a week. 
c) Does she play any instruments? Yes, she does. (She plays the guitar.)
d) How often does she go out? She rarely goes out. 

# 14. Fill in the chart for Şahika Ercümen and you. Then, ask your friend questions and fill in the chart for him/her.  (Şahika Ercümen ve sana göre çizelgeyi doldur. Sonra, arkadaşına sorular sor ve ona göre doldur.)

7. sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları-soru14

# 15. Report your friend’s answers to the class. (Arkadaşlarının cevaplarını sınıfa bildir.)

Öğrencinin kendi cevabı. 

# 16. Listen to the dialogue. Where is Mike? How does he feel about the score? (Diyaloğu dinle. Mike nerede? Skor hakkında ne hissediyor?)

Mike is in the football stadium. He feels angry.

# 17. Listen again and put the sentences in order. (Tekrar dinle ve cümleleri sıraya koy)

a) They scored a goal  (c)
b) They are attacking to even the score.  (d)
c) We are winning.   (e)
d) We are beating them 2-1.  (b)
e) Can you repeat, please?  (a)

# 18. Look at the scores. Match the sentences with the pictures. (Skora bak. Resimlerle cümleleri eşleştir.)

1) The home team lost the match nil-four (b)
2) The home team defeated the guest team two-nil. (a)
3) The score was a draw.  (c)

# 19. Match the sentences with the pictures. (Resimlerle cümleleri eşleştir.)

1) The referee showed a red card. (c)
2) Two footballers argued with each other. (b)
3) A footballer was badly injured. (a)

# 20. Imagine that you watched your favourite team’s match last night. You are talking to your friend about it. Act it out. (Dün gece favori takımının maçını izlediğini hayal et. Arkadaşınla bunun hakkında konuşuyorsun. Canlandır.)

Öğrencinin kendi cevabı. 

# 21. Write about Ronaldo’s daily routine (Ronaldo’nun günlük işlerini yaz.)

Tavsiye edilen cevap. Ronaldo trains four days a week. He has an enormous breakfast every day. He sometimes plays the guitar and sings. He often has time with his son.

 

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 9 Kasım 2017 at 09:34

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

7. sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için klavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce biographies ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Read the text and choose a subject for Mandy’s e-mail. (Yazıyı oku ve Mandy’nin maili için bir konu seç)

a) The best day of my life in Disneyland
b) A boring day in Disneyland

Hi Sally,
You know I am here in Paris for my school trip and I am having a great time here. Yesterday was the best day of my life because I was in Disneyland Park with my school friends, Kevin and Flora. We arrived there at 10 am. We were really excited. There were a lot of things to do. Unfortunately, we could only ride Rock’n Roller Coaster and Space Mountain because the park was very crowded. We couldn’t see Haunted House. Then, Flora and I had some time to buy some souvenirs for my parents and, of course, for you. There was a big parade at 5 pm. It was a great show. All Disney characters were in colourful costumes. We were all happy to see our favourite animated characters. Finally, we were all tired when Disneyland closed doors at 7 pm. It was like a dream and everything was wonderful.
Kiss you…
Your sweet Mandy

Merhaba Sally,
Biliyorsun okul gezim için Paris’te buradayım ve harika zaman geçiriyorum burada. Dün hayatımın en güzel günüydü çünkü en iyi okul arkadaşlarım, Kevin ve Flora ile Disneyland Parkındaydım. Sabah 10’da oraya vardık. Gerçekten heyecanlıydık. Yapacak çok şey vardı. Maalesef, sadece hızlı tren ve uzay dağına binebildik çünkü park çok kalabalıktı. Perili evi göremedik. Sonra, Flora ve ben annemler ve tabiki senin için hatıra birşeyler almak için zamanımız vardı.  Saat akşam 5’de büyük bir gösteri vardı. Harika bir şovdu. Bütün Disney karakterleri renkli kostümler içindeydi. Hepimiz çok mutluyduk favori anime karakterlerini gördüğümüz için. Son olarak, Disneyland saat 7’de kapıları kapandığında hepimiz yorgunduk. Rüya gibiydi ve herşey mükemmeldi.
Öpüyorum seni…
Tatlım Mandy

Cevap : a. The best day of my life in Disneyland

# 2. Guess the meaning of souvenirs, costume, roller coaster. Match them with the pictures. (Hatıra, kostüm, hızlı tren anlamlarını tahmin et. Resimle onları karşılaştır.)

a) Costume (Kostüm)
b) Roller Coaster (Hızlı Tren)
c) Souvenirs (Hatıra)

# 3. Read the text in exercise 1 again. Write true (T) or false (F). (Egzersiz 1’deki yazıyı oku. Doğru (T) ve ya Yanlış (F) yaz)

a) Sally is in Paris. (F)
b) Mandy was in Disneyland Park yesterday. (T)
c) Mandy was with Kevin and Flora. (T)
d) Mandy could see Haunted House. (F)
e) There was a big parade of Disney characters at 7 pm. (F)

# 4. Read the text in exercise 1 again. Match the questions with their answers. (Egzersiz 1’deki yazıyı tekrar oku. Cevaplarla soruyu karşılaştır.)

1) Where is Mandy now? —- She is in Paris. 
2) Where was she yesterday? —  She was in Disneyland. 
3) Who was she with? — She was with her friends. 
4) What time was the parade? — It was at 5 pm. 

# 5. Work in pairs. Ask and answer questions about Mandy’s day in Disneyland. (Çift olarak çalışın. Disneyland’daki Mandy’nin günü hakkındaki soru sor ve sorulara cevap ver.)

Öğrencenin kendi cevabı. Bir öğrenci soru soracak mesela 

Öğrenci 1 : When was the best day of her life?

Öğrenci 2 : Yesterday was the best day of her life.

# 6. Talk about the best day of your life. (Hayatınızın en iyi günü hakkında konuşun.)

a) Where were you? — I was Antalya
b) When were you there? – I was last summer
c) Who were you with? – I was with my family
d) Why was it the best day of your life? Give some reasons. — It was the best day of my life because I was in Kemer with my family.

# 7. Do you know the man in the picture? Where is he? (Resimdeki adamı tanıyormusunuz? O kim?)

He is Aziz Sancar and he is in the Nobel Prize ceremony.

# 8. Read the paragraphs about Aziz Sancar. Put them into the correct order. Make a meaningful text. (Aziz Sancar hakkındaki paragrafı oku. Onları doğru sıraya koy. Anlamlı bir yazı oluştur.)

C) Aziz Sancar was born in Savur, Mardin on September 8, 1946. He was the seventh of eight children of an ordinary family. He grew up in Savur and stayed there until 1963. His father, Abdülgani Sancar, was a farmer. He was illiterate but he was eager to educate his children
E) Aziz Sancar started his educational life in a school in his hometown. He was a brilliant student at school. He was ambitious to complete his education. He studied hard and he graduated from Mardin High School in 1963. Then, he moved to İstanbul alone to make a university degree at the area of medicine. In 1969, he finished İstanbul University and turned back to his hometown to work at a hospital.
A) Aziz Sancar had great passion to study in the area of Molecular Biology. He wanted to make research on DNA repair. In 1971, he won the scholarship of TÜBİTAK and went to the USA. He studied at the University of Texas and Yale University. In 1997, he went to the University of North Carolina and he met Gwen Boles. They got married. They had a daughter.
D) Sancar had an extraordinary life. It is full of successes and awards. 2015 was an unforgettable year for him because he took the Nobel Prize in Chemistry along with his two colleagues, Tomas Lindahl and Paul L. Modrich. Sancar
B) Aziz Sancar is a great scientist. He is the honour of Turkey. We are proud of him. Thank you, Aziz Sancar.

# 9. Read the text and fill in the blanks. (Yazıyı oku ve boşlukları doldur.)

a) Aziz Sancar was born on September 8, 1946.
b) He grew up in Savur, Mardin and stayed there until 1963.
c) He graduated from Mardin High School in 1963.
d) He got married to Gwen Boles.
e) Aziz Sancar took the Nobel Prize in Chemistry along with his two colleagues, Tomas Lindahl and Paul L. Modrich.

# 10. Read the text again. Answer the questions. (Yazıyı tekrar oku. Soruları cevapla)

a) Was Aziz Sancar brilliant at school? — Yes, he was. 
b) Where did he start his educational life? — He started his educational life in a school in his hometown. 
c) Why did he move to İstanbul? — He moved to İstanbul to make a university degree. 
d) Why was the year 2015 unforgettable for him? — It was unforgettable for him because he took the Nobel Prize in Chemistry. 

# 11. Skim the text and complete the blanks using the information below. (Yazıya göz gezdirin ve aşağıdaki bilgileri kullanarak boşlukları doldurun.)

1. 2015 NOBEL PRIZE IN 2. Chemistry “for mechanistic studies of 3. DNA repair” “For the greatest benefit to mankind” Aziz Sancar Prize share 4. 1 / 3 Born: 1946 in Savur, Turkey

# 12. Write a paragraph about Barış Manço. (Barış Manço hakkında bir paragraf yazın.)

Barış Manço was a musician and a programme producer. He was born on January 2, 1943 in İstanbul. He graduated from Şişli Terakki High School. He moved to Belgium to study at Royal Academy of Arts. He came back to Turkey in 1970. He got married to Lale Manço in 1978. They raised two children. He produced a programme called ‘From 7 to 77 with Barış Manço’. It was a family and children oriented programme. He won awards ‘International Culture and Peace Award’ from Japan in 1991 and ‘Highest Honour of Art’ from Japan again in 1995. He died on January 31, 1999. 

# 13. Do you know any of these characters in the picture? Which one is your favourite? Did you watch any films of these characters? (Resimdeki karakterlerden herhangi birini biliyormusun? Hangisi senin favorin? Bu karakterlerden herhangi birinin filmini izledinmi?)

Öğrencinin kendi cevabı – Örnek olarak

I know Donald Duck. My favourite character is Donald Duck. Yes i watch a lot of films of Donald Duck.

# 14. Listen and find who is talking. (Dinle ve kimin konuştuğunu bul)

Cevap a. Mickey Mouse

# 15. Listen again and circle the correct option. (Tekrar dinle ve doğru seçeneği yuvarlak içine al.)

a) Mickey Mouse / Walt Disney was born on November 18, 1928.
b) Walt Disney was a great filmmaker / the world’s first animated character
c) Until 1935 / 1955, Mickey Mouse appeared black and white on the screen.
d) Walt Disney opened an amusement park in New York / Los Angeles.

# 16. Listen to the dialogue between the reporter and Mickey Mouse. They are on a radio programme. Who are they talking about? (Muhabir ve Mickey Mouse arasındaki konuşmayı dinle. Bir radyo programındalar. Kim hakkında konuşuyorlar?)

Cevap Walt Disney

# 17. Listen again and put the pictures in order. (Tekrar oku ve resimleri sıraya koy.)

1) c
2) d
3) a
4) b

# 18. Listen again and fill in the blanks with the words in bubbles (Tekrar oku ve konuşma balonlarındaki kelimelerle boşlukları doldur.)

Walt Disney 1. was born in 1901. He had 2 . an extraordinary ability. He could draw 3. fantastic pictures . He started his first film company 4.in 1922 . Then, he opened his own amusement park 5. in 1955. He 6. won 32 Academy Awards during his lifetime.

# 19. Look at the pictures and tell the story of the Brown family. What happened yesterday? (Resimlere bak ve Brown ailesinin hikayesini anlat. Dün ne olmuş?)

1) The Browns were ready to leave the house. 
2) They left the house. 
3) Mr. Brown forgot the plane tickets on the table at home. 
4) They took a taxi to the airport. 
5) They arrived at the airport but Mr. Brown couldn’t find the tickets in his pocket. 
6) They couldn’t get on the plane. 

# 20. Match the sentences with the pictures in exercise 19. (Egzersiz 19’daki resimlerle cümleleri karşılaştır.)

a) They took a taxi to the airport. 4
b) The Browns were ready to leave the house. 1
c) They arrived at the airport but Mr. Brown couldn’t find the tickets in his pocket. 5
d) They couldn’t get on the plane. 6
e) They left the house. 2
f) They left the house. 3

# 21. Look at the pictures and make a different ending for the story. (Resimlere bakın ve farklı biten bir hikaye yapın.)

1) Mr. Brown put the tickets in his pocket.
2) They took a taxi to the airport.
3) They arrived at the airport and passed through the ticket check.
4) They got on the plane.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 3 Kasım 2017 at 21:21

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »

Test Çöz