7. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Testleri Çöz

7. sınıf matematik öğrencileri aşağıdaki geniş kapsamlı cebirsel ifadeler testlerini çözerek okuldaki başarılarını artırabilirler. Testi bitirdiğinizde kaç doğru ve kaç yanlış yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Sınava başlamak için aşağıdaki “Başla” butonuna tıklayabilirsiniz.

7. sınıf cebirsel ifadeler testleri her sene yeni eğitim sistemine göre güncellenmektedir. Sınavdan önce buradaki testleri çözerek okuldaki başarınızı artırabilirsiniz. En geniş kapsamlı cebirsel ifadeler testlerini sitemizden çözebilirsiniz.

Toplamda 1 tanesi çözümlü 16 test ve yaklaşık 163 adet cebirsel ifadeler sorusu ve konu anlatımı bulunmaktadır. Sıkılmadan çözebilesiniz diye testleri 10’ar soruluk hazırladık. Bugünkü eğitim sisteminde sınavların önemi tartışılmaz. Bu zorlu yarışta ne kadar çok test çözerseniz o kadar başarılı olursunuz. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz!

7. sınıf öğrencileri matematik cebirsel ifadeler ile ilgili testleri aşağıdaki linkleri kullanarak çözebilirsiniz. 7. sınıf matematik cebirsel ifadeler testi çöz, 7. sınıf cebirsel ifadeler testi çöz.


7. Sınıf Matematik Açıklama Test Linki
Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı  Konu Anlatımı
1. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Çözümlü Sorular  Testi Çöz
2. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Testleri  Testi Çöz
3. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Test  Testi Çöz
4. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Testi  Testi Çöz
5. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Online Test  Testi Çöz
6. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Test Çöz  Testi Çöz
7. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Problemleri  Testi Çöz
8. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Soruları  Testi Çöz
9. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler İle İlgili Sorular  Testi Çöz
10. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler İle İlgili Test Çöz  Testi Çöz
11. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Testi Çöz  Testi Çöz
12. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Genel Değerlendirme  Testi Çöz
13. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Testleri  Testi Çöz
14. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Testleri  Testi Çöz
15. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Testleri  Testi Çöz
16. Cebirsel İfadeler 7. Sınıf Cebirsel İfadeler Testleri  Testi Çöz

Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

Etkinlik

7-sinif-cebirsel-ifadeler-konu-anlatimi-1

Kenar uzunlukları a ve b birim olan ABCD dikdörtgenin çevresini 2a + 2b, alanını ise a. b ile ifade edebiliriz.

7-sinif-cebirsel-ifadeler-konu-anlatimi-2

Aynı şekilde, bir kenar uzunluğu x birim olan yandaki ABCD karesinin çevresi 4 . x , alanı x . x = x2 dir.

Yukarıda verdiğimiz örneklerde olduğu gibi anlatmak istediğimiz bir ifadeyi harfler (bilinmeyenler) yardımıyla göstermeye cebirsel ifade denir.

Örnek : 4x, 5a2, 1/3 x.y, -2x3y.z, πr2 … gibi

Not : Matematikte kullanılan bazı sabitlerle cebirsel ifadeler karıştırılmamalıdır. Harfli ifadeler, içinde bulunan değişkenin alacağı değere göre farklı değerler alır; sabitler ise değişmez.

Örneğin, π (pi) sayısı.

Terim : Bir cebirsel ifadede toplama ya da çıkarma yoluyla birbirinden ayrılan ifadelerin her birine terim denir.

Örnek : 3x2 + 4x – 8 ifadesinde 3x2, 4x, 8 ifadelerinin her biri terimdir. Bu ifadede üç terim vardır.

Not : Bir cebirsel ifadede yanında bilinmeyen bulunmayan ifadeye sabit terim denir.

4x3 – 27 ifadesinde (-27) sabit terimdir.

Sizde;

5a + 8x + 9y2 – 13y + 1/3 x3

İfadesinde kaç terim olduğunu, terimleri ayrı ayrı yazarak ve arkadaşlarınızla da tartışarak bulunuz.

Derece : Bir cebirsel ifadede herhangi bir bilinmeyenin kendisiyle kaç defa çarpılacağı gösteren ve bilinmeyenin sağ üst köşesine yazılan sabit sayıya derece denir. Derecesi en yüksek terimin derecesi, cebirsel ifadenin derecesini verir.

Örnek : 4y4 + 3x3 – 5z ifadesinde y nin derecesi 4’tür. En yüksek derece y’nin derecesi olduğundan ifade 4. derecedendir denir.

Katsayı : Cebirsel ifadelerde toplama ya da çıkarma yoluyla ayrılan terimlerin yanında çarpım olarak bulunan sabit sayılara katsayı denir.

Örnek : 16x – 25y2 . z ifadesinde x’in katsayısı 16; y2.z nin katsayısı (-25)’tir.

Not : Reel sayılar kümesi çarpma işlemine göre değişme özelliğine sahip olduğundan katsayı bilinmeyen ifadenin solunda ya da sağında olması ifadenin değerini değiştirmez, ancak işlem kolaylığı açısından katsayı genellikle soluna yazılır.

Katsayı, bir ifadenin kendisiyle kaç defa toplanacağını gösterir.

7-sinif-cebirsel-ifadeler-konu-anlatimi-3

Benzer Terim : Bir cebirsel ifadede aynı dereceli terimlere benzer terim denir.

Örnek : 8x + 16X – 2/3 y2 + 5y2 cebirsel ifadesinde

8x ile 16x, -2/3 y2 ile 5y2 benzer terimlerdir.