Etiketlenmiş Sayfa "7. sınıf türkçe parçada anlam testi"

7.Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testleri 6

7.Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testleri

7.Sınıf Türkçe Paraçada Anlam Testli Çöz
Başla
Tebrikler - 7.Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
7. Sınıf Parçada Anlam Diğer 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri Online Test Linkleri
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (1) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (2) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (3) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (4) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (5) Testi Çöz

36 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 11 Aralık 2012 at 12:25

Kategoriler: Türkçe   Etiketler: ,

7.Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testleri 5

7.Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testleri

7.Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testli Çöz
Başla
Tebrikler - 7.Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
7. Sınıf Parçada Anlam Diğer 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri Online Test Linkleri
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (1) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (2) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (3) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (4) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (6) Testi Çöz

22 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 11 Aralık 2012 at 12:25

Kategoriler: Türkçe   Etiketler: , , , ,

7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testleri 1

7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam

Tebrikler - 7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Her toplum, insanlığın bir parçasıdır. Bir toplumun mutluluk ve mutsuzluk sebepleri ne ise öbür toplumlarınki de aynıdır. Bir toplumda mutluluk varsa, bunun olumlu etkileri öbür toplumlar üzerinde de görülür. Bunun tersine, bir toplum mutsuz ise bu­nun olumsuz etkilerinden öbür toplumlar da rahat­sız olur. Aşağıdakilerderı hangisi parçada savunulan düşüncelerden biri değildir?
A
Toplumların mutluluk ve mutsuzluk nedenleri aynıdır.
B
Bir toplumun mutlu olması diğer bir toplumu olumlu yönde etkiler.
C
Mutsuzluk içinde olan bir toplumdan diğer toplumlar olumsuz yönde etkilenir.
D
Toplumların mutluluk ve mutsuzluk nedenleri birbirlerinden cok farklıdır.
Soru 2
Bizim konuşma kusurlarımızdan birisi “takılganlık” tır: Yalnız zihnimizin takıldığı üzerinde dönüp dur­mak! Örneğin kendi işimiz... Herkese bir bezginlik­tir çöker. Eğer makamınız, yaşınız gereği beraber ol­duklarınız, yanınızdan ayrılamayacak kimseler ise vay hâllerine: Dinleme mahkûmları, biraz sonra kü­rek mahkûmlarına dönerler. “Evet fendim!... Yaaa efendim!... Ne güzel demişsiniz efendim!... Parçada yazarın konuşmalarımızla ilgili olarak özellikle yakındığı konu aşağıdakilerderı han­gisidir?
A
Kurallarına göre konuşamayışımız
B
Herkese söz hakkı vermeyişimiz
C
Aynı konuyu anlatıp durmamız
D
Çok iyi konuştuğumuzu sanmamız
Soru 3
İnsanın kendi yaşadığı şartlan beğenmemesi ve daha iyisini düşünme yeteneği sayesinde bugünkü keşifler, icatlar meydana geldi. Bunlar durmadan mükemmelleşti. ... Parça aşağıdaki cümlelerden hangisi ile ta­mamlanmalıdır?
A
İşte bu çabaların sonucu olarak medeniyet doğdu.
B
Yeni icatlar birbirini takip edecektir.
C
Ama biz bunlardan yararlanamıyoruz.
D
Çevre sorunları da bu yüzden ortaya çıktı, dünya yaşanmaz duruma geldi.
Soru 4
I. Ben kedisine, Garcla'ya götürülmek üzere bir mektup verdiğim zaman işi hemen üzerine alan, hiçbir saçma soru sormayan, başkasına bu görevi­ni söylemeyen, mektubu muhatabına götürmekten başka bir şey istemeyen insanlar İstiyorum. II. Me­deniyet, yalnız ve yalnız böyle insanlar aradığını avaz avaz bağırıyor. III. Böyle bir adamın istediği her şey olur. IV. Bu adam, dünyanın her memleketinde, her şehrinde, her kasabasında aranır. Parçaya göre, medeniyetin ve insanlığın aradığı kişinin nitelikleri hangi cümlede belir­tilmiştir?
A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 5
Sahne dediğimiz üç duvarlı dünyanın güneşi, yağmuru, rüzgârı, sarayları... yalancı olduğu hâlde, orada yaşanan hayat, duyulan zevk, çekilen ıstırap seyirciye hiç de yalancı gelmez. Aksine, o kadar gerçek hissini verir ki bizi kendine asıl hayattan daha sıkı bir şekilde bağlar. Perde kalkar kalkmaz görünmeyen sihirli kuvvetler tarafından kendi dünyamızdan çekilip alınırız. Oyun boyunca, biz artık kendimiz olmaktan çıkar, başka ve âdeta kendimize yabancı insanlar hâline geliriz. Parçaya göre, bir oyunun seyirciyi sahneye bağlama nedeni hangisidir?
A
Konusunu gerçek hayattan alması
B
Gerçekmiş hissini uyandırması
C
Hayalcilik duygusunu geliştirmesi
D
İnsanı gerçek dünyadan uzaklaştırması
Soru 6
I. Örneğin kürsü, rahle gibi tahta eşya üzerine ya­pılan süsler oyma, kakma işleridir. II. Demirin eğil­mesi, bükülmesi ile yapılan süsü tahtada, tahtaya özgü süsü çinide görmek mümkün değildir. III. Mer­meri yontma yoluyla hangi süs yapılabilirse sa­natkâr, mermere o süsü yapmıştır. IV. Süsler, süsle­nen maddeye göre değişir. Bu cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk cümle olur?
A
IV.
B
II.
C
I.
D
III.
Soru 7
Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri ol­mayan dükkânında tek başına, gece gündüz kıvıl­cımlar saçarak çalışan Koca Ali, tıpkı kafese kon­muş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. On senedir bu karanlık içinde ham demirden dövdüğü kılıç namluları bütün Anadolu’da, bütün Rumeli’de, sınır boylarında büyük bir nam kazanmıştı. Parçada, hangi anlatım yolu ya da teknikleri kullanılmıştır?
A
Betimsel-tartışmacı
B
Öyküleyici-betimsel
C
Açıklamalı-tartışmacı
D
Açıklamalı-karşılaştırmalı
Soru 8
Kişinin titiz olanı, olmayanı, işini gerçekten seveni, sevmeyeni vardır. Titiz olan, işine gerçekten gönül vermiş olan, sürekli güçlüklerle karşılaşır; onları kendisi oluşturur. Titiz olmayanlar İse gönülleri de düşünceyi de körelten kolaylıktan ne yapsalar kur¬tulamaz; sonra da: “Çabucak başarıyoruz işte!” diye övünürler. Parçanın başına ilk cümle olarak aşağıdaki sorulardan hangisi getirilmelidir?
A
Titiz bir misiniz?
B
Titizliğin ne gibi zararları vardır?
C
İşin zoru, kolayı olur mu?
D
İnsanlar neden hep sızlanıp dururlar?
Soru 9
Derneğin eğitim ve öğretim çalışmaları arasında ço-cuklara enstrüman öğretmek, müzik kültürü vermek, seslerini geliştirmek; yoksullara müzik öğretmek; yüksek okul öğrencileri arasındaki kabiliyetleri tanıtmak; bunlara, yetişmeleri için ödünç para vermek veya burs sağlamak gibi faaliyetler yer alıyordu. Dernek bu işleri yürütebilmek için çeşitli kollara ayrılmıştı. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi sözü edilen derneğin faaliyetleri arasında yer almaz?
A
Yüksek okul öğrencilerine burs temin etmek
B
Çocuklara müzik kültürü kazandırmak
C
Çocuklara müzik aletlerinin kullanımını öğretmek
D
Çocuklara ve gençlere iş imkânı sağlamak
Soru 10
Süs, lüks denebilecek hiçbir hâlini bilmiyorum. Pek sade giyinir, saatine altın kordon takmayacak kadar süs eşyasından nefret eder, kolonyadan başka hiç­bir koku sürünmez, işlemeli gömlekler, mendiller kullanmaz, altın başlı baston taşımaz, hele paradan âdeta tiksinirdi. Mecbur kalmadıkça paraya Elini sürmezdi. Gençliğinde kalemi ile kazandığı maaş olarak aldığı parayı bile hemen babasına getirirdi. Parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yoksul bir hayat sürdüğü
B
Kültürlü biri olduğu
C
Süsten ve gösterişten uzak olduğu
D
Elinin kalem tuttuğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
7. Sınıf Parçada Anlam Diğer 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri Online Test Linkleri
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (2) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (3) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (4) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (5) Testi Çöz
Parçada Anlam 7. Sınıf Parçada Anlam Testleri (6) Testi Çöz

95 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 15 Aralık 2011 at 09:42

Kategoriler: Türkçe   Etiketler: , , , ,