8. Sınıf Matematik Histogram Konu Anlatımı

Histogram

Çektiğimiz fotoğraf acaba ne kadar iyi? Bunun en hızlı cevabını histogram grafiğinden bulabiliriz. Histogram grafiği ışık dağılımını gösteren bir grafiktir.
Histogram ilk bakışta tam olarak kaçı gösterdiğinin bilincinde olmadığımız, ama zamanı yaklaşık söyleyebildiğimiz bir saat gibi, epeyce bilgi aktarır. Saat örneğine benzer bir şekilde histogramı okumada da beceri kazanmak, bir konunun fotoğrafında, seçilen ışıklama değerlerini ya da görüntünün kalitesini çabucak değerlendirebilme yeteneğini kazanmak anlamına gelir.

Histogram Oluştururken

Verileri gruplamak için uygun grup genişliği belirlenir.
Veri gruplarının sayısının 10 civarında olması uygundur.
Grafiklerde aralıklarda hiç veri olmaması nedeniyle yanlış yorumlara yol açmamak için “zikzak” kullanılmıştır.
Grafiklerde uygun ölçekler kullanılır.
Tabloya başlık yazılır.
Grafiklerin başlıkları yazılmalı ve eksenleri isimlendirilmelidir.

Histogramda Grup Genişliğini Farklı Yöntemlerle Bulma

Çeşitli kaynaklarda verilerin doğru yorumlanabilmesi için grup sayısının 10 civarında olması öneriliyor. Açıklık, 10, 11 vb istenilen grup sayısına bölünür. Bulunan sayıya en yakın büyük tek sayı grup genişliği olarak alınır.
“Açıklık/grup sayısı” işleminin sonucu örneğin “4” çıktığında en yakın tek sayılar “3” ve “5” tir. Bunlardan büyük olan “5” olduğu halde grup genişliği “5” olur.
Örneğin sonuç “3,5” olduğunda en yakın tek sayı “3” tür. O halde, en büyük değer “3” tür. Bu nedenle, grup genişliği “3” olarak alınır.
Aynı yöntemle elde edilen grup genişliği (açıklık/grup sayısı) en yakın tam sayıya yuvarlayarak da kullanılabilir. Sonuç “3,7” çıktığında en yakın tam say olan “4” grup genişliği olarak alınabilir.

Etkinlik
Fazla Sayıda Verilerle Grafik Oluşturuyorum.
Bir üniversitede “Haydi Kızlar Okula” projesine destek için yapılan ve 3 gün süren eğitim paneline konuşmacı olarak katılan kişilerin adları ve yaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.


8. Sınıf Histogram Açıklama Test Linki
1. Histogram 8. Sınıf Matematik Histogram Testleri  Teste Başla
2. Histogram 8. Sınıf Matematik Histogram Test  Teste Başla