4. Sınıf Matematik Testleri Çöz

4. sınıf matematik müfredata uygun sorular
1. Ünite 
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
2. Ünite 
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
3. Ünite 
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
4. Ünite 
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
Zaman Ölçme
Veri Toplama ve Değerlendirme
5. Ünite 
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Geometride Temel Kavramlar
Uzamsal İlişkiler
Uzunluk Ölçme
6. Ünite
Çevre Ölçme
Alan Ölçme
Tartma
Sıvı Ölçme