7. Sınıf Matematik Denklemler Konu Anlatımı

Denklemler

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin aldığı değere göre doğruluğu sağlanan cebirsel ifadelere denklem denir. İçinde bir bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin derecesi 1 olan denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyeli denklem denir.

Denklemin doğruluğunu sağlayan değerini bulmaya denklemi çözmek denir.

Örnek : 5x + 3 = 18 denklemini sayma pulları ile modelleyelim.

7-sinif-denklemler-konu-anlatimi-1

Çözümün doğruluğunu kontrol edelim.

5x + 3 = 18’de x yerine 3 yazalım.

5 . 3 + 3 = 18

15 + 3 = 18

18 = 18 olduğundan çözüm doğrudur.

5x + 3 = 18 denklemini çözümleyelim.

5x + 3 + (-3) = 18 + (-3) Bir eşitliğin her iki yanı (-3) ile toplanırsa eşitlik değişmez.

5x + 0 = 15 “0 (sıfır)” toplamada etkisiz eleman

7-sinif-denklemler-konu-anlatimi-2

X = 3 sonucu bulunur.

Ç = {3} veya Ç = {x = 3} olur.

 

Denklem çözümündeki kurallar

  • Bir eşitliğin her iki yanı aynı sayı ile toplanır ya da çıkarılırsa eşitlik değişmez.
  • Bir eşitliğin her iki yanı aynı sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitlik değişmez.

Not: Denklemler problem çözümünde kolaylık sağlar. Problem denklemle anlamlandırılarak çözümlenir.

Problem : Cem harçlığında her ay 15 TL biriktirmeye karar veriyor. Cem 300 TL’yi kaç ayda biriktirir?

Çözüm : Problemde bilinmeyene x diyerek soruyu denklemle ifade edelim.

Cem 1 ayda 15 TL biriktiriyorsa x ayda 300 TL biriktirir.

15 . x = 300 denklemiyle ifade edip çözersek;

7-sinif-denklemler-konu-anlatimi-3

X = 20 ay bulunur.