10. Sınıf Biyoloji Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Ünite Hücre Bölünmeleri
1.1 Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar.
Mitozu açıklar.
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.

1.2 Mayoz ve Eşeyli Üreme
Mayozu açıklar.
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar.

2. Ünite Kalıtımın Genel İlkeleri
2.1 Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular.

3. Ünite Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
3.1 Ekosistem Ekolojisi
Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar.
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.

3.2 Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular.
Çevremizde ve dünyada çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur.

3.3 Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular.
Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur.