10. Sınıf Coğrafya Kayaç Çeşitleri Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kayaç Çeşitleri

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Kayaç Çeşitleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yerin derinliklerinde bulunan magmanın yeryüzüne doğru sokulması ve yeryüzüne ulaşması sonucu dış püskürük taşlar oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan dış püskürük taşlardan biridir?
A
Granit
B
Diyorit
C
Gabro
D
Siyanit
E
Andezit
Soru 2
Dış kuvvetlerin etkisi sonucu aşındırılıp taşınarak deniz, okyanus veya göllerin tabanlarında biriken taşlara tortul taşlar denir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan tortul taşlardan biridir?
A
Bazalt
B
Tüf
C
Konglomera
D
Tüf
E
Sûngertaşı
Soru 3
Kömür, bitki ve canlı kalıntılarının çukur bir ortamda havasızlık ve basınç altında kalması sonucu oluşan organik bir tortuldur. Aşağıdakilerden hangisi kömür türlerinden biri  değildir?
A
Linyit
B
Kayatuzu
C
Turba
D
Antrasit
E
Maden kömürü
Soru 4
Daha önce oluşan tortul ve başkalaşım taşlarının şiddetli basınç ve sıcaklık altında değişmesi başkalaşım taşları meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım taşlarından biri değildir?
A
Mermer
B
Jips
C
Gnays
D
Elmas
E
Kuvarsit
Soru 5
Aşağıdaki taşlardan hangisi canlı kalıntılarının çukur alanlarda birikmesi sonucu oluşan organik tortullardan biridir?
A
Mercankaya
B
Kireçtaşı
C
Kiltaşı
D
Breş
E
Mermer
Soru 6
Tortul taşlar, canlı kalıntılarının ve daha önce oluşan taşların çeşitli yollarla parçalanması, dış kuvvetler tarafından taşınarak çukur alanlarda birikmesi sonucu oluşurlar. Bu nedenle aralarında fosillere raslanır. Buna göre, aşağıdaki taşlardan hangisinde fosil bulunma ihtimali   en azdır?
A
Granit
B
Trayerten
C
Linyit
D
Kumtaşı
E
Breş
Soru 7
Dünya’nın günümüzdeki şeklini alana kadar geçirdiği çeşitli dönemlere jeolojik devirler denir. Aşağıdaki madenlerden hangisi jeolojik olarak daha eski bir dönemde oluşmuştur?
A
Taşkömürü
B
Linyit
C
Petrol
D
Tuz
E
Bor
Soru 8
Aşağıdaki taşlardan hangisi kimyasal tortul taşlardan biri  değildir?
A
Sarkıt
B
Jips
C
Moren
D
Traverten
E
Kayatuzu
Soru 9
Yerkabuğunu oluşturan taşlar volkanizma sırasında püsküren lavların soğuması ya da çeşitli bitki ve canlı kalıntıların havasız ortamda katılaşması sonucu meydana gelmiştir. Buna göre, aşağıdaki taşlardan hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?
A
Siyanit
B
Tüf
C
Bazalt
D
Moren
E
Diyorit
Soru 10
Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerde taşların mekanik yollarla ufalanması daha hızlıdır. Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde mekanik ufalanma daha fazladır?
A
Kıyı Ege
B
Konya
C
Adana
D
Ergene
E
Orta Karadeniz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön