10. Sınıf Din Kültürü Dersi Müfredatı Konuları 2022-2023 MEB

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

ÖĞRENME ALANI : İNANÇ
1.ÜNİTE : ALLAH İNANCI
Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir
İnsanın Allah’la İletişimi
İbadet
Tövbe
Kur’an Okuma
Temel İnanç Esasları
Allah’a İman
Meleklere İman
Kitaplara İman
Peygamberlere İman
Kadere İman
Ahirete İman

ÖĞRENME ALANI : İBADET
2.ÜNİTE : İSLAM’DA İBADETLER
İnanç-İbadet İlişkisi
Başlıca İbadetler
Namaz
Oruç
Zekât
Hac
Kurban
Salih Amel

ÖĞRENME ALANI : HZ MUHAMMED (SAV)
3.ÜNİTE : KUR’AN’A GÖRE HZ MUHAMMED
Hz Muhammed Bir İnsandır
Hz Muhammed Bir Peygamberdir
Hz Muhammed Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır
Hz Muhammed Uyarıcıdır
Hz Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir

ÖĞRENME ALANI : VAHİY VE AKIL
4.ÜNİTE : KUR’AN VE YORUMU
Kur’an’ın Temel Amaçları
Doğru Bilgi
Doğru İnanç
Doğru Davranış
Kur’an-ı Kerim’i Okumak
Kur’an’ı Yüzünden Okumak
Kur’an’ın Tercümesini (Meal) Okumak
Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir
Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

ÖĞRENME ALANI : AHLAK VE DEĞERLER
5.ÜNİTE : HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
Hak ve Özgürlük Kavramları
Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
Yaşama ve Sağlık Hakkı
Eğitim Hakkı
Düşünce ve İfade Özgürlüğü
İnanç Özgürlüğü
İbadet Hakkı
Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
Ekonomik Haklar
Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
Hukukun Üstünlüğü
Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır

ÖĞRENME ALANI : DİN VE LAİKLİK
6.ÜNİTE : ATATÜRK VE DİN
Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur
Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır
Atatürk’ün İslamiyet ve Hz Peygamberle İlgili Sözleri

ÖĞRENME ALANI : DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
7.ÜNİTE : İSLAM VE BİLİM
Din-Bilim İlişkisi
İslam’da Bilginin Kaynakları
Akıl
Vahiy
Duyular
İslam Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder
İslam Medeniyetinde Eğitim Kurumlan
Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları