10. Sınıf Edebiyat 17. ve 18. Asır Türk Edebiyatı Testleri

10. Sınıf Edebiyat 17. ve 18. Asır Türk Edebiyatı

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyat 17. ve 18. Asır Türk Edebiyatı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi 17. asır Klasik Türk Edebiyat’ını özelliklerinden değildir?
A
Bu asır Divan edebiyatını kendini bulduğu asırdır.
B
Bu asırda Türk şiiri İran şiirini geçmiştir
C
Divan şiirinde sadeleşme bu yüzyılda başlaştır.
D
Sebk-i Hindi akımı bu dönemin ortaya çıkmıştır.
E
Divan edebiyatı parlaklığını bu asırda da sürdürmüştür.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 17. yy. Divan şairlerinden değildir?
A
Nâbi
B
Nef'i
C
Mâili
D
Neşâti
E
Zâti
Soru 3
(I)    17. yy. halk şiirimiz açısından parlak geçmiştir. (II)    Halk şiirimizin büyük ustaları bu asırda yetişmiştir. (III) Gelenekten yetişen aşıklar halk şiirinin kurallarını pekiştirmiştir. (IV) Halk şairleri divan şiiriyle hiç ilgilenmemiştir. (V) Anonim halk şiirinde görülen kusurlar görülmez olmuştur. Bu parçada Halk edebiyatıyla ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi 17. yy. halk şairlerinden değildir?
A
Erzurumlu Emrah
B
Gevheri
C
Âşık Ömer
D
Karacaoğlan
E
Ercişli Emrah
Soru 5
"17. yüzyılda Rum ve Ermeni şairleri halk şiiri söyleyerek edebiyatımıza katkıda bulunmuşlardır." Aşağıdakilerden hangisi bu şairlerimizdendir?
A
Dertli
B
Âşık Vartan
C
Âşık Ömer
D
Gevheri
E
Karacaoğlan
Soru 6
Edebiyatımızda "Hüsn-ü Aşk" mesnevisiyle tanınan ve Divan Edebiyat’ının ustalarından olan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nâbî
B
Neşâtî
C
Nedim
D
Zatî
E
Şeyh Galip
Soru 7
I.     Nedim II.   Erzurumlu İbrahim Hakkı III. Şeyh Galip IV   Fuzûlî V.   Âşık Derûnî Yukarıdaki şairlerden hangisi 18. asırda yaşamamıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 8
"Kendisi yazdığı eseriyle dünya çapında tanınmıştır. 17. asır hattat, nakkaş, musikişinas ve şairlerindendir. Ama asıl ününü gezginliği ile yakalamıştır." Gezip gördüğü yerleri anlattığı on ciltlik eseriyle tanınan bu şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Âşık Çelebi
B
Evliya Çelebi
C
Kâtip Çelebi
D
28. Mehmet Çelebi
E
Hezarfen Ahmet Çelebi
Soru 9
Klasik Türk Edebiyat’ına halk zevkini, günlük konuşmayı ve yaşantıyı getiren, 18. ve 19. yüzyılda yaygınlaşan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hikemi
B
Sebk-i Hindi
C
Rindane
D
Ladini
E
Mahallileşme
Soru 10
"17. asırda yaşayan şair aslen Urfalıdır. Şiirlerinde ahlak, din, sosyal ilişkiker gibi konular ağırlıklı olarak yer alır.'Hayriye' adlı eseri ile tanınmıştır." Burada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nef'î
B
Nedim
C
Neşâtî
D
Şeyh Galip
E
Nâbî
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön