10. Sınıf Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testleri

10. Sınıf Edebiyat Tanzimat Edebiyatı

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyat Tanzimat Edebiyatı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Tanzimat sanatçıları edebiyatımıza birçok "ilk"i kazandırmışlardır." Aşağıdakilerden hangisi bu "ilklerden" biri değildir?
A
İlk tiyatro
B
İlk şiir
C
İlk makale
D
İlk çeviri roman
E
İlk roman
Soru 2
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Tanzimat'ın birinci döneminde yer almaz?
A
Ziya Paşa
B
Namık Kemal
C
İbrahim Şinasi
D
Şemsettin Sami
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın birinci döneminin özelliklerinden değildir?
A
Bu dönemin sanatçıları genellikle devlet kademelerinde çalışmışlardır.
B
Toplum için sanat görüşü benimsenmiştir.
C
Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
D
Şiirin biçiminde değil, konusunda değişiklik yapılmıştır.
E
Eski edebiyatla ilişkilerini tamamen kesmişlerdir.
Soru 4
(I) 1.Dönem Tanzimat sanatçıları Fransız sanatçılarından etkilenmişlerdir. (II) Şiirin konusunda değişiklik yapmışlardır. (III) Buna bağlı olarak eserlerinde özgürlük, eşitlik, vatan, adalet konularını işlemişlerdir. (IV) Şairler parnasizm akımının etkisinde kalmışlardır. (V) Halkın anlayacağı bir dilin kullanılmasını savunmuşlardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanışlığı vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İlk hikâye - Letaf-i Rivayet
B
İlk edebi roman - İntibah
C
İlk resmi gazete - Hürriyet
D
İlk tiyatro - Şair Evlenmesi
E
İlk çeviri roman - Telemak
Soru 6
Şairin eserlerinde Tanzimat Edebiyatının belli başlı özellikleri görülür. Eserlerinde klasik Türk şiirinin yanı sıra mahallileşme akımının de tesirleri vardır. O fikirleriyle Avrupalı, duygularıyla yerli kalmaya özen göstermiştir. Harabat ve Zafername önemli eserleri arasında sayılabilir. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Namık Kemal
B
Ziya Paşa
C
Şemsettin Sami
D
Ahmet Vefik Paşa
E
İbrahim Şinasi
Soru 7
I.     Bu dönemin şairleri özde yeniye, biçimce eskiye bağlıdırlar. II.   Dönemin başlıca şairleri Namık Kemal ve Ziya Paşa’dır. III. Şiirde halk şiirine yaklaşılmış ve hece ölçüsü kullanılmıştır. IV.  Şiirde çeviri yoluna gidilmiş, orijinal örnekler verilmemiştir. Tanzimat'ın birinci dönem şiiriyle ilgili numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve III
E
I ve IV
Soru 8
"Şair-i Azam" diye bilinen sanatçı Tanzimat'ın ikinci kuşağı içinde yer alır. Klasik şiir geleneğini yıkmaya çalışan şair Fransız şiirinden yeni biçimler dener. Birinci dönemin şairlerinin içerikte yaptıkları değişikliğe, o biçimde değişikliği ekler. Yazdığı "Makber" şiiriyle ün salmıştır. Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Muallim Naci
C
Ahmet Kutsi Tecer
D
Namık Kemal
E
Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 9
(I) Muallim Naci Arapça ve Farsça’yı iyi bildiği için doğu edebiyatına vakıftır, onu iyi bilir. (II) Gazetecilik yıllarında da Batı edebiyatını inceleme fırsatı bulmuştur. (III) Klasik şiirin son temsilcilerinden biri sayılır. (IV) Eski-yeni tartışmasında yeninin yanında yer almıştır.(V) Ayrıca sözlük alanında çalışmaları vardır. Muallim Naci ile ilgili yukarıdaki bilgilerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Abdülhak Hamit - Sahra
B
Ahmet Mithat - Sergüzeşt
C
Muallim Naci - Demdeme
D
Recaizade Mahmut Ekrem - Zemzeme
E
Ahmet Vefik Paşa - Zoraki Tabip
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön