10. Sınıf Kimya Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Ünite KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ
10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları
10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.
10.1.2.Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
10.1.2.1. Kimyasal tepkime türlerini karşılaştırır.

2. Ünite KARIŞIMLAR
10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar
10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.
10.2.1.2. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.
10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.
10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.
10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

3. Ünite ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
10.3.1. Asitler ve Bazlar
10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.
10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar.
10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.
10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.
10.3.3.Hayatımızda Asitler ve Bazlar
10.3.3.1. Asitler ve bazların endüstrideki kullanım alanlarına örnekler verir.
10.3.3.2. Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar.
10.3.3.3. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.
10.3.4.Tuzlar
10.3.4.1. Tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.

4. Ünite KİMYA HER YERDE
10.4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
10.4.1.1. Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar.
10.4.1.2. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir.
10.4.1.3. Polimer malzemelerin geri dönüşüm sürecini açıklar.
10.4.1.4. Kozmetik malzemelerin başlıca bileşenleri ile işlevleri arasındaki ilişkileri açıklar.
10.4.1.5. İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar.
10.4.1.6. Kırtasiye malzemelerinin yapılarını açıklar.
10.4.2. Gıdalar
10.4.2.1. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.