10. Sınıf Matematik Ders Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB

10. Sınıf Matematik Konu Müfredatı

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
1. ÜNİTE SAYMA VE OLASILIK
# Sıralama ve Seçme
# Basit Olayların Olasılıkları

SAYILAR VE CEBİR

2. ÜNİTE FONKSİYONLAR
# Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
# İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun
Tersi

3. ÜNİTE POLİNOMLAR
# Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
# Polinomların Çarpanlara Ayrılması

4. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
# İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

GEOMETRİ
5. ÜNİTE DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER
# Çokgenler
# Dörtgenler ve Özellikleri
# Özel Dörtgenler

6. ÜNİTE UZAY GEOMETRİ
# Katı Cisimler

10. Sınıf Matematik Müfredat Meb Uyumlu