10. Sınıf Psikoloji Akıl Sağlığı Testleri

10. Sınıf Psikoloji Akıl Sağlığı

Tebrikler - 10. Sınıf Psikoloji Akıl Sağlığı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kozmetik ürünlerinin çevreye zararlı olduğuna, dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasına yol açtığına inanan bir kimya mühendisi, işsiz kalmak veya bir kozmetik firmasında çalışmak zorunda kalmıştır. Bu olayda bireyi psikolojik gerginliğe iten aşağıdakilerden hangisidir?
A
İki olumlu durumdan birisini seçememesi
B
İki olumsuz durumdan birisine karar verememesi
C
Durumun birey için hem olumlu hem olumsuz yanlarının bulunması
D
Bireyin önemli bir beklentisinin gerçekleşmemesi
E
Bireyin bir amaca yönelik eyleminin bir dış faktör tarafından durdurulması
Soru 2
Girdiği iş sınavlarında başarılı olamadığı için engellenme duygusuna yenik düşen bireyin, çok uyumaya ve yemeğe başladığı görülmüştür. Bu olay aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanabilir?
A
Birey doyumsuz kalan güdüsünü bir başka alanda doyurmuştur.
B
Olumsuz bir olayda olumlu yanlar bulmuştur.
C
Gerçekleşmeyen isteğini hayal kurarak doyurmuştur.
D
Gerçekleşmeyen İsteğini bilinçaltına iterek unutmuştur.
E
Soruna çözüm aramak yerine sorundan kaçmıştır.
Soru 3
İnsanlar tarafından reddedilme, tutarsız eğitim, aile geçimsizlikleri, sevilen birinin ölümü, boşanma, kardeş kıskançlığı, karşı cinsle iletişimde düş kırıklığı insanlarda anormal davranışlara neden olabilir. Bu parçada anormal davranışların nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadır?
A
Biyolojik
B
Psikolojik
C
Ekonomik
D
Kültürel
E
Bedensel sakatlık
Soru 4
Freud, davranışlarımızın temelinin geçmiş yaşantılardan kaynaklandığını ileri sürer. Özelikle nevrotik durumların çözümlenmesi için bilinçaltında varolan olayların bilinçüstüne çıkarılması gerektiğini savunur. Buna göre, Freud akıl hastalıklarının tedavisinde aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmamıştır?
A
Rüya analizi
B
Doğal gözlem
C
Hipnoz
D
Serbest çağrışım
E
Görüşme
Soru 5
Herhangi bir mikrobik hastalığa yakalanacağını düşünen kişi sürekli ellerini yıkakamaktadır. Bu durum hastalığa yakalanma korkusundan dolayı hiçbir şeye dokunamama halini almıştır. Bu parçada söz edilen kişinin davranışları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A
Fobi
B
Şizofreni
C
Mani
D
Obsesyon
E
Nevrasteni
Soru 6
Yakını ölen kişinin ağlaması Türk toplumunda normal bir davranışken, bu davranış Borneo adasında anormal olarak kabul edilir. Çünkü bu adada gülme, üzüntü bildiren davranıştır. Bu parçaya göre, bir davranışın normal ya da anormal olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A
Kültürel özelliklere
B
Davranışın süreklilik göstermesine
C
Kişilik özelliklerine
D
Kaygı yaşanıp yaşanmamasına
E
Davranışın tek başına ya da toplum İçinde yapılmasına
Soru 7
İki yaşındaki çocuklar hiçbir şeyden korkmazlar; fakat büyüdükçe karanlıktan, hayvanlardan, tek başına kalmaktan korkabilirler. Birçok fobinin temelinde küçüklükte yaşanan şartlanmalar bulunmaktadır. Bu parçaya göre, fobik reaksiyonların oluşması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A
Hatalı anne - baba tutumlarına
B
Deneyimler ve öğrenmeye
C
Kalıtsal özelliklere
D
Fizyolojik değişimlerin yaşanmasına
E
Engellenme ve hayal kırıklığına
Soru 8
İnsan bir tabanca kurşunuyla ölebileceği gibi, bir heyecan şokundan da ölebilir. Aşırı sıkıntı bağırsaklarda iltihap meydana getirir. Buna karşılık kişinin ayağının topallığı karakterini değiştirilebilir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Bedensel ve ruhsal tepkiler arasında karşılıklı bir etkileşim vardır.
B
İnsan davranışları zihinsel süreçlerle açıklanamaz.
C
İnsan davranışları tanımlanabilir ve açıklanabilir özelliktedir.
D
Davranışlar bilinçaltı süreçlerle açıklanmalıdır.
E
Kalıtsal rahatsızlıklar psikolojik sorunlara yol açabilir.
Soru 9
Bazı insanlar iş bulmak için kapı kapı dolaşırken, buldukları işler için bir karar veremezler. Sonunda bir işe girerler o işi de beğenmezler; girmediği işlerin daha iyi olduğu duygusuna kapılarak sıkıntılarını daha fazla artırırlar. Bu parçada söz edilen kişilerin kararsızlığı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A
Çatışma
B
Engellenme
C
Olumlu stres
D
Duyarsızlaşma
E
Fobi
Soru 10
Normallik ve anormallik tanımlanması zor kavramlardır. Psikologlar II. Dünya Savaşı'na kadar toplumsal normlara uygunluğun normalliği, aykırılığın ise anormalliği belirlediğine inanmışlardır. Ancak, savaşla birlikte hırsızlık, gasp ve fuhuş gibi olayların normalleşmesi, bu inancı büyük ölçüde sarsmıştır. Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Belirli dönemlerde bazı davranışlar yaygın hale gelmelerine rağmen anormal olabilirler.
B
Toplumsal normlara uygunluk her zaman için normalliği sağlamaz.
C
Normallik ve anormallik ideal toplumsal normlara dayanarak belirlenebilir.
D
Normallik ve anormallik zor tanımlanabilen göreli kavramlardır.
E
Bazı durumlarda toplumsal beklentiler, talepler normallik ve anormalliği belirlemede yeterli olmayabilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön