10. Sınıf Psikoloji Bireysel Farklılıklar Testleri

10. Sınıf Psikoloji Bireysel Farklılıklar

Tebrikler - 10. Sınıf Psikoloji Bireysel Farklılıklar adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kişilik, mizaç ve karakter özelliklerinin uyumlu örgütlenmesinden oluşan, bireyin çevreye kendine özgü bir biçimde uymasını sağlayan davranışlar bütünüdür. Buna göre, kişilik hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kişi için ayırt edici bir özelliktir.
B
Olay, nesne ve uyarıcılara tepki verme biçimini belirler.
C
Doğuştan gelen ve oldukça değişmez özellikleri vardır.
D
Çevre ve yaşantılar yoluyla edinilen ahlaki öğe ve özellikleri içerir.
E
Uyarıcıların yorumlanması ve algılanmasında etkisi yoktur.
Soru 2
Çok başarılı edebi ürünler ortaya koymuş; çok nitelikli şiirlere imza atmış bazı sanatçılar insanlarla iletişim kurmakta çoğu zaman zorlanabilmektedirler. Bu durum aşağıdakilerden hangisinde en kapsamlı biçimde ifade edilmiştir?
A
İlgi ve ihtiyaçlar zekâyı belirler.
B
Bilgi birikimi uyum problemlerine yol açar.
C
Sosyal çevre zekâyı etkilemez.
D
Farklı davranışlar, farklı türden zekâ gerektirir.
E
Şairler genelde uyumsuz kişilerdir.
Soru 3
Davranışçı psikolog Skinner’e göre bireyin bir davranışı çevresi tarafından onaylanır ve ödüllendirilirse, aynı davranışı benzer durumlarda tekrarlar. Böylece, o davranış zamanla kişiliğin bir parçası haline gelir. Buna göre, davranışçı psikologların kişiliğin oluşumunda aşağıdaki faktörlerden hangisi öncelediği söylenebilir?
A
Kalıtsal faktörler
B
Bilinçaltı güdüler
C
Öğrenilmiş davranışlar
D
Biyolojik özellikler
E
Doğuştan gelen özellikler
Soru 4
"Zekâ testleri, hazırlandıkları toplumun özelliklerini yansıtır." Bu yargıya göre, aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi daha doğrudur?
A
Zekâ testleri, kültürel öğelerden bağımsız değildir.
B
Zekâ testleri, bireysel farklılıkları yansıtır.
C
Zekâ testleri, bireylerin zekâ bölümünü ortaya çıkarır.
D
Zekâ testleri bütün kişilerde mutlak doğru sonuçlar verir.
E
Zekâ testlerinin hazırlanmasında, kültürel ve sosyal faktörlerin etkisi en aza indirilebilir.
Soru 5
Belirli bir toplumda hazırlanan zekâ testi farklı ülkelerde uygulandığında çok farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu durumun nedenini, aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A
Zekâ değişkendir, doğru olarak ölçülemez.
B
Zekâ testleri içinde hazırlandığı toplumdan ve kültürden etkilenir.
C
Zekâ testlerinde her soru farklı güçlük derecesindedir.
D
Zekâ testlerinin sonuçları uygulayan kişinin tutumlarından etkilenir.
E
Farklı zamanlarda uygulanan zekâ testi farklı sonuçlar verir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi zekânın tanımında esas alınan işlevlerden birisi değildir?
A
Yeni durumlara uyum sağlama
B
Karşılaşılan problemleri çözebilme
C
Soyut düşünebilme
D
Uyarıcıları duyumlayabilme
E
Bir engelle karşılaşıldığında önceki deneyimlerden yararlanabilme
Soru 7
"Şişman insanlar neşeli ve canlı iken zayıf ve cılız insanlar içine kapanık ve kültürlü tiplerdir." diyen bir psikolog davranışlar üzerinde neyin etkisine dikkat çekmektedir?
A
Biyolojik yapının
B
Psikolojik yapının
C
Geçmiş yaşantının
D
Tecrübe ve deneyimlerin
E
İhtiyaç ve beklentilerin
Soru 8
Mizaç; doğuştan getirilen fizyolojik özelliklerin davranışlara yansıması olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, aşağıdakiierden hangisi bir mizaç özelliğidir?
A
Dürüstlük
B
Cimrilik
C
Savurganlık
D
Çalışkanlık
E
Hareketlilik
Soru 9
Sevginin, tutarlılığın ve özgürlüğün olmadığı eğitim ortamında, sevgi dolu, tutarlı bilgi ve becerilerle donanmış insanlar yetiştirilemez. Baskı, korku, nefret, öç gibi duygulardan sevgi, acıma, hoşgörü, anlayış doğmaz. Sevgi sevgiyi, korku korkuyu doğurur. Bu parçaya göre kişiliğin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A
Uygun bir toplumsal çevrenin olması
B
Sağlıklı bir bedene sahip olunması
C
Toplumsallaşma sürecinde öğrenilen bilgilerin uygulamaya konması
D
Eğitim düzeyinin yüksek olması
E
Toplumsal sapmalara hoşgörüyle yaklaşılması
Soru 10
Düşük zekâ bölümüne sahip bir anne babanın çocuğu üstün zekâlı olmayacağı gibi; üstün zekâlı bir ailenin çocuğu da düşük zekâlı olmaz. Bu görüşte olan bir psikolog zekâyı etkileyen hangi faktörün önemini belirtmektedir?
A
Öğrenme
B
Deneyim
C
Toplumsal çevre
D
Eğitim düzeyi
E
Kalıtım
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön