10. Sınıf Psikoloji Psikolojiye Giriş Testleri

10. Sınıf Psikoloji Psikolojiye Giriş

Tebrikler - 10. Sınıf Psikoloji Psikolojiye Giriş adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin davranışları en iyi biçimde tanımladığı söylenebilir?
A
Organizmada gözlenebilen ve ölçülebilen tüm etkinliklerdir.
B
Organizmada görülen tüm içsel yaşantılardır.
C
Organizmanın dış uyarıcılara karşı gösterdiği tepkilerdir.
D
Hem doğuştan getirilen hem de sonradan kazanılan yeteneklerdir.
E
Organizmanın çevreye uyum sağlama sürecidir.
Soru 2
İnsanın duyguları, heyecanları, çatışmaları, zekası ve kişiliği davranışlarını etkiler. Tutumları farklı bireyler televizyondaki farklı programları izleyebilirler. Asansör korkusu olan bir kişi evine gitmek için merdivenleri kullanır. Bu parçada davranışları etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi üzerinde durulmuştur?
A
Organik faktörler
B
Ortam
C
Psikolojik faktörler
D
Geçmiş yaşantılar
E
Beklentiler
Soru 3
Ayın dolunay olduğu zamanlarda suç işleme davranışlarında artış olmaktadır. Havaların çok sıcak olduğu zamanlarda ise cinnet geçirme davranışlarında artışlar gözlenmektedir. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsanlar suç işleme açısından farklıdırlar.
B
Suç işleme öğrenme ile kazanılır.
C
Suç işlemeye yol açan etkenler kontrol edilemez.
D
Suç işleme insanların doğal bir eğilimidir.
E
Suç işleme davranışında ortamın rolü vardır.
Soru 4
Psikolojinin konusu, bilinç ve bilinci oluşturan zihinsel olaylardır. Psikolojinin amacı, zihnin en yalın öğelerini araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu parçada psikolojinin aşağıdaki yaklaşımlarından hangisinin görüşlerine yer verilmiştir?
A
Psikanalitik yaklaşım
B
Yapısalcı yaklaşım
C
Davranışsal yaklaşım
D
Bütüncül yaklaşım
E
Biyolojik yaklaşım
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde, farklı bireylerin farklı davranışlar gösterme olasılığı en azdır?
A
Öğrenciler için teneffüs zilinin çalması
B
Alışveriş yapanlar için vitrinlerin ışıklandırılması
C
Bir sanatçının konser ilanını görenlerin tepkisi
D
Seyircilerin bir sinema filmi ile ilgili izlenimleri
E
Televizyonlardaki haberlerin izlenme durumu
Soru 6
Beyninin belirli bir bölgesi trafik kazasında hasar görmüş bireylerde hatırlama problemleri görülmektedir. Bu bulguya dayanarak beyinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Belirli bölgeleri belirli davranışlardan sorumludur.
B
Tahrip edilen hücreleri yenilenemez.
C
Davranışlarda tümü görev alır.
D
Belirli bölgeleri, işbirliğiyle çalışırlar.
E
Organizmanın beslenmesinden etkilenir.
Soru 7
Öğretim programlarını içerik ve biçim yönünden düzenleme, başarı düzeyini etkileyen faktörleri inceleme, öğrenci öğretmen ilişkilerini geliştirme psikolojinin aşağıdaki ait dallarından hangisiyle ilgilidir?
A
Endüstri psikolojisi
B
Kinik psikoloji
C
Eğitim psikolojisi
D
Deneysel psikoloji
E
Gelişim psikolojisi
Soru 8
Gözleme konu alan bir organizma (insan veya hayvan) araştırmacı tarafından izlendiğinin farkına varırsa aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma olasılığı artar?
A
Bilimsel araştırmanın güvenilirliği artar.
B
Gözlem sonuçları daha çok netlik kazanır.
C
Organizmada yapay davranışlar ortaya çıkar.
D
Araştırmacının sonuca ulaşma isteği artar.
E
Araştırmacı bir tek nedene bağlı kalır.
Soru 9
Her bakımdan denk iki denek grubu üzerinde ödüllendirmenin öğrenme üzerindeki etkisi inceleniyor. Birinci gruba her başarılı öğrenme sonucu ödül veriliyor. İkinci gruba ise herhangi bir ödül verilmiyor. Sonuçta ise birinci grubun daha başarılı olduğu görülüyor. Bu araştırmada etkisi incelenen değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başarı testinin nitelikleri
B
Ödüllendirmeyle başarının artması
C
Deneklere uygulanan ödüllendirme
D
Öğrenmenin gerçekleştiği ortam
E
Öğrenme süresi
Soru 10
Verilen değişkenlerden birinin değeri arttığında diğerinin değeri azalıyorsa, yani bağıntı ters orantılı ise korelasyon negatiftir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri arasında negatif korelasyon yoktur ?
A
Uykusuzluk ile dikkat
B
Tekrar sayısı ile hata sayısı
C
Sigara içme ile sağlıklı olma
D
Dikkat ile hata sayısı
E
Zeka düzeyi ile okul başarısı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön