10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi-I Testleri

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi-I

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi-I adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti'nin Duraklama döneminde, merkezi otoritenin bozulması ile ülke genelinde isyanlar çıkmıştır. Buna göre, I.      Celali isyanları, II.    milliyetçilik isyanları, III.  İstanbul isyanları verilenlerden hangilerinin Duraklama döneminde merkezi otoritenin bozulması ile ortaya çıktığı   savunulamaz?
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 2
Osmanlı Devleti'nin duraklamasındaki en önemli nedenlerden birisi de devlet otoritesinin bozulmasıdır. Buna göre, I.    "Devlet ocak içindir anlayışının" ortaya çıkması, II.    padişahların daima Osmanlı hanedanından olması, III.  sancağa çıkma usulünün kaldırılması durumlarından hangilerinin merkezi otoritenin bozulmasında etkisinin olduğu   savunulamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
XVII. yüzyılda çıkan isyanlarda, I.     devletin monarşi ile yönetilmesi, II.    vergilerin artması, III.  Kapukulu askerlerini  yönetimde etkili olmak istemesi durumlarından hangilerinin  doğrudan etkisi olduğu  savunulamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde, I.      ekonominin bozulması nedeniyle vergilerin ağırlaştırılması, II.    Anadolu'da Celali isyanlarının artması III.  köylülerin ağır vergileri ödeyemeyerek çiftbozan olup eşkiyalığa başlaması durumlarının  oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
A
I, II, III
B
II, III, I
C
III, II, I
D
I, III, II
E
II, I, III
Soru 5
XVII. yüzyılda Anadolu'da çıkan Celali İsyanlarının, I.      köyden şehirlere göçün artması, II.    üretim - tüketim dengesinin bozulması, III.  şehirlerde sosyal ve ekonomik yapının değişmesi sonuçlarından hangilerine neden olduğu  söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda, I.      ülke genelinde isyanların çıkması, II.    yenilik yapmak isteyen padişah ve devlet adamlarının engellenmesi, III.  ülke sınırlarının genişlemesi gelişmelerinden hangileri padişahların yönetimde otoritelerini sağlayamadıklarının kanıtı sayılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Duraklama döneminin iç nedenlerinden biri   sayılamaz?
A
Yönetim anlayışının değişmesi
B
Askeri başarısızlıklar yaşanması
C
Ekonominin bozulması
D
Doğal sınırlara ulaşılması
E
Beşik ulemalığının olması
Soru 8
Duraklama devrinde  Osmanlı ekonomisinin  bozulmasında, I.      Coğrafi Keşifler ile Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, II.    Savaşların uzun sürmesi ve ganimetlerin alınamaması, III.  Vergilerin toplanamaması nedenlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin ithalat ve ihracatını  olumsuz etkilediği söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
Osmanlı padişahlarından IV. Murat’ın, I.      ayaklanmaları kuvvet ve şiddet kullanarak bastırması II.    saray kadınlarının yönetimdeki etkilerine son verilmesi III.  Yeniçeri Ocağı’nı disiplin altına alması, uygulamalarından hangilerinin padişahın yönetimdeki etkisini artırmaya ve merkezi otoriteyi sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
XVII. yüzyıldaki, I.      Kutsal İttifak'ın kurulması, II.    II. Viyana Kuşatması'nın başarısız olması, III.  Karlofça Antlaşması İle büyük oranda toprak kaybedilmesi gelişmelerinin  oluşum sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
I, II, III
B
II, III, I
C
III, II, I
D
II, I, III
E
I, III, II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön