10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi-II Testleri

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi-II

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi-II adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
XVII. yüzyılda savaşların uzun sürmesi ve savaşlarda kesin sonuçlar alınamamasının, I.      halkın devlete olan güveninin azalmasına, II.    devletin ekonomik yönden zarara uğramasına, III.  askeri harcamaların artmasına gelişmelerinden hangilerine neden olduğu   savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen, I.      saray masraflarının artması, II.    devlet işlerinde valide sultanların etkili olması, III.  İstanbul'da Yeniçeri isyanlarının yaygınlaşması gibi durumlardan hangilerinin padişahların yönetimde yetersiz kalarak otoritelerini kaybettiklerinin  kanıtı sayılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
Osmanlı  Devleti'nin Duraklama döneminde yaptığı ıslahatlarda, I.    Avrupa'dan uzmanlar getirme, II.   şiddet ve baskı ile otorite kurma, III. ıslahatları halka benimsetme yöntemlerinden hangilerini uyguladığı   savunulamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
I.     Anadolu'da Celali İsyanlarının yaygınlaşması II.   Halktan yeni vergilerin alınması III. Sancağa çıkma yerine, kafes usulüne geçilmesi Yukarıdaki verilenlerden hangileri halkın devlete karşı memnuniyetsizliğinin ortaya çıkmasında doğrudan etkisinin olduğu savunulamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
XVII. yüzyılda II. Osman'ın devlet düzeninde bazı değişikliklere gitmek istemesi sonucu Yeniçeriler tarafından tahttan indirilmesi durumuna; I.      Kapukulu askerlerinin yeniliklere karşı olduğu, II.    Osmanlı devlet kurumlarında bozulmaların olduğu, III.  II. Osman'ın yenilik taraftan olduğu hangileri   kanıt sayılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Devrinde meydana gelen, I.      tarımsal üretimin azalması, II.    İstanbul'da sık sık isyanların çıkması, III.  savaşlarda başarısız olunması gelişmelerinin hangilerinde Kapukulu Ocağı'nın bozulmasının  doğrudan etkisi olduğu   savunulamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi  XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlarından biri   değildir?
A
Devlet politikası olmaması
B
Köklü çözümler getirmemesi
C
Şahıslara bağlı kalması
D
Avrupa’dan etkilenilmesi
E
Başarısız olması
Soru 8
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gelir - gider dengesinin bozulması, devletin yeni vergiler koymasına neden olmuştur. Buna göre, I.     çiftbozan, II.   cizye, III. avarız vergi çeşitlerinden hangilerinde   daha çok artışın olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
Osmanlı Devleti'nin Duraklama döneminde, I.     Kapukulu ocaklarındaki asker sayısının artması, II.   savaşların uzaması ve kesin sonuçların alınamaması, III. veraset sisteminde değişiklik yapılarak,  "erşed - ekber"  sistemine geçilmesi gelişmelerinden hangileri devletin gelir - gider dengesinin bozulmasında etkili olduğu savunulamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
III. Murat döneminde görülen, I.      Kapukulu ocaklarına, kanunlara aykırı olarak asker alınması, II.    padişahın orduların başında sefere çıkmaması, III.  saray kadınlarının ve görevlilerinin yönetimde etkili olması durumlarından hangileri yönetim ve askeri alanda bozulmalar olduğunun  kanıtı sayılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön