11. Sınıf Biyoloji Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Ünite İnsan Fizyolojisi
1.1 Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar.
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir.
Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur
Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar.
Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.2 Destek ve Hareket Sistemi
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.3 Sindirim Sistemi
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.4 Dolaşım Sistemleri
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
Lenf dolaşımını açıklar.
Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal koruma mekanizmalarını açıklar.

1.5 Solunum Sistemi
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar.
Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.6 Üriner Sistem
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir.
Üriner Sistem rahatsızlıklarına örnekler verir.
Üriner sistemin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.7 Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar.

2. Ünite Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
2.1 Komünite Ekolojisi
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar.
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar.
Komünitelerdekisüksesyonu örneklerle açıklar.

2.2 Popülasyon Ekolojisi
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.