11. Sınıf Fizik Müfredatı 2024-2025

1. Ünite KUVVET VE HAREKET
11.1.1. VEKTÖRLER
11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar.
11.1.1.2. İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer.
11.1.1.3. Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar.
11.1.1.4. Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar.
11.1.2. BAĞIL HAREKET
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar.
11.1.2.2. Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar.
11.1.2.3. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI
11.1.3.1. Serbest cisim diyagramı üzerinde cisme etki eden net kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü belirler.
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.4. BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
11.1.4.1. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi örneklerle açıklar.
11.1.4.2. Bir boyutta sabit ivmeli hareket için konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerini yorumlar.
11.1.4.3. Sürtünmenin ihmal edildiği ortamda serbest düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder.
11.1.4.4. Serbest düşen cisimlere etki eden sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.1.4.5. Limit hız kavramını açıklar.
11.1.4.6. Düşey doğrultuda sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.5. İKİ BOYUTTA HAREKET
11.1.5.1. Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder.
11.1.5.2. İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.6. ENERJİ VE HAREKET
11.1.6.1. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder.
11.1.6.2. Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder.
11.1.7. İtme ve Çizgisel Momentum
11.1.7.1. İtme ve momentum kavramlarını açıklar.
a. İtme ve momentum kavramlarının matematiksel modeli verilir.
b. İbn-i Sina’nın momentum ile ilgili düşüncelerine yer verilir.
11.1.7.2. İtme ile momentum değişimi arasında ilişki kurar.
İtme ve momentum değişimi ile ilgili hesaplamalar yapılması sağlanır.
11.1.7.3. Momentum korunumunu analiz eder.
11.1.7.4. Momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.8. TORK
11.1.8.1. Tork (kuvvet momenti) kavramını açıklar.
11.1.8.2. Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.1.8.3. Tork ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.9. DENGE VE DENGE ŞARTLARI
11.1.9.1. Cisimlerin denge şartlarını açıklar.
11.1.9.2. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar.
11.1.9.3. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.10. BASİT MAKİNELER
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar.
11.1.10.2. Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.10.3. Yaşamı kolaylaştırmak amacıyla basit makinelerden oluşan güvenli bir sistem tasarlar.

2. Ünite ELEKTRİK VE MANYETİZMA
11.2.1. ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN
11.2.1.1. Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler.
11.2.1.2. Elektrik alanı açıklar.
11.2.1.3. Elektriksel kuvvet ve elektrik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.2. ELEKTRİKSEL POTANSİYEL
11.2.2.1. Elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını günlük hayattan örnekler ile açıklar.
11.2.2.2. Elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.3. DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA
11.2.3.1. Yüklü, iletken, paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanını, alan çizgilerini çizerek açıklar.
11.2.3.2. Yüklü, iletken, paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.2.3.3. Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar.
11.2.3.4. Sığa (kapasite) kavramını açıklar.
11.2.3.5. Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar.
11.2.4. MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME
11.2.4.1. Üzerinden akım geçen iletken telin, halkanın ve akım makarasının (bobin) oluşturduğu manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.
11.2.4.2. Üzerinden akım geçen iletken telin çevresinde, halkanın ve akım makarasının merkezinde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.4.3. Üzerinden akım geçen iletken bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.2.4.4. Manyetik alan içerisinde akım taşıyan tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin döndürme etkisini açıklar.
11.2.4.5. Manyetik akı kavramını açıklar.
11.2.4.6. İndüksiyon akımını oluşturan nedenlere ilişkin çıkarım yapar.
11.2.4.7. Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.4.8. Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar.
11.2.4.9. Yüklü parçacıkların manyetik alan ve elektrik alandaki davranışını açıklar.
11.2.4.10. Elektromotor kuvveti oluşturan nedenlere ilişkin çıkarım yapar.
11.2.5. ALTERNATİF AKIM
11.2.5.1. Alternatif akımı açıklar.
11.2.5.2. Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır.
11.2.5.3. Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar.
11.2.5.4. İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar.
11.2.6. TRANSFORMATÖRLER
11.2.6.1. Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar.
11.2.6.2. Transformatörlerin kullanım amaçlarını açıklar.
11.2.6.3. Enerji transferlerinde güç kaybını azaltmak için proje tasarlar.