12. Sınıf Biyoloji Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Ünite Genden Proteine
1.1 Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar.
Hücre içerisinde genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar.
DNA’nın kendini eşlemesini açıklar.

1.2 Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar.
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir.

2. Ünite Canlılarda Enerji Dönüşümleri
2.1 Canlılık ve Enerji
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar.

2.2 Fotosentez
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular.
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir.
Fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili deney tasarlar.

2.3 Kemosentez
Kemosentez olayını açıklar
Hücresel Solunum

2.4 Hücresel Solunum

3. Ünite Bitki Biyolojisi
3.1 Bitkilerin Yapısı
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.
Bitki büyümesinde hormonların etkisini açıklar.
Bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği deney tasarlar.

3.2 Bitkilerde Madde Taşınması
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar.
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar.
Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizmasını açıklar.
Bitkilerde su ve madde taşınması ile ilgili deney tasarlar.

3.3 Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevlerini açıklar.
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar.
Dormansi ve çimlenme arasında ilişki kurar.

4. Ünite Canlılar ve Çevre
4.1 Canlılar ve Çevre
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir.