12. Sınıf Din Kültürü Dersi Müfredatı Konuları 2024-2025

1.ÜNİTE: DÜNYA HAYATI VE AHİRET
Hayat Amaçsız Değildir
Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir
Ahirete Uğurlama
Cenaze Namazı
Kur’an ve Mevlit Okumak
Dua Etmek ve Hayır Yapmak
Kıyamet
Yeni Bir Hayat: Ahiret

2.ÜNİTE: TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır
Tövbe, Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever
Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir
İyilikler Kötülükleri Giderir

3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED’İ ANLAMA
Hadis ve Sünnet
Hz Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
Başlıca Hadis Kaynakları

4.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
Tasavvufi Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
Yesevilik
Kâdirilik
Nakşibendilik
Mevlevilik
Alevilik-Bektaşilik
Cem ve Cemevi
Cemin Yapılışı
Semah
Musahiplik
Dua ve Gülbenkler
Muharrem Ayı ve Aşure
Nusayrilik
Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü

5.ÜNİTE: İSLAM VE BARIŞ
Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
İslam Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir
Hz Muhammed Bir Barış Elçisidir
Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur

6.ÜNİTE: ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem
Atatürk’ün Din Bilginlerine Verdiği Değer

7.ÜNİTE: YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
Yaşayan Dinler
Vahye Dayalı Dinler: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet
Hint Dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm
Çin ve Japon Dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm
Geleneksel Dinler
Dinlerin Benzer Özellikleri
İnanç
İbadet
Ahlak
Dinlerde Önemli Gün ve Geceler
Dinlerde Çevre Bilinci
Küreselleşen Dünyada Dinler Arası İlişkiler