12. Sınıf Matematik Ders Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB

12. Sınıf Matematik Konu Müfredatı

SAYILAR VE CEBİR
1. ÜNİTE ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
# Üstel Fonksiyon
# Logaritma Fonksiyonu
# Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE DİZİLER
# Gerçek Sayı Dizileri

GEOMETRİ
3. ÜNİTE TRİGONOMETRİ
# Toplam-Fark ve Yarım Açı Formülleri
# Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE DÖNÜŞÜMLER
# Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

SAYILAR VE CEBİR
5. ÜNİTE TÜREV
# Limit ve Süreklilik
# Anlık Değişim Oranı ve Türev
# Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE İNTEGRAL
# Belirsiz İntegral
# Belirli İntegralin Uygulamaları

GEOMETRİ
7. ÜNİTE ANALİTİK GEOMETRİ
# Çemberin Analitik İncelenmesi

12. Sınıf Matematik Müfredat Meb Uyumlu