12. Sınıf Matematik Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. ÜNİTE ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
# Üstel Fonksiyon
# Logaritma Fonksiyonu
# Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE DİZİLER
# Gerçek Sayı Dizileri

3. ÜNİTE TRİGONOMETRİ
# Toplam-Fark ve Yarım Açı Formülleri
# Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE DÖNÜŞÜMLER
# Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

5. ÜNİTE TÜREV
# Limit ve Süreklilik
# Anlık Değişim Oranı ve Türev
# Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE İNTEGRAL
# Belirsiz İntegral
# Belirli İntegralin Uygulamaları

7. ÜNİTE ANALİTİK GEOMETRİ
# Çemberin Analitik İncelenmesi